Finansal Tablo Analizi Nedir?

Finansal Tablolar Analizi Nedir?

 

Muhasebe süreci sonunda oluşturulan finansal (mali) tabloların, finansal teknikler ile analiz edilmesine finansal tablo analizi denir. Bu süreç sonucunda finansal tablo kullanıcıları işletme hakkında bir fikir edinebilirler. Finansal tablo analizleri aynı zaman kredi analizi, yönetim analizi, yatırım analizi gibi türlere ayrılmaktadır.

 

Finansal Tablo Analizi Neden Yapılır?

 

Finansal (Mali) Tablo analizleri finansal tablo kullanıcıları açısından belirtildiği gibi farklı amaçlar ile yapılabilir. Finansal tablo kullanıcılarına örnek vermek gerekirse işletme içi ve dışı olarak ayrılabilir. Örneğin ; işletme yönetimi (işletme içi), Banka(işletme dışı), yatırımcılar v.b.

Finansal tablo kullanıcıları işletme ile ne tür bir ilişkisi var ise ona göre analiz yapacaktır. Örneğin; Yatırımcı işletmeye ortak olmak istiyorsa bundan dolayı yatırım analizi yapmalıdır.

 

Finansal Tablo Analiz Türleri Nelerdir?

 

Finansal tablo analizleri amaçları dışında kullanılan teknik ve ölçülmek istenen yeterlilik yönünde ayrışmaktadır.

 

Oran Analizi : Belirlenen oranlar ile yapılan analizdir. Bu analiz türünde oranlar likidite, özkaynak yeterliliği ve buna benzer yapısal oranları hesaplayan analiz türüdür.

 

Karşılaştırmalı Tablolar Analizi : Dinamik analiz türü olan karşılaştırılmalı analiz, birden fazla döneme ait finansal tabloların incelendiği analiz türüdür.

 

Trend(Eğilim) Analizi : Karşılaştırılmalı Tablolar analizden farklı olaran eğilimi hesaplamak için kullanılan analiz türüdür.


Dikey (Yüzde) Analizi : Statik analiz türü olan Dikey Analiz finansal tabloda yer alan grup ve kalemlerin karşılaştırıldığı analiz türüdür.

Likidite Oranı Nedir ?

Likidite Oranı (Asit- Test Oranı) Nedir ? Likidite oranı aynı zamanda asi...

Cari Oran Nedir?

Cari Oran Nedir ? Cari oran likidite oranları arasında yer alır. Cari ora...

Stok Bağımlılık Oranı Nedir?

Stok bağımlılık oranı hazır değerler ve menkul kıymetler hariç olmak ...Finansal Tablo Analizi Nedir?

Finansal Tablolar Analizi Nedir? Muhasebe süreci sonunda oluşturulan finans...