Cari Oran Nedir?

Cari Oran Nedir ?

 

Cari oran likidite oranları arasında yer alır. Cari oran işletmenin dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarına yeterliliğini ölçmektedir. İşletme dönen varlıkları ile ne kadar kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücüne sahip olduğu yorumlanmaktadır. Aynı zamanda kredi analizleri için vazgeçilmez olan cari oran aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

 

Cari Oran = [Dönen Varlıklar Toplamı] / [Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar]

 

Cari oranın 1’ in altında olması demek işletmenin dönen varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklara yetersiz olması olarak yorumlanır. Bundan dolayı genelde cari oranın 1’in üzerinde olması beklenir. Aynı zamanda cari oranın çok yüksek çıkması (örneğin 2 ve üstü) atıl olarak kalan likiditenin olduğuna yorumlanabilmektedir.

Likidite Oranı Nedir ?

Likidite Oranı (Asit- Test Oranı) Nedir ? Likidite oranı aynı zamanda asi...

Cari Oran Nedir?

Cari Oran Nedir ? Cari oran likidite oranları arasında yer alır. Cari ora...

Stok Bağımlılık Oranı Nedir?

Stok bağımlılık oranı hazır değerler ve menkul kıymetler hariç olmak ...Finansal Tablo Analizi Nedir?

Finansal Tablolar Analizi Nedir? Muhasebe süreci sonunda oluşturulan finans...