Stok Devir Süresi Nedir ?

Stok Devir Hızı Nedir ?

 

Stok devir hızı işletmelerin mevcut stoklarını dönem içerisinde kaç defa satışa konu olduğunu ve yenilendiğini ölçmek için kullanılır. Böylelikle işletmeler stok devir hızlarını hesaplayıp ilgili dönemin gün süresi ile oranlar.

 

Stok Devir Süresi Nedir ?

 

Stok devir süresi, işletmelerin stoklarının kaç günde bir yenilendiğini gösteren süredir. Bu oran hesaplanırken Satışların Maliyeti  yada Net Satışlar baz alınır. Ayrıca ortalama stok süresi dönem başı stok ve dönem sonu stoklardan yola çıkarak hesaplanır.

 

 

Stok Devir Hızı = [Satışların Maliyeti / Ortalama Stoklar]

Stok Devir Süresi = [ 365 / Stok Devir Hızı ]

Likidite Oranı Nedir ?

Likidite Oranı (Asit- Test Oranı) Nedir ? Likidite oranı aynı zamanda asi...

Cari Oran Nedir?

Cari Oran Nedir ? Cari oran likidite oranları arasında yer alır. Cari ora...

Stok Bağımlılık Oranı Nedir?

Stok bağımlılık oranı hazır değerler ve menkul kıymetler hariç olmak ...Finansal Tablo Analizi Nedir?

Finansal Tablolar Analizi Nedir? Muhasebe süreci sonunda oluşturulan finans...