Binek Araç Kiralama ve Gider Kısıtlaması

Araç Kiralama İşlemlerinde Değişiklikler Nelerdir ?

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 40 ıncı maddesinde yapılan değişikler ile binek araç kiralama giderlerine kısıtlama getirilmiştir. Bu uygulama 01/01/2020 tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır. Bundan dolayı işletmeler binek araç kiralama hususunda daha ihtiyatlı davranması beklenmektedir.

 

Araç Kiralama Giderlerine Sınırlama ?

 

Binek otomobil kiralama giderleri aylık 5.500 TL ile sınırlandırma getirilmiştir. Bu durumda işletmeler 5.500 TL üzerindeki binek araç kiralama giderlerinin sınır üzerinde kalan kısmını K.K.E.G. olarak kaydetmek zorunda kalacaktır.

 

Örnek Muhasebe Kaydı

 

Araç Kiralama Bedeli : 7.500 TL

KDV Oranı : % 18

----------------------/----------------------

770.01 Kiralama Bed.  5.500

770.02 K.K.E.G.           2.360

191 İnd. KDV                            990

           102 Bankalar Hs.      8.850

--------------------/------------------------

--------------------/------------------------

950 K.K.E.G.           2.360

951 K.K.E.G.        2.360

--------------------/------------------------

 

Kanunda “Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere” ibaresiyle ilgili mükellef bu uygulanamadan muaf tutulmuştur. Söz konusu mükellefler kanunun eski şekliyle uygulama yapabilir.

*Araç Kiralama Bedellerinin Bankadan geçme zorunluluğunu unutmayınız.

 

Binek Araç Gider Kısıtlaması

 

Ayrıca aynı kanun değişikliği ile binek araç giderlerine de kısıtlama getirilmiştir. Binek araçlar ister aktifte kayıtlı olsun ister kiralama yoluyla elde edilmiş olsun giderlerinin %70 i kanunen kabul edilecektir. Bununla ilgili örnek kayıt aşağıda yer almaktadır.

 

Örnek Muhasebe Kaydı

 

Araç Giderleri : 1.000

KDV Oranı : % 18

----------------------/----------------------

770.01 Araç Gid.  700

770.02 K.K.E.G.   354     

191 İnd. KDV        126

           102 Bankalar Hs.     1.180

--------------------/------------------------

--------------------/------------------------

950 K.K.E.G.           354

951 K.K.E.G.        354

--------------------/------------------------

Bu kategorideki diğer yazılar