Önce Oku


ÖNCE OKU SONRA İMZALA

Değerli okurlarımız bu hafta sizlere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420. Maddesinde yer alan iş ilişkisinde borcun ibra yolu ile nasıl sona ereceği ile alakalı bilgi vereceğim. İşveren ile çalışan arasında hakların resmiyete dönüştürülmesi adına her iki tarafında güvence altına alınması gereken sözleşmelerden daha önceki yazılarımda bahsetmiştim. İşverenlerin iş sözleşmesinin sonlanmasından itibaren çalışanlar ile alakalı bir sorun yaşamamak ya da herhangi bir davaya maruz kalmamak adına tüm haklarını aldıkları yönünde ibraname imzalatma yoluna gitmektedirler. Çalışanın işten ayrılması durumunda fazla mesai, yıllık ücretli izin hakkı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, gece mesaisi, ikramiye vb. tüm hak ve alacaklarını aldığını ve herhangi bir alacağının kalmadığına dair imzalatılan belgeye ibraname denilmektedir.

İbranamenin geçerli olabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

·         İbranamenin yazılı olması,

·         İbraname tarihinin, iş sözleşmesinin tarihinden en az bir ay sonraki tarih olması,

·         Alacak bilgilerinin tam ve eksiksiz yazılmış olması,

·         İbraname de yazan tutarların banka kanalı ile tam ve eksiksiz ödenmesi şarttır.

İşverenlerin ibraname imzalatırken bu şartlara uymaması halinde ibraname hükümsüzdür. Ayrıca altını çizerek şunu belirtmek isterim ki; 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 420. maddesinde yer alan Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur.”

İşverenlerin ödemelerini yaptıkları takdirde çalışanlarına muhakkak ibranameyi imzalatması onların lehine bir durum olacaktır. Bu çalışanlar içinde geçerlidir çünkü; önlerinin konulan evrakların içeriğini en ince detayına kadar okuyup sonrasında imzalaması gerekiyor. Aksi durumda hak ve alacaklarının tahsili için uğraşmak durumunda kalacaklardır.

Saygılarımla

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Gülsüm ÇAKMAK GÜNERİ

318 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:GELİR VERG...

Asgari Ücret İşveren Maliyeti 2022

2022 YILI ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ Bilindiği gibi 2022 Asgari Ücr...

2022 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

Her yıl olduğu gibi SMMM asgari ücret tarifesi 22/12/2021 yılında 2022 yıl...2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri 193 Sayılı GVK 103. Maddesinde 317 Seri N...

2022 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak

1 Aralık 2021 tarihinde toplanan asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 527 )

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 527) Giriş ve konuMADDE 1 – ...Çorum 2022 Defter Tasdik Ücretleri

Çorum Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayınız...

2022 Yılı Defter Tasdik Ücretleri

2022 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ2022 yılı defter tasdik ücretleri ne kada...

Kapanış Tasdiki Cezası Nedir ?

Defter Kapanış Tasdiki Nedir ? Defter kapanış tasdik işlemini 6102 Sayıl...Çalışana Ücretlerin Bankadan Ödeme Zorunluluğu

Tüm işyerlerinde 5 ve daha fazla çalışanı olan işletmeler çalışanlara ...

Geçici Vergi Beyannamesi Beyan Süresi Uzatıldı

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIGelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KA...

Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması

KVKK ‘dan yapılan 11/03/2021 tarihli duyuru aşağıdaki gibidir. Ülkemizde...