Önce Oku


ÖNCE OKU SONRA İMZALA

Değerli okurlarımız bu hafta sizlere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420. Maddesinde yer alan iş ilişkisinde borcun ibra yolu ile nasıl sona ereceği ile alakalı bilgi vereceğim. İşveren ile çalışan arasında hakların resmiyete dönüştürülmesi adına her iki tarafında güvence altına alınması gereken sözleşmelerden daha önceki yazılarımda bahsetmiştim. İşverenlerin iş sözleşmesinin sonlanmasından itibaren çalışanlar ile alakalı bir sorun yaşamamak ya da herhangi bir davaya maruz kalmamak adına tüm haklarını aldıkları yönünde ibraname imzalatma yoluna gitmektedirler. Çalışanın işten ayrılması durumunda fazla mesai, yıllık ücretli izin hakkı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, gece mesaisi, ikramiye vb. tüm hak ve alacaklarını aldığını ve herhangi bir alacağının kalmadığına dair imzalatılan belgeye ibraname denilmektedir.

İbranamenin geçerli olabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

·         İbranamenin yazılı olması,

·         İbraname tarihinin, iş sözleşmesinin tarihinden en az bir ay sonraki tarih olması,

·         Alacak bilgilerinin tam ve eksiksiz yazılmış olması,

·         İbraname de yazan tutarların banka kanalı ile tam ve eksiksiz ödenmesi şarttır.

İşverenlerin ibraname imzalatırken bu şartlara uymaması halinde ibraname hükümsüzdür. Ayrıca altını çizerek şunu belirtmek isterim ki; 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 420. maddesinde yer alan Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur.”

İşverenlerin ödemelerini yaptıkları takdirde çalışanlarına muhakkak ibranameyi imzalatması onların lehine bir durum olacaktır. Bu çalışanlar içinde geçerlidir çünkü; önlerinin konulan evrakların içeriğini en ince detayına kadar okuyup sonrasında imzalaması gerekiyor. Aksi durumda hak ve alacaklarının tahsili için uğraşmak durumunda kalacaklardır.

Saygılarımla

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Gülsüm ÇAKMAK GÜNERİ

Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2021

Binek araçların doğrudan gider yazma ve amortisman yöntemi ile giderleştir...

Pandemi Hibe Desteği ve Kira Desteğinden Kimler Yararlanabilir

Pandemiden dolayı ticari anlamda zarar gören esnaf ve gerçek kişi tacirlere...

Mali Müşavirlere Arabuluculuk Yetkisi Verilmeli

Mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmeliTÜRMOB Genel Başkanı Emre Ka...2021 SMMM Asgari Ücret Tarifesi

2021 Yılı SMMM Ücret Tarifesi belirlenmesine çok az kaldı. Yıllık ortala...

2021 Defter Tasdik Ücretleri

Yılbaşının yaklaşması ile SMMM odaları defter tasdik ve sarf malzeme üc...

Özel Okullara Kayıt Yaptıranlar İçin Önemli Gelişme

Özel Okula Kayıt Yapanlar KDV İndirimini Geri Alabilecekler  Özel okullar...2020 Vergi Yapılandırması Geliyor Mu?

2020 Yapılandırma ve Matrah Artırımı Kanun Teklifi Meclise sevk edildi. Ba...

Kapanış Tasdikleri Son Gün Ne Zaman

19.12.2012 Tarihli 28502 Resmi Gazete’ye göre  Ticari Defterlere İlişkin...

E-SMM Geçiş Süresi

Vergi Usul Kanunun 509 Sıra Nolu Genel Tebliği’ne göre serbest meslek erba...İşsizlik Rakamları Açıklandı

İşsizlik Rakamları AçıklandıTürkiye genelinde yaşanan sağlık sorunun...

Sigortasız Kredi Nasıl Çekilir

Sigortasız Kredi Nasıl Çekilir Sigortasız Kredi Nasıl Çekilir?  Sigort...

Üniversite Öğrencilerine Kredi Kartı Veren Bankalar

Üniversite Öğrencilerine Kredi Kartı Veren BankalarTeknolojinin hızlı bir ...