Kapanış Tasdiki Cezası Nedir ?

Defter Kapanış Tasdiki Nedir ?

 

Defter kapanış tasdik işlemini 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 64. Maddesinde düzenlenmiştir. Fiziki ortamda tutulan defterlerden yevmiye defterinin kapanış tasdiki “izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadaryapılması zorunludur.

 

Bu durumda fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin noterlerce izleyen dönemin 30 Haziran Gününe kadar kapanış tasdiki yapılması gerekmektedir.

 

Kapanış Tasdiki Cezası Nedir ?

 

Bazı danıştay kararlarına ve idare tarafından verilen özelgelere göre ;tasdik ettirilmemiş defterlere yapılan kayıtların hiç yapılmamış sayılacağı, bu defterlere kaydedilen faturalarda yer alan katma değer vergilerinin de indirim konusu yapılamayacağı, sonucuna ulaşılmıştır.

30 Haziran 2021 tarihine kadar fiziksel ortamda tutulan yevmiye defterlerinin kapanış tasdiklerinin yapılması önemlilik arz etmekle beraber, ileride defterin inceleme konusu olması durumda cezai müeyyidelere yol açacağı aşikardır.

 

Kapanış Tasdik Ücreti ?

 

Kapanış tasdik ücreti genellikle notere verilen ücret olarak düşünülmektedir. Fakat kapanış tasdikleri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından yaptırılmaktadır. Bu işlem için belirli bir organizasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Öncelikle notere gidecek defterin hazırlanması için kırtasiye giderleri ve personel giderleri oluşmaktadır. Ayrıca yevmiye defterlerinin muhafaza edilmesi mesleki özen ve titizlikle hataya mahal verilmemesi birer emektir. Bundan dolayı kapanış tasdik ücretleri 2021 yılı için ortalama 250-350 TL arası değişmektedir.

318 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:GELİR VERG...

Asgari Ücret İşveren Maliyeti 2022

2022 YILI ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ Bilindiği gibi 2022 Asgari Ücr...

2022 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi

Her yıl olduğu gibi SMMM asgari ücret tarifesi 22/12/2021 yılında 2022 yıl...2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri 193 Sayılı GVK 103. Maddesinde 317 Seri N...

2022 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak

1 Aralık 2021 tarihinde toplanan asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısı...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 527 )

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 527) Giriş ve konuMADDE 1 – ...Çorum 2022 Defter Tasdik Ücretleri

Çorum Defter Tasdik Ücretleri İçin Tıklayınız...

2022 Yılı Defter Tasdik Ücretleri

2022 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ2022 yılı defter tasdik ücretleri ne kada...

Kapanış Tasdiki Cezası Nedir ?

Defter Kapanış Tasdiki Nedir ? Defter kapanış tasdik işlemini 6102 Sayıl...Çalışana Ücretlerin Bankadan Ödeme Zorunluluğu

Tüm işyerlerinde 5 ve daha fazla çalışanı olan işletmeler çalışanlara ...

Geçici Vergi Beyannamesi Beyan Süresi Uzatıldı

T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIGelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KA...

Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması

KVKK ‘dan yapılan 11/03/2021 tarihli duyuru aşağıdaki gibidir. Ülkemizde...