Kanuna Aykırı Sermaye Piyasası Aracı İhraçlarında Uygulanacak Tedbirler Nelerdir?

Her türlü harç ve teminattan muaf olarak gerekli tüm tedbirleri almaya, satılan kısmın karşılığı ve satış yapılacak sermaye piyasası aracı için ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz istemeye yetkilidir.

Sermaye piyasası kurulu , kanuna aykırı ihracın doğurduğu sonuçların ortadan kaldırılması ve nakit ve diğer varlıkların hak sahiplerine iadesi için tespit tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili ihracı yapan kişiye yazılı ihbarda bulunur. Muhatap ihbar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde para topladığı tüzel ve gerçek kişilere ve toplanan tutarlara ilişkin ayrıntılı bilgileri kurula iletir. Bu ilan sonra para toplanan gerçek ve tüzel kişiler ilgili asliye hukuk mahkemesine itiraz edebilir. Liste kesinleştikten sonra ilgili hak sahiplerine iadeler yapılır. Bu işlem tamamlanmadan ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kaldırılamaz. 

Bu kategorideki diğer yazılar

Yatırım Fonu Nedir?
  • 2020-08-06 16:12:30
Menkul Kıymetler Nelerdir?
  • 2020-05-28 16:39:27
Kayıtlı Sermaye Nedir
  • 2020-04-20 14:21:38