Kanuna Aykırı Sermaye Piyasası Aracı İhraçlarında Uygulanacak Tedbirler Nelerdir?

Her türlü harç ve teminattan muaf olarak gerekli tüm tedbirleri almaya, satılan kısmın karşılığı ve satış yapılacak sermaye piyasası aracı için ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz istemeye yetkilidir.

Sermaye piyasası kurulu , kanuna aykırı ihracın doğurduğu sonuçların ortadan kaldırılması ve nakit ve diğer varlıkların hak sahiplerine iadesi için tespit tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili ihracı yapan kişiye yazılı ihbarda bulunur. Muhatap ihbar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde para topladığı tüzel ve gerçek kişilere ve toplanan tutarlara ilişkin ayrıntılı bilgileri kurula iletir. Bu ilan sonra para toplanan gerçek ve tüzel kişiler ilgili asliye hukuk mahkemesine itiraz edebilir. Liste kesinleştikten sonra ilgili hak sahiplerine iadeler yapılır. Bu işlem tamamlanmadan ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kaldırılamaz. 

İzahname Nedir?

İzahname Nedir? İzahname ihraççının ve varsa garantörün finansal durum...

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım Fonu Nedir ? “Yatırım fonu” birçok yerde adı geçmektedir. ...

Menkul Kıymetler Nelerdir?

Menkul Kıymetler Nelerdir?3 Kategoriden oluşur. - Pay, pay benzeri diğer kı...Kayıtlı Sermaye Nedir

Kayıtlı Sermaye Sistemi Nedir?-          Kayıtlı sermaye sistemi ...

Halka Açık Ortaklık Statüsü Nedir?

Halka Açık Anonim Ortak Statüsü Nedir?Payları Borsada işlem gören ortak...

Finansal Kurumlar Nelerdir?

Finansal Kurumlar Nelerdir ?Finansal kurumlar piyasaları oluşturan kurumlard...Finansal Piyasalar Nelerdir ?

Finansal Piyasa Nedir ?Finansal piyasa fon arz eden ve talep edenlerin karşıla...

Repo ve Ters Repo Nedir ?

Repo İşlemi Nedir ?Repo işlemi aslında bir nevi borçlanma işlemidir. Bu ...

Baz ve Referans Fiyat Nedir?

BAZ FİYAT NEDİR ?Borsa İstanbul (BIST) için kullanılan baz fiyatı yöntemi...