Yatırım Ortaklığı Nedir?

Yatırım Ortaklığı Nedir?

Sermaye Piyasası Araçlarını ve diğer menkul kıymetleri, borsada işlem gören yada borsada işlem görmeyen altın ve diğer kıymetli madenler portföyleri işletme amacıyla kayıtlı sermaye esasına göre kurulan anonim ortaklıklardır.

Yatırım ortaklıkları faaliyetini aşağıda belirtilen unvanlar altında  faaliyet gösterirler.

-          Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

-          Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

-          Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

 

Yatırım Ortaklıklarının Kuruluş İzni için Zorunlu Kriterler Nelerdir?

-          Ticaret Unvanında “Yatırım Ortaklığı” ibaresinin yer alması

-          Anonim Şirket olarak kurulması

-          Kayıtlı Sermaye Esasına Tabi Olması

-          Başlangıç Sermayesinin Kurulca Belirtilen Hadlerden Düşük Olmaması

-          Paylarının Nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin kuruluş sırasında tam ve nakden ödenmesi,

-          Esas sözleşmelerinin bu kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması,

-          Kurulca belirlenecek diğer şartları taşıması

Bu kategorideki diğer yazılar

Yatırım Fonu Nedir?
  • 2020-08-06 16:12:30
Menkul Kıymetler Nelerdir?
  • 2020-05-28 16:39:27
Kayıtlı Sermaye Nedir
  • 2020-04-20 14:21:38