Yatırım Ortaklığı Nedir?

Yatırım Ortaklığı Nedir?

Sermaye Piyasası Araçlarını ve diğer menkul kıymetleri, borsada işlem gören yada borsada işlem görmeyen altın ve diğer kıymetli madenler portföyleri işletme amacıyla kayıtlı sermaye esasına göre kurulan anonim ortaklıklardır.

Yatırım ortaklıkları faaliyetini aşağıda belirtilen unvanlar altında  faaliyet gösterirler.

-          Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

-          Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

-          Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

 

Yatırım Ortaklıklarının Kuruluş İzni için Zorunlu Kriterler Nelerdir?

-          Ticaret Unvanında “Yatırım Ortaklığı” ibaresinin yer alması

-          Anonim Şirket olarak kurulması

-          Kayıtlı Sermaye Esasına Tabi Olması

-          Başlangıç Sermayesinin Kurulca Belirtilen Hadlerden Düşük Olmaması

-          Paylarının Nakit karşılığı çıkarılması ve pay bedellerinin kuruluş sırasında tam ve nakden ödenmesi,

-          Esas sözleşmelerinin bu kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması,

-          Kurulca belirlenecek diğer şartları taşıması

İzahname Nedir?

İzahname Nedir? İzahname ihraççının ve varsa garantörün finansal durum...

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım Fonu Nedir ? “Yatırım fonu” birçok yerde adı geçmektedir. ...

Menkul Kıymetler Nelerdir?

Menkul Kıymetler Nelerdir?3 Kategoriden oluşur. - Pay, pay benzeri diğer kı...Kayıtlı Sermaye Nedir

Kayıtlı Sermaye Sistemi Nedir?-          Kayıtlı sermaye sistemi ...

Halka Açık Ortaklık Statüsü Nedir?

Halka Açık Anonim Ortak Statüsü Nedir?Payları Borsada işlem gören ortak...

Finansal Kurumlar Nelerdir?

Finansal Kurumlar Nelerdir ?Finansal kurumlar piyasaları oluşturan kurumlard...Finansal Piyasalar Nelerdir ?

Finansal Piyasa Nedir ?Finansal piyasa fon arz eden ve talep edenlerin karşıla...

Repo ve Ters Repo Nedir ?

Repo İşlemi Nedir ?Repo işlemi aslında bir nevi borçlanma işlemidir. Bu ...

Baz ve Referans Fiyat Nedir?

BAZ FİYAT NEDİR ?Borsa İstanbul (BIST) için kullanılan baz fiyatı yöntemi...