Devamlı Sermaye Nedir ?

Devamlı Sermaye Nedir ?

 

Devamlı sermaye, işletmelerin uzun vadeli ve özkaynak toplamını ifade eder. İşletmeler varlıkları finanse edebilme açısından devamlı sermaye ihtiyaç duymaktadır.

 

Devamlı Sermaye Oranı Nedir ?

 

Devamlı Sermaye Oranı, aslında pasif toplamı içerisinde yer alan uzun vadeli yabancı kaynakların ve özkaynakların toplamının oranlanması ile bulunur. Devamlı Sermaye Oranı aşağıdaki gibi hesaplanır.

 

Devamlı Sermaye Oranı = [Uzun Vadeli Yab. Kayk. + Özkaynaklar] / Pasif Toplamı

Likidite Oranı Nedir ?

Likidite Oranı (Asit- Test Oranı) Nedir ? Likidite oranı aynı zamanda asi...

Cari Oran Nedir?

Cari Oran Nedir ? Cari oran likidite oranları arasında yer alır. Cari ora...

Stok Bağımlılık Oranı Nedir?

Stok bağımlılık oranı hazır değerler ve menkul kıymetler hariç olmak ...Finansal Tablo Analizi Nedir?

Finansal Tablolar Analizi Nedir? Muhasebe süreci sonunda oluşturulan finans...