Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı Nedir

Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı Nedir ?

 

Değişken sermayeli yatırım ortaklığı, sermayesi her zaman net aktif toplamına eşittir. Net aktif toplamı varlıklardan – borçların düşülmesi ile bulunur.

 

Değişken sermayeli yatırım ortaklığı payları, yatırımcı payları ile nama yazılı olması zorunlu olan kurucu paylarından oluşur. Değişken sermayeli yatırım ortaklığı pay ihraç eder, ve ihraç olunan payları itfa eder. Değişken sermayeli yatırım ortaklığı kurulca belirlenen tutarların altına düşmesi halinde, yahut mali durumlarının zayıflaması durumda gecikmeksizin kurula bildirir.

 

Ayrıca yatırım ortaklıkları, değişken sermayeli yatırım ortaklığı dönüşebilir. Dönüşüm prosedürüne, pay alım teklifi yapılmasına, fiyat belirlenmesine kurulca belirlenir.

 

Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının faaliyet ve yönetim ilkeleri ile portföyünde bulunan varlıklara ve hakların değerlemesine, tasfiye ve sona ermelerine ilişkin usul ve esaslar kurulca belirlenir.

 

Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıklarında uygulanmayacak hükümler

 

Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarında, 6102 sayılı Kanunun; anonim şirketlerde esas sermayeye, asgari sermaye miktarına, esas sözleşmenin asgari içeriğine, ayni sermaye taahhütlerine, nominal değere, ortaklığın kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesine, sermaye artırım ve azaltımı usulüne, pay taahhüdü ve ödenmesine, pay devrine ilişkin kısıtlamalarına, kâr-zarar hesabı ve kârın dağıtımına, yedek akçelere ve tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Bu kategorideki diğer yazılar

Yatırım Fonu Nedir?
  • 2020-08-06 16:12:30
Menkul Kıymetler Nelerdir?
  • 2020-05-28 16:39:27
Kayıtlı Sermaye Nedir
  • 2020-04-20 14:21:38