Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı Nedir

Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı Nedir ?

 

Değişken sermayeli yatırım ortaklığı, sermayesi her zaman net aktif toplamına eşittir. Net aktif toplamı varlıklardan – borçların düşülmesi ile bulunur.

 

Değişken sermayeli yatırım ortaklığı payları, yatırımcı payları ile nama yazılı olması zorunlu olan kurucu paylarından oluşur. Değişken sermayeli yatırım ortaklığı pay ihraç eder, ve ihraç olunan payları itfa eder. Değişken sermayeli yatırım ortaklığı kurulca belirlenen tutarların altına düşmesi halinde, yahut mali durumlarının zayıflaması durumda gecikmeksizin kurula bildirir.

 

Ayrıca yatırım ortaklıkları, değişken sermayeli yatırım ortaklığı dönüşebilir. Dönüşüm prosedürüne, pay alım teklifi yapılmasına, fiyat belirlenmesine kurulca belirlenir.

 

Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının faaliyet ve yönetim ilkeleri ile portföyünde bulunan varlıklara ve hakların değerlemesine, tasfiye ve sona ermelerine ilişkin usul ve esaslar kurulca belirlenir.

 

Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıklarında uygulanmayacak hükümler

 

Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarında, 6102 sayılı Kanunun; anonim şirketlerde esas sermayeye, asgari sermaye miktarına, esas sözleşmenin asgari içeriğine, ayni sermaye taahhütlerine, nominal değere, ortaklığın kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesine, sermaye artırım ve azaltımı usulüne, pay taahhüdü ve ödenmesine, pay devrine ilişkin kısıtlamalarına, kâr-zarar hesabı ve kârın dağıtımına, yedek akçelere ve tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İzahname Nedir?

İzahname Nedir? İzahname ihraççının ve varsa garantörün finansal durum...

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım Fonu Nedir ? “Yatırım fonu” birçok yerde adı geçmektedir. ...

Menkul Kıymetler Nelerdir?

Menkul Kıymetler Nelerdir?3 Kategoriden oluşur. - Pay, pay benzeri diğer kı...Kayıtlı Sermaye Nedir

Kayıtlı Sermaye Sistemi Nedir?-          Kayıtlı sermaye sistemi ...

Halka Açık Ortaklık Statüsü Nedir?

Halka Açık Anonim Ortak Statüsü Nedir?Payları Borsada işlem gören ortak...

Finansal Kurumlar Nelerdir?

Finansal Kurumlar Nelerdir ?Finansal kurumlar piyasaları oluşturan kurumlard...Finansal Piyasalar Nelerdir ?

Finansal Piyasa Nedir ?Finansal piyasa fon arz eden ve talep edenlerin karşıla...

Repo ve Ters Repo Nedir ?

Repo İşlemi Nedir ?Repo işlemi aslında bir nevi borçlanma işlemidir. Bu ...

Baz ve Referans Fiyat Nedir?

BAZ FİYAT NEDİR ?Borsa İstanbul (BIST) için kullanılan baz fiyatı yöntemi...