İzahname Nedir?

İzahname Nedir?

İzahname ihraççının ve varsa garantörün finansal durum ve performansını ile geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine, ihraç edilecek veya borsada işlem görecek sermaye piyasası araçlarının özelliklerine ve bunlara bağlı hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasına saplayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu aydınlatma belgesidir.

-          Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izhanamenin Kurulca onaylanması zorunludur.

-          İzahnamede yer alan bilgiler yatırımcılar tarafından kolayca anlaşılabilecek ve değerlendirilebilecek şekilde sunulur.

-          İzahnameden sorumlu gerçek kişilerin isimleri ve görevleri ile tüzel kişilerin ünvanları, merkezleri ve iletişim bilgileri izahnamede açıkça belirtilir.

-          İzahname, ihraççıya ve ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler ile bir özet bölümü de içermek üzere bir veya birden fazla belge şeklinde düzenlenebilir.

-          Halka arz eden tarafından izahnamenin düzenlenmesi sırasında, ihraççının izahname hazırlanmasında kolaylaştırıcı tedbirleri alması zorunludur.

Bu kategorideki diğer yazılar

Yatırım Fonu Nedir?
  • 2020-08-06 16:12:30
Menkul Kıymetler Nelerdir?
  • 2020-05-28 16:39:27
Kayıtlı Sermaye Nedir
  • 2020-04-20 14:21:38