Poliçe Muhasebe Kaydı


Poliçe Nedir?

 

Sigortacılık hizmetlerinde sıklıkla kullanılan poliçe; sağlık, araç, özel emeklilik veya birikim için düzenlenmektedir. Anlaşma karşılıklı olarak anlaşma sonucu imzalanır. Sigorta poliçesi bazı teminatlar barındırır ve bunun karşılığı olarak sigorta primi doğar.

 

T.T.K. ya Göre Poliçe Nedir?

 

Türk Ticaret Kanunu ‘’Kıymetli Evraklar’’ başlığı altında poliçeyi tanımlamıştır. Madde 645’e göre “Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.” Olarak tanım altına almıştır.

 

Poliçenin Düzenlenme Şekli?

 

T.T.K. ya göre poliçenin geçerli olması için üzerinde olması gereken bilgiler ise şunlardır;

- Senet metninde “poliçe” kelimesini, senet Türkçeden başka bir dille yazılmışsa, o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,

- Belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi,

- Ödeyecek olan kişinin, “muhatabın” adını,

- Vadeyi,

- Ödeme yerini,

- Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını,

- Düzenlenme tarihini ve yerini,

- Düzenleyenin imzasını,

 

Ayrıca aşağıda belirtilen bilgiler dışında poliçenin üzerinde eksiklik var ise poliçe geçerli olmayacaktır. Bundan dolayı poliçe düzenlenirken bu hususlara dikkat edilmeli ve eksiklik içeren poliçeler imzalanmamalıdır.

 

-Vadesi gösterilmeyen poliçenin görüldüğünde ödenmesi şart edilmiş sayılır.

- Ayrıca belirtilmiş olmadıkça muhatabın adı yanında gösterilen yer, ödeme yeri ve aynı zamanda da muhatabın yerleşim yeri sayılır.

-Düzenlenme yeri gösterilmeyen poliçe, düzenleyenin adı yanında gösterilen yerde düzenlenmiş sayılır.

 

Poliçelerin Muhasebe Kaydı?

 

İşletmeler günümüzde birçok sigorta poliçeleri imzalamaktadır. Bunlar aktifinde kayıtlı olan maddi duran varlıkları teminat altına alma isteği ile olmakla beraber, aynı zamanda sorumluluk amaçlı da teminatlar satın almaktadır. Bu poliçelerin ise muhasebe kayıtlarını nasıl yapması gerektiği merak konusudur. Poliçe muhasebe kaydı aslında peşin ödenmiş bir hizmetin kaydı ile benzerlik göstermektedir. Peşin ödenen kira ile poliçe muhasebe kaydı çok benzer olsa dahi bu muhasebe kaydını aşağıdaki gibi sizler için örneklendirdik.

Poliçe Muhasebe Kaydı

 

Örnek: X A.Ş. 01.01.2019 tarihinde 12.000 TL tutarında poliçe imzalamıştır. Buna göre yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir.

 

 

B

A

01.01.2019

 

 

770 Genel Yön.Gid.Hs.

1.000

 

180 Gelec. Ayl. Ait Gid.Hs.

11.000

 

102 Bankalar Hs.

 

12.000

 

Poliçe bedeli peşin ödendiği için bir sonraki ay nakit akışı olan bir kayıt olmayacak, onun yerine virman kaydı yapılacaktır.

 

 

B

A

01.02.2019

 

 

770 Genel Yön.Gid.Hs.

1.000

 

180 Gelec. Ayl. Ait Gid.Hs.

 

1.000

 

 

Eğer işletme vergilendirme dönemini aşacak şekilde (ara aylarda) poliçe imzalamış ise poliçe muhasebe kaydı aşağıdaki gibi gerçekleşecektir.

 

Örnek: X A.Ş. 10.10.2019 tarihinde 18.000 TL tutarında poliçe imzalamıştır. Buna göre yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir.

 

 

B

A

10.10.2019

 

 

770 Genel Yön.Gid.Hs.

1.500

 

180 Gelec. Ayl. Ait Gid.Hs.

3.000

 

280 Gelec. Yıl. Ait Gid.Hs.

13.500

 

102 Bankalar Hs.

 

18.000

 

 

B

A

10.11.2019

 

 

770 Genel Yön.Gid.Hs.

1.500

 

180 Gelec. Ayl. Ait Gid.Hs.

 

1.500

 

 

 

B

A

10.12.2019

 

 

770 Genel Yön.Gid.Hs.

1.500

 

180 Gelec. Ayl. Ait Gid.Hs.

 

1.500

 

 

B

A

31.12.2019

 

 

180 Gelec. Ayl. Ait Gid.Hs.

13.500

 

280 Gelec.Yıl. Ait Gid.Hs.

 

13.500

 

İşletme 31/12/19 tarihinde artık 280 nolu hesaptaki bakiyeyi dönem sonu işlemleri olarak 180 nolu hesaba virman kaydı ile aktarır. 2020 yılı içerisinde ise 770 – 180 nolu hesap kaydını poliçe sonuna kadar devam ettirecektir. 

 


SMMM Mete YİĞİTLER

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...