254 Taşıtlar Hesabı Muhasebe Kaydı ve Uygulamaları

254 TAŞITLAR HESABI

 

254 Taşıtlar Hesabı: İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm kara, deniz ve hava taşıtlarının izlendiği hesaptır. Ulaştırma sektöründe hizmet üretimi amacıyla kullanımda olan tüm taşıtlar da bu hesapta izlenmektedir.

İşletme faaliyetlerinde kullanılmak için taşıt alındığında hesabın borcunda izlenir ve herhangi bir nedenle satıldığı durumda alacaklandırılarak kapatılır.

 

Örnek: X İşletmesi, işletme faaliyetlerinde kullanmak üzere 15.12.2016 tarihinde %18 KDV dahil 118.000 TL tutarında bir ticari araç satın alıyor.

 

 

B

A

15.12.2016

 

 

254 Taşıtlar Hs.

100.000

 

191 İndirilecek Kdv. Hs.

18.000

 

100 Kasa Hs.

 

118.000

 

      -          05.01.2018 tarihinde, 10.000 TL birikmiş amortismanı bulunan ticari aracı %18 KDV hariç 80.000 TL’ye satıyor.

 

 

B

A

05.01.2018

 

 

102 Bankalar Hs.

94.400

 

257 Birikmiş Amortisman Hs.

10.000

 

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hs.

10.000

254 Taşıtlar Hs.

 

100.000

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.

 

 14.400

 

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı Muhasebe Kaydı için tıklayınız.

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...