254 Taşıtlar Hesabı Muhasebe Kaydı ve Uygulamaları

254 TAŞITLAR HESABI

 

254 Taşıtlar Hesabı: İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm kara, deniz ve hava taşıtlarının izlendiği hesaptır. Ulaştırma sektöründe hizmet üretimi amacıyla kullanımda olan tüm taşıtlar da bu hesapta izlenmektedir.

İşletme faaliyetlerinde kullanılmak için taşıt alındığında hesabın borcunda izlenir ve herhangi bir nedenle satıldığı durumda alacaklandırılarak kapatılır.

 

Örnek: X İşletmesi, işletme faaliyetlerinde kullanmak üzere 15.12.2016 tarihinde %18 KDV dahil 118.000 TL tutarında bir ticari araç satın alıyor.

 

 

B

A

15.12.2016

 

 

254 Taşıtlar Hs.

100.000

 

191 İndirilecek Kdv. Hs.

18.000

 

100 Kasa Hs.

 

118.000

 

      -          05.01.2018 tarihinde, 10.000 TL birikmiş amortismanı bulunan ticari aracı %18 KDV hariç 80.000 TL’ye satıyor.

 

 

B

A

05.01.2018

 

 

102 Bankalar Hs.

94.400

 

257 Birikmiş Amortisman Hs.

10.000

 

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hs.

10.000

254 Taşıtlar Hs.

 

100.000

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.

 

 14.400

 

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı Muhasebe Kaydı için tıklayınız.

 

Bu kategorideki diğer yazılar