253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI

 

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı: İşletmenin, üretiminde kullandığı her türlü tesis, makine, cihaz ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin (Forklift, Konveyör vb.) izlendiği hesaptır.

Makine ve cihazlar satın alındığında ya da tesis inşa ettirildiğinde bu hesabın borcunda izlenir, herhangi bir nedenle satıldığında ise alacaklandırılarak kapatılır.

 

Örnek: X İşletmesi, 10.11.2015 tarihinde, üretimde kullanma amacıyla %18 KDV hariç 60.000 TL tutarında konveyör satın alıyor. 30.08.2019 tarihinde ise 18.000 TL birikmiş amortismanı bulunan bu konveyörü yenileme amacıyla %18 KDV dahil 80.000 TL’ye peşin satıyor. Yevmiye kaydını yapınız.

 

---------------10.11.2015----------------

253 Tes.Mak.ve Cih. Hs.       60.000

191 İndirilecek Kdv Hs.        10.800

            100 Kasa Hs.                    70.800

----------------------/----------------------

 

---------------30.08.2019---------------

102 Bankalar Hs.                     80.000

257 Bir.Amortisman Hs.        18.000           

253 Tes.Mak.ve Cih.Hs.   60.000

            391 Hesaplanan Kdv.Hs.  12.203,39  

            679 Diğ.Ol.Dışı Gel.Kar.  25.796,61

---------------------/-----------------------    


Amortisman Muhasebe Kaydı İçin Tıklayınız

Bu kategorideki diğer yazılar

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı
  • 2020-06-30 16:33:32
300 Banka Kredileri Hesabı
  • 2020-01-25 17:00:28