253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI

 

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı: İşletmenin, üretiminde kullandığı her türlü tesis, makine, cihaz ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin (Forklift, Konveyör vb.) izlendiği hesaptır.

Makine ve cihazlar satın alındığında ya da tesis inşa ettirildiğinde bu hesabın borcunda izlenir, herhangi bir nedenle satıldığında ise alacaklandırılarak kapatılır.

 

Örnek: X İşletmesi, 10.11.2015 tarihinde, üretimde kullanma amacıyla %18 KDV hariç 60.000 TL tutarında konveyör satın alıyor. 30.08.2019 tarihinde ise 18.000 TL birikmiş amortismanı bulunan bu konveyörü yenileme amacıyla %18 KDV dahil 80.000 TL’ye peşin satıyor. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

B

A

10.11.2015

 

 

253 Tesis Makine ve Cihazlar Hs.

60.000

 

191 İndirilecek Kdv. Hs.

 10.800

 

100 Kasa Hs.

 

70.800

 

 

B

A

30.08.2019

 

 

102 Bankalar Hs.

 82.600

 

257 Birikmiş Amortisman Hs.

 18.000

 

253 Tesis Makine ve Cihazlar Hs.

 

 60.000

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.

 

 12.600

549 Özel Fonlar Hs.

 

 28.000Amortisman Muhasebe Kaydı İçin Tıklayınız

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...