397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Muhasebe Kaydı

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI

 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı: Envanter yapıldığında, sayım sonucuna göre ortaya çıkan kasa, stok ve maddi duran varlıklar fazlalıklarıyla, tesellüm esnasında tespit edilen fazlalıkların geçici olarak izlendiği hesaptır.

 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı İşleyişi: Fazlalıkların tespit edildiği durumlarda alacak olarak kaydedilir ve nedeni belirlendiğinde, nedenine ilişkin hesap alacaklandırılmasına karşıt bu hesap borçlandırılarak kapatılır.

 

Örnek: Y İşletmesinin, 30.06.2018 tarihinde yaptığı envantere göre kasasında 5.500 TL olduğu görülmüştür. Ancak mizandaki kasa bakiyesi ise 5.000 TL olarak belirtilmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

Kasadaki fiili nakit:5.500 TL

Kasa hesabı borç bakiyesi: 5.000 TL

Fazla tutar: 500 TL

 

Sayım Fazlalıkları Muhasebe Kaydı:

 

 

B

A

30.06.2018

 

 

100 Kasa Hs.

500

 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs.

 

500

 

Kasadaki fiili olarak sayılan 500 TL fazlalık tutarı, kasayı borçlandırarak mizana eşit duruma getiriyoruz.

 

Fazlalığın sebebinin, 500 TL tutarında bir senedin tahsil edildiği ancak kayıt altına alınmadığı farkedilmiştir;

 

 

B

A

30.06.2018

 

 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs.

500

 

121 Alacak Senetleri Hs.

 

500

 

 

Fazlalığın sebebi bulunamadıysa, bu tutar olağandışı gelir ve kar olarak kaydedilir;

 

 

B

A

30.06.2018

 

 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs.

500

 

679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs.

 

500

 

NOT: Sebebi bulunamayan kasa fazlası tutar, ertesi yıl sonunda ‘690 Dönem Kar Zararı’ hesabına devredilir.

 

Örnek: Y İşletmesinin 30.06.2018 tarihinde yaptığı envantere göre stoklarında 12.500 TL ticari mal mevcudu belirtilmiştir. Ancak mizandaki Ticari Mallar borç bakiyesi 10.000 TL olarak görülmektedir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

Stoklardaki fiili mal mevcudu: 12.500 TL

Ticari mallar borç bakiyesi: 10.000 TL

Ticari mal fazlalığı: 2.500 TL

 

Tesellüm Fazlalıkları Muhasebe Kaydı:

 

 

B

A

30.06.2018

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

2.500

 

 153.01 Tesellüm Fazlası (2.500)

 

 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs.

 

2500

 

 

Stoklardaki fiili olarak tespit edilen 2.500 TL’lik ticari mal fazlası tutarını borçlandırarak, mizandaki ticari mallar stoğu ile eşit duruma getiriyoruz.

 

Fazlalığın sebebinin, 2.500 TL’lik kredili (cari) ticari mal faturasının alış kaydının yapılmadığı olarak tespit ediliyor;

 

 

B

A

30.06.2018

 

 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs.

2.500

 

320 Satıcılar Hs.

 

2.500

 

 

Fazlalığın sebebi bulanamadığı durumda ise bu tutar, diğer olağandışı gelir ve kar olarak izlenmesinin kanunen bir mahsuru olmadığı ve vergi matrahının olumsuz etkilenmemesi adına aşağıdaki kayıt yapılabilir. Ayrıca finansal tabloların doğruluğu ilkesine bağlı olarak, stok bakiyesinin fiili stokla eşit olması gerekmektedir.

 

 

B

A

30.06.2018

 

 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs.

2.500

 

679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs.

 

2.500

 

 

NOT: Sebebi bulunamayan stok fazlası tutar, ertesi yıl sonunda ‘690 Dönem Kar Zararı’ hesabına devredilir.

 

 

 

Bu kategorideki diğer yazılar