397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Muhasebe Kaydı

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI HESABI

 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı: Envanter yapıldığında, sayım sonucuna göre ortaya çıkan kasa, stok ve maddi duran varlıklar fazlalıklarıyla, tesellüm esnasında tespit edilen fazlalıkların geçici olarak izlendiği hesaptır.

 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı İşleyişi: Fazlalıkların tespit edildiği durumlarda alacak olarak kaydedilir ve nedeni belirlendiğinde, nedenine ilişkin hesap alacaklandırılmasına karşıt bu hesap borçlandırılarak kapatılır.

 

Örnek: Y İşletmesinin, 30.06.2018 tarihinde yaptığı envantere göre kasasında 5.500 TL olduğu görülmüştür. Ancak mizandaki kasa bakiyesi ise 5.000 TL olarak belirtilmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

Kasadaki fiili nakit:5.500 TL

Kasa hesabı borç bakiyesi: 5.000 TL

Fazla tutar: 500 TL

 

Sayım Fazlalıkları Muhasebe Kaydı:

 

 

B

A

30.06.2018

 

 

100 Kasa Hs.

500

 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs.

 

500

 

Kasadaki fiili olarak sayılan 500 TL fazlalık tutarı, kasayı borçlandırarak mizana eşit duruma getiriyoruz.

 

Fazlalığın sebebinin, 500 TL tutarında bir senedin tahsil edildiği ancak kayıt altına alınmadığı farkedilmiştir;

 

 

B

A

30.06.2018

 

 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs.

500

 

121 Alacak Senetleri Hs.

 

500

 

 

Fazlalığın sebebi bulunamadıysa, bu tutar olağandışı gelir ve kar olarak kaydedilir;

 

 

B

A

30.06.2018

 

 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs.

500

 

679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs.

 

500

 

NOT: Sebebi bulunamayan kasa fazlası tutar, ertesi yıl sonunda ‘690 Dönem Kar Zararı’ hesabına devredilir.

 

Örnek: Y İşletmesinin 30.06.2018 tarihinde yaptığı envantere göre stoklarında 12.500 TL ticari mal mevcudu belirtilmiştir. Ancak mizandaki Ticari Mallar borç bakiyesi 10.000 TL olarak görülmektedir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

Stoklardaki fiili mal mevcudu: 12.500 TL

Ticari mallar borç bakiyesi: 10.000 TL

Ticari mal fazlalığı: 2.500 TL

 

Tesellüm Fazlalıkları Muhasebe Kaydı:

 

 

B

A

30.06.2018

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

2.500

 

 153.01 Tesellüm Fazlası (2.500)

 

 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs.

 

2500

 

 

Stoklardaki fiili olarak tespit edilen 2.500 TL’lik ticari mal fazlası tutarını borçlandırarak, mizandaki ticari mallar stoğu ile eşit duruma getiriyoruz.

 

Fazlalığın sebebinin, 2.500 TL’lik kredili (cari) ticari mal faturasının alış kaydının yapılmadığı olarak tespit ediliyor;

 

 

B

A

30.06.2018

 

 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs.

2.500

 

320 Satıcılar Hs.

 

2.500

 

 

Fazlalığın sebebi bulanamadığı durumda ise bu tutar, diğer olağandışı gelir ve kar olarak izlenmesinin kanunen bir mahsuru olmadığı ve vergi matrahının olumsuz etkilenmemesi adına aşağıdaki kayıt yapılabilir. Ayrıca finansal tabloların doğruluğu ilkesine bağlı olarak, stok bakiyesinin fiili stokla eşit olması gerekmektedir.

 

 

B

A

30.06.2018

 

 

397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs.

2.500

 

679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hs.

 

2.500

 

 

NOT: Sebebi bulunamayan stok fazlası tutar, ertesi yıl sonunda ‘690 Dönem Kar Zararı’ hesabına devredilir.

 

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...