340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı Muhasebe Kaydı

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI

 

340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı: İşletmenin almış olduğu siparişler için aldığı avansların takip edildiği hesaptır.

Mal veya hizmet siparişi için avans alınması durumunda, bu hesabın alacağında izlenir. Sipariş teslim edildiğinde veya hizmet gerçekleştiğinde borçlandırılarak kapatılır.

 

Örnek: X İşletmesine, 10.11.2018 tarihinde %18 KDV dahil 59.000 TL tutarında ticari mal siparişi gelmiştir. İşletme, bu sipariş için 24.000 TL avans almıştır. Sipariş, 15.12.2018 tarihinde ise teslim edilmiş ve kalan tutar karşılığında senet alınmıştır. Yevmiye kayıtlarını yapınız.

 

--------------10.11.2018--------------

102 Bankalar Hs.        24.000

            340 Al.Sip.Avans.      24.000

--------------------/---------------------

--------------15.12.2018--------------

340 Al.Sip.Avans.      24.000

121 Alac.Senet.Hs.    35.000

            600 Yurtiçi Sat.Hs.    50.000

            391 Hesapl.Kdv Hs.     9.000

--------------------/---------------------

Bu kategorideki diğer yazılar

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı
  • 2020-06-30 16:33:32
300 Banka Kredileri Hesabı
  • 2020-01-25 17:00:28