340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı Muhasebe Kaydı

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI

 

340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı: İşletmenin almış olduğu siparişler için aldığı avansların takip edildiği hesaptır.

Mal veya hizmet siparişi için avans alınması durumunda, bu hesabın alacağında izlenir. Sipariş teslim edildiğinde veya hizmet gerçekleştiğinde borçlandırılarak kapatılır.

 

Örnek: X İşletmesine, 10.11.2018 tarihinde %18 KDV dahil 59.000 TL tutarında ticari mal siparişi gelmiştir. İşletme, bu sipariş için 24.000 TL avans almıştır. Sipariş, 15.12.2018 tarihinde ise teslim edilmiş ve kalan tutar karşılığında senet alınmıştır. Yevmiye kayıtlarını yapınız.

 

Alınan Sipariş Avansı Muhasebe Kaydı:

 

 

B

A

10.11.2018

 

 

102 Bankalar Hs.

24.000

 

340 Alınan Sipariş Avansları Hs.

 

24.000

 

 

B

A

15.12.2018

 

 

340 Alınan Sipariş Avansları Hs

 24.000

 

121 Alacak Senetleri Hs.

35.000

 

 600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

 50.000

391 Hesaplanan Kdv. Hs. 

 

9.000

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...