255 Demirbaşlar Hesabı Muhasebe Kaydı

255 DEMİRBAŞLAR HESABI

 

255 Demirbaşlar Hesabı: İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi varlıkların izlendiği hesaptır.

Her yıl belirlenen demirbaş ve amortisman düzenleme sınırını aşan tutarda bir demirbaş alındığında bu hesabın borcunda izlenir. Faydalı ömürleri göz önünde bulundurulmak şartıyla bu sınırın altındaki KDV Hariç tutara sahip olan demirbaşlar ise “Gider Sayılan Demirbaşlar” hesabı altında izlenebilmektedir. Herhangi bir nedenle satıldığı durumda ise alacaklandırılarak kapatılır.

 

“2020 yılı için belirlenen demirbaş ve amortisman düzenleme sınırı: 1.400 TL”

 

Örnek: X İşletmesi, 25.03.2018 tarihinde, işletmenin faaliyetlerinde kullanmak amacıyla %18 KDV hariç 12.000 TL laptop satın almıştır. Dönem sonunda ise normal amortisman yöntemine göre amortisman ayırmıştır. (Ekonomik ömür: 4 yıl) Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

B

A

25.03.2018

 

 

 255 Demirbaşlar Hs.

12.000

 

 191 İndirilecek Kdv Hs.

2.160

 

 100 Kasa Hs.

 

14.160

 

Amortisman tutarı: 1/4(Ekonomik ömür) = %20, 12.000x%20 = 4.000 TL yıllık ayrılacak amortisman

 

 

B

A

31.12.2018

 

 

770 Genel Yönetim Giderleri Hs.

4.000

 

257 Birikmiş Amortisman Hs.

 

4.000

 

İşletme, 30.04.2019 tarihinde bu laptopu %18 KDV dahil 8.260 TL’ye satıyor. 

 

 

B

A

30.04.2019

 

 

 100 Kasa Hs.

8.260

 

 257 Birikmiş Amortisman Hs.

4.000

 

 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hs.

1.000

 255 Demirbaşlar Hs.

 

12.000

391 Hesaplanan Kdv. Hs. 

 

 1.260

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...