255 Demirbaşlar Hesabı Muhasebe Kaydı

255 DEMİRBAŞLAR HESABI

 

255 Demirbaşlar Hesabı: İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi varlıkların izlendiği hesaptır.

Her yıl belirlenen demirbaş ve amortisman düzenleme sınırını aşan tutarda bir demirbaş alındığında bu hesabın borcunda izlenir. Faydalı ömürleri göz önünde bulundurulmak şartıyla bu sınırın altındaki KDV Hariç tutara sahip olan demirbaşlar ise “Gider Sayılan Demirbaşlar” hesabı altında izlenebilmektedir. Herhangi bir nedenle satıldığı durumda ise alacaklandırılarak kapatılır.

 

“2019 yılı için belirlenen demirbaş ve amortisman düzenleme sınırı: 1.200 TL”

 

Örnek: X İşletmesi, 25.03.2018 tarihinde, işletmenin faaliyetlerinde kullanmak amacıyla %18 KDV hariç 12.000 TL laptop satın almıştır. Dönem sonunda ise normal amortisman yöntemine göre amortisman ayırmıştır. (Ekonomik ömür: 4 yıl) Yevmiye kaydını yapınız.

 

------------------25.03.2018--------------

255 Demirbaşlar Hs.         12.000

   255.01 Laptop 12.000

191 İnd.Kdv.Hs.                 2.160                            

            100 Kasa Hs.                  14.160

-----------------------/----------------------

 

Amortisman tutarı: 1/4(Ekonomik ömür) = %20, 12.000x%20 = 4.000 TL yıllık ayrılacak amortisman

 

-----------------31.12.2018-------------------

770 Genel Yön.Gid.Hs          4.000

            257 Bir.Amort.Hs.                 4.000

                257.01 Laptop 4.000

-----------------------/--------------------------

 

İşletme, 30.04.2019 tarihinde bu laptopu %18 KDV dahil 7.000 TL’ye satıyor.

 

-----------------30.04.2019------------------

100 Kasa Hs.                7.000

257 Bir.Amort.Hs.       4.000

   257.01 Laptop 4.000

689 Diğ.Ol.d.Gid.Zar.  2.067,80      

255 Demirbaşlar Hs.    12.000

    255.01 Laptop 12.000

            391 Hes.Kdv.Hs.           1.067,80

-----------------------/----------------------

 

Bu kategorideki diğer yazılar

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı
  • 2020-06-30 16:33:32
300 Banka Kredileri Hesabı
  • 2020-01-25 17:00:28