197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Muhasebe Kaydı

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI

 

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı: Envanter yapıldığında, sayım sonucuna göre ortaya çıkan kasa, stok ve maddi duran varlıklar noksanlarıyla, tesellüm[1] esnasında ortaya çıkan noksanların, nedeni sonuçlanana kadar kayıt edileceği, izleneceği hesaptır.

 

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı’nın İşleyişi: Noksan durumlarda hesaba borç kaydedilir, sorumlulardan tahsil edilmesi veya zarar kaydedilmesi durumunda ise alacak kaydedilerek kapatılır.

 

Sayım Noksanları Örneği: X İşletmesi, 30.06.2018 tarihinde yaptığı envantere göre kasasında 3.500 TL nakit olduğu görülmüştür. 30.06.2018 tarihli mizanda ise kasa hesabının borç bakiyesi 4.200 TL olarak belirlenmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

           

Kasadaki fiili nakit             :   3.500 TL

Kasa hesabı borç bakiyesi :    4.200 TL

Noksan tutar                      :       700 TL

 

Sayım ve Tesellüm Noksanları Muhasebe kaydı;

 

B

A

/

 

 

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs.

700

 

100 Kasa Hs.

 

700

 

Böylece mizandaki kasa bakiyesini, fiili tutara eşit duruma getiriyoruz.

 

Noksanın sebebinin, kasadaki sorumlu personelden kaynaklandığı ortaya çıktığı durumda ise tutarın personelden tahsiline karar verilmiştir;

 

 

B

A

/

 

 

 135 Personelden Alacaklar Hs.

700

 

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs.

 

 700

 

 

Noksanın sebebi bulunamadıysa, bu tutar zarar olarak kaydedilir;

 

 

B

A

/

 

 

 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hs.

700

 

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs.

 

700

 

 

Noksanın sebebi bulunamazsa, ertesi yıl sonunda 690 Dönem Kar Zararı Hesabına devredilir. Ancak bu tutar, yasal olarak gider kabul edilmediği için, daha sonra matraha eklenmesi gerekçesiyle karşılık ayrılır.

 

Tesellüm Noksanları Örneği: X İşletmesi, 30.06.2018 tarihinde yapılan envantere göre, stoklarında 16.500 TL’lik ticari mal mevcudu tespit ediliyor. Mizanda ise Ticari Mallar borç bakiyesi 20.000 TL olarak belirtilmiştir.

           

Ticari mal mevcudu                      :  16.500 TL

Ticari Mallar hesabı borç bakiyesi: 20.000 TL

Ticari mal noksanı                        :   3.500 TL

 

 

B

A

30.06.2018

 

 

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs.

3.500

 

153 Ticari Mallar Hs.

 

3.500

 

Böylece mizandaki Ticari Mallar bakiyesini, fiili tutara eşit duruma getiriyoruz.

 

Noksanın sebebi, depodan sorumlu personelden kaynaklandığı ortaya çıktığı durumda, “135 Personelden Alacaklar”, nedeni bulunamadığı durumda ise “689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)” hesabı borçlandırılarak kapatılır.

 

 

B

A

10.07.2018

 

 

 135 Personelden Alacaklar Hs.

3.500

 

197 Sayım ve Tesellüm Noksanlar Hs.

 

3.500

 

                                Veya

 

 

B

A

10.07.2018

 

 

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hs.

3.500

 

    689.01 Stok noksanı  (3.500)

 

 

 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs.

 

3.500

 

Noksanın sebebi bulunamadığı durumda bu tutar, yasal olarak gider olarak kabul edilmediği için, matrahın tespitinde “Kanunen Kabul Edilmeyen Gider” olarak dikkate alınacaktır.

 

[1] Malzemeyi teslim eden yetkili personelden malın, firma yetkilisi tarafından teslim alınma işlemidir.

 

 

 

Bu kategorideki diğer yazılar