159 Verilen Sipariş Avansı Muhasebe Kaydı

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI

159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı: Yurtiçi veya yurtdışından verilen siparişler için ödenen avansların izlendiği hesaptır.

Avans ödemesi yapıldığında bu hesap borçlandırılır ve sipariş teslim alındığında alacaklandırılarak kapatılır.

Örnek: X İşletmesi, 24.07.2018 tarihinde sipariş ettiği %18 KDV hariç 45.000 TL’lik ticari mal için, ticari mevduat hesabından 12.000 TL avans ödemiştir. 15.12.2018 tarihinde ise sipariş teslim alınmış, kalan tutar çek keşide edilerek kapatılmıştır. Yevmiye kayıtlarını yapınız.

 

 

B

A

24.07.2018

 

 

159 Verilen Sipariş Avansları Hs.

12.000

 

102 Bankalar Hs.

 

12.000

 

 

B

A

15.12.2018

 

 

 153 Ticari Mallar Hs.

45.000

 

 191 İndirilecek Kdv Hs.

8.100

 

 159 Verilen Sipariş Avansları Hs.

 

12.000

103 Verilen Çekler Hs. 

 

41.100

 

 

Bu kategorideki diğer yazılar