159 Verilen Sipariş Avansı Muhasebe Kaydı

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI

159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı: Yurtiçi veya yurtdışından verilen siparişler için ödenen avansların izlendiği hesaptır.

Avans ödemesi yapıldığında bu hesap borçlandırılır ve sipariş teslim alındığında alacaklandırılarak kapatılır.

Örnek: X İşletmesi, 24.07.2018 tarihinde sipariş ettiği %18 KDV hariç 45.000 TL’lik ticari mal için, ticari mevduat hesabından 12.000 TL avans ödemiştir. 15.12.2018 tarihinde ise sipariş teslim alınmış, kalan tutar çek keşide edilerek kapatılmıştır. Yevmiye kayıtlarını yapınız.

 

 

B

A

24.07.2018

 

 

159 Verilen Sipariş Avansları Hs.

12.000

 

102 Bankalar Hs.

 

12.000

 

 

B

A

15.12.2018

 

 

 153 Ticari Mallar Hs.

45.000

 

 191 İndirilecek Kdv Hs.

8.100

 

 159 Verilen Sipariş Avansları Hs.

 

12.000

103 Verilen Çekler Hs. 

 

41.100

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...