159 Verilen Sipariş Avansı Muhasebe Kaydı

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI

 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı: Yurtiçi veya yurtdışından verilen siparişler için ödenen avansların izlendiği hesaptır.

Avans ödemesi yapıldığında bu hesap borçlandırılır ve sipariş teslim alındığında alacaklandırılarak kapatılır.

 Örnek: X İşletmesi, 24.07.2018 tarihinde sipariş ettiği %18 KDV hariç 45.000 TL’lik ticari mal için, 12.000 TL avans ödemiştir. 15.12.2018 tarihinde ise sipariş teslim alınmış, kalan tutar çek keşide edilerek kapatılmıştır. Yevmiye kayıtlarını yapınız.

 

----------------24.07.2018---------------

159 Ver.Sip.Avans.    12.000

100 Kasa Hs.        12.000

---------------------/----------------------

----------------15.12.2018--------------

153 Ticari Mallar Hs.  45.000

191 İndirilecek KDV   8.100

            159 Ver.Sip.Av.Hs.    12.000

            103 Ver.Çekler.Hs.    41.000

--------------------/-----------------------

Bu kategorideki diğer yazılar

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı
  • 2020-06-30 16:33:32
300 Banka Kredileri Hesabı
  • 2020-01-25 17:00:28