126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı Muhasebe Kaydı

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı: İşletme tarafından üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ya da bir sözleşmenin karşılığı olarak geri alınması üzere verilen depozito ve teminat niteliğindeki nakit değerlerin izlendiği hesaptır.

Bir yıl içerisinde geri alınacağı öngörülen depozito ve teminatlar bu hesabın borcuna, geri alındığında ise alacağına kaydedilerek kapatılır.

 

Örnek: X A.Ş., 15.12.2018 tarihinde kiralık olarak açacağı bir ofis için 2.500 TL depozito veriyor. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

15.12.2018

 

 

126 Ver.Dep.Tem.Hs.

8.000

 

100 Kasa Hs.

 

8.000

 

30.04.2019 tarihinde X A.Ş. ofisi kapatıyor ve vermiş olduğu 2.500 TL depozitoyu geri alıyor. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

30.04.2019

 

 

100 Kasa Hs.

8.000

 

126 Ver.Dep.Tem.Hs.

 

8.000

 

 

Örnek: X A.Ş. 10.10.2018 tarihinde bir ihaleye girebilmek için 8.000 TL teminat yatırmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

10.10.2018

 

 

126 Ver.Dep.Tem.Hs.

8.000

 

100 Kasa Hs.

 

8.000

 

İhale X A.Ş.’ye kalmadığı için, 20.10.2018 tarihinde verilen teminat geri alınmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

20.10.2018

 

 

100 Kasa Hs.

8.000

 

126 Ver.Dep.Tem.Hs.

 

8.000

Bu kategorideki diğer yazılar

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı
  • 2020-06-30 16:33:32
300 Banka Kredileri Hesabı
  • 2020-01-25 17:00:28