126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı Muhasebe Kaydı

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı: İşletme tarafından üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ya da bir sözleşmenin karşılığı olarak geri alınması üzere verilen depozito ve teminat niteliğindeki nakit değerlerin izlendiği hesaptır.

Bir yıl içerisinde geri alınacağı öngörülen depozito ve teminatlar bu hesabın borcuna, geri alındığında ise alacağına kaydedilerek kapatılır.

 

Örnek: X A.Ş., 15.12.2018 tarihinde kiralık olarak açacağı bir ofis için 2.500 TL depozito veriyor. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

15.12.2018

 

 

126 Verilen Depozito ve     Teminatlar Hs.

2.500

 

100 Kasa Hs.

 

2.500

 

-30.04.2019 tarihinde X A.Ş. ofisi kapatıyor ve vermiş olduğu 2.500 TL depozitoyu geri alıyor. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

30.04.2019

 

 

 100 Kasa Hs.

2.500

 

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.

 

2.500

 

 

Örnek: X A.Ş. 10.10.2018 tarihinde bir ihaleye girebilmek için 8.000 TL bankadan teminat yatırmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

10.10.2018

 

 

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.

8.000

 

102 Bankalar Hs.

 

8.000

 

-İhale X A.Ş.’ye kalmadığı için 30.10.2018 tarihinde, verilen teminat banka aracılığı ile geri alınmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

30.10.2018

 

 

 102 Bankalar Hs.

8.000

 

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.

 

8.000

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...