Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan biri ŞUBE statüsüdür. Öncelikle aşağıdaki yapıların yabancı uyruklu tüm şirketler için serbest olduğunu söylemiş olalım.

1-      Yabancı Şirket, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmayacak, sadece pazar araştırması/ teknik destek/ bilgi aktarımı gibi alanlarda yer alacak ise İrtibat Bürosu izni alabilmektedir. (İrtibat Büroları ile ilgili yazımız için tıklayınız)

2-      Yabancı Şirket, Türkiye’de ticari faaliyette bulunacak ise ŞUBE veya ŞİRKET olarak tüzel kişilik tescil ettirebilir.

Yazımızda Yabancı şirketlerin Türkiye’deki ŞUBE’lerine ilişkin hap bilgiler verilmesi amaçlanmıştır

Türkiye’de ŞUBE açmak

Merkezi Türkiye dışında bir ülkede bulunan bir şirketin, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmak üzere şube açmasıdır.

Türk Ticaret Kanunu 40.maddesi tescili kaleme almıştır, şöyle ki;

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri, kendi ülkelerinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli ticari işletmeler gibi tescil olunur. Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanır. Ticari işletmenin birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.

 

Türkiye’deki ŞUBE’lerin özellikleri

-          Şube ve Merkez aynı tüzel kişiliğe aittir

-          Şube ve Merkezin faaliyet konuları benzer veya aynıdır

-          Şube ve Merkez ayrı yerlerde olmalıdırlar.

Şubeler fiilen merkezden ayrı yerde faaliyet göstermelidir.

 

Türkiye’deki ŞUBE’nin Ünvanı

Ünvan, TTK Md.48’e göre belirlenir, şöyle ki;

“Merkez ünvanı + merkezin bulunduğu ülke + İstanbul Merkez Şubesi “ şeklinde belirlenmelidir.

Merkez şubenin açılışından sonra açılan diğer şube ünvanlarında “Merkez” kelimesine yer verilmeyecektir.

 

 

Türkiye’deki ŞUBE’lerin yasal bildirim ve yükümlülükleri

1.      Ticaret Odası Bildirim ve Yükümlülükleri

a.       Kuruluş işlemleri

                                                              i.      İkametgâhı Türkiye’de bulunan tam yetkili bir vekil tayin edilir

                                                            ii.      Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan izin alınır

                                                          iii.      İlgili İl’deki Ticaret Odası’na Şube tescil ettirilir.

b.      Adres Değişiklikleri

c.       Müdür Atama

d.      Sermaye arttırım

e.       Tasfiye’ye giriş

f.       Tasfiye Sonu

 

2.      Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü bildirimleri

(E-TUYS sistemi üzerinden elektronik ortamda bildirilir)

a.       Kuruluşu takip eden en geç 1 ay içinde, "Yatırımcı", "Ortak Listesi", varsa "Bağlı İştirakleri" ne ilişkin bilgiler

b.      Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise, ödemeyi takip eden en geç 1 ay içinde, “EK-2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu” ve ‘’Ortaklar Listesi’’ güncelleme

c.       Takip eden mali yıl Mayıs ayının sonuna kadarEK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu”

Türkiye’deki ŞUBE’lerin vergisel yükümlülükleri

Türkiye’de ticari faaliyetleri dolayısıyla kazanç elde eden Şube’ler diğer şirketler gibi vergi mükellefi’dirler ve aşağıdaki vergi türlerinde mükellefiyet tesis etmeleri gerekmektedir;

-          Kurumlar Vergisi

-          Kurum Geçici Vergi

-          Mükellef sıfatıyla Katma Değer Vergisi

-          Sorumlu sıfatıyla Katma Değer Vergisi

-          Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

-          Damga Vergisi

-          Ba Bs Bildirim Formları


SMMM Nevin GÜNEŞ

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ? 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 Sayılı ...

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...