Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?

-          Yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş olan şirketler

-          Türkiye'de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla açılış izni başvurusunda bulunabilirler

 

İrtibat Bürosu açılışı için nereye başvurulur?

Başvuru mercii Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’dür.

 

İrtibat Bürolarının faaliyet gösterebileceği alanlar nelerdir?

-          Temsil ve ağırlama

-          Türkiye’deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini

-          Teknik destek

-          Haberleşme ve bilgi aktarımı

 

İrtibat Büroları faaliyet süresi kaç yıl olabiliyor?

İlk başvuruda azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında izin verilir.

Faaliyet süresinin sona ermesinden önce müracaat ile süre uzatımı mümkündür;

-          büronun geçmiş yıl faaliyetleri,

-          yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri,

-          mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile

-          istihdam edilen personel sayısı değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde

Genel Müdürlükçe 5 yıla kadar süre uzatımı verilebiliyor.

Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz.

 

İrtibat Büroları’nın vergisel yükümlülükleri nelerdir?

-          Kurumlar Vergisi mükellefiyetleri yoktur

-          Mükellef sıfatıyla Katma Değer Vergisi ödemezler

-          Ba Bs bildirim formları vermezler

-          Defter tutma yükümlülükleri yoktur

-          Sorumlu sıfatıyla KDV mükellefidirler

-          Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi mükellefidirler (MUHSGK)

-          Damga vergisi beyan yükümlülükleri vardır

 

İrtibat Büroları’nda ücretler nasıl vergilendirilir?

-          Ücretler döviz cinsinden ödenmesi koşuluyla Gelir Vergisi’nden istisnadır

-          Damga Vergisi kesintisi ve SGK primleri kesintisi yapılır.

 

İrtibat Büroları’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na karşı yükümlülükleri nelerdir?

-          Vergi dairesi yoklama fişi ve büro kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde iletmek

-          Adres değişikliklerini, yeni kira kontratı ile 1 ay içinde bildirmek

-          Büro yetkililerindeki değişikliklerini, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ile 1 ay içinde bildirmek

-          Yabancı şirketin ünvan değişikliklerini, değişikliğe ilişkin belgeler ile 1 ay içinde bildirmek.

-          Her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında ‘’İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu’’ nu ve ekli belgelerini Bakanlığa göndermek.

-          Faaliyetlerinin sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişini Genel Müdürlüğe göndermek.

 

İrtibat Büroları’nın Faaliyetlerine ilişkin bilgi formunda raporlanan kalemler nelerdir?

-          Personel ücretleri

-          Büro masrafları

-          Temsil, ağırlama giderleri

-          Yıllık büro kirası (stopajlar dahil)

-          Diger giderler

şeklinde yıl içinde yapılan harcamalar para birimleri bazında raporlanır.SMMM Nevin GÜNEŞ

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...