İthalat Muhasebe Kaydı

İTHALAT MUHASEBE KAYDI

Peşin İthalat İşlemleri: Peşin ithalat, ithalat bedelinin fiili ithalattan önce ödemesinin yapıldığı bir ithalat şeklidir.

Örnek: X A.Ş., yurtdışındaki bir Y firmasından 150.000$ değerinde ticari mal ithal edecektir;

 

Gümrük vergisi: %20

Banka komisyonu ve faiz: 15.000 TL

Harç, sigorta ve masraflar45.000 TL

Dolar kuru: 5.60’dan sabitlenmiştir. (60 gün için)

 

Yevmiye kayıtları;

Malın bedelinin peşin olarak ödenmesi kaydı;

 

B

A

/

 

 

159 Ver.Sip.Avans.Hs.

840.000

 

    159.02 İthalat Sip.Avans.

 

 

   159.02.01 Mal Bedeli (840.000)

 

 

102 Bankalar Hs.

 

840.000

        102.01 Vadesiz TL (840.000)

 

 

 

İthal edilen mallar için ödenen gümrük vergisi, banka komisyonu, harç ve masrafların kaydı;

 

B

A

/

 

 

159 Ver.Sip.Avans.Hs.

228.000

 

    159.02 İthalat Sip.Avans.

 

 

   159.02.02 Gümr. Verg. (168.000)

 

 

  159.02.03 Ba..Fa.Kom. (15.000)

 

 

   159.02.04 Harç ve Mas.(45.000)

 

 

        102 Bankalar Hs.

 

228.000

            102.01 Vadesiz TL (228.000)

 

 

 

Malların gümrükten çıkarılıp, teslim alınması kaydı;

 

B

A

/

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

1.068.000

 

159 Ver.Sip.Av.Hs.

 

1.068.000

    159.02.01 Mal Bedeli  (840.000)

 

 

      159.02.02 Gümr. Verg. (168.000)

 

 

    159.02.03 Ba.Fa.Kom. (15.000)

 

 

     159.02.04 Harç ve Mas.(45.000)

 

 

 

Cari İthalat İşlemleri: Cari ithalatta ise ödenen avansın dışında kalan borç, 320 Satıcılar hesabı altında takip edilecektir.

 

Örnek: X A.Ş., yurtdışındaki bir Y firmasından 150.000$ değerinde ticari mal ithal edecektir. 240.000 TL sipariş avansı ödemiştir.

 

Sipariş avansının ödenmesi kaydı;

 

B

A

/

 

 

159 Ver.Sip.Av.Hs.

240.000

 

    159.02 İth.Sip.Av.

 

 

 159.02.01 Mal Bedeli  (240.000)

 

 

       102 Bankalar Hs.

 

240.000

          102.01 Vadesiz TL (240.000)

 

 

 

İthal edilen mallar için ödenen gümrük vergisi, banka komisyonu, harç ve masrafların kaydı;

 

B

A

/

 

 

159 Ver.Sip.Av.Hs.

228.000

 

    159.02 İth.Sip.Av.

 

 

 159.02.02 Güm.Ver. (168.000)

 

 

      159.02.03 Ban.Fa.Kom. (15.000)

 

 

      159.02.04 Harç. Mas. (45.000)

 

 

        102 Bankalar Hs.

 

228.000

          102.01 Vadesiz TL (228.000)

 

 

 

Malların gümrükten çıkarılıp, teslim alınması kaydı;

 

B

A

/

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

1.068.000

 

    159 Ver.Sip.Avans.Hs.

 

468.000

   159.02.01 Mal Bedeli (240.000)

 

 

  159.02.02 Güm.Ver. (168.000)

 

 

      159.02.03 Ban.Fa.Kom. (15.000)

 

 

       159.02.04 Harç. Mas. (45.000)

 

 

320 Satıcılar Hs.

 

600.000

 

*Vade farkından oluşacak ilgili muhasebe kaydı için tıklayınız.

 

Bu kategorideki diğer yazılar