İthalat Muhasebe Kaydı

İTHALAT MUHASEBE KAYDI

Peşin İthalat İşlemleri: Peşin ithalat, ithalat bedelinin fiili ithalattan önce ödemesinin yapıldığı bir ithalat şeklidir.

Örnek: X A.Ş., yurtdışındaki bir Y firmasından 150.000$ değerinde ticari mal ithal edecektir;

 

Gümrük vergisi: %20

Banka komisyonu ve faiz: 15.000 TL

Harç, sigorta ve masraflar45.000 TL

Dolar kuru: 5.60’dan sabitlenmiştir. (60 gün için)

 

Yevmiye kayıtları;

Malın bedelinin peşin olarak ödenmesi kaydı;

 

B

A

/

 

 

159 Ver.Sip.Avans.Hs.

840.000

 

    159.02 İthalat Sip.Avans.

 

 

   159.02.01 Mal Bedeli (840.000)

 

 

102 Bankalar Hs.

 

840.000

        102.01 Vadesiz TL (840.000)

 

 

 

İthal edilen mallar için ödenen gümrük vergisi, banka komisyonu, harç ve masrafların kaydı;

 

B

A

/

 

 

159 Ver.Sip.Avans.Hs.

228.000

 

    159.02 İthalat Sip.Avans.

 

 

   159.02.02 Gümr. Verg. (168.000)

 

 

  159.02.03 Ba..Fa.Kom. (15.000)

 

 

   159.02.04 Harç ve Mas.(45.000)

 

 

        102 Bankalar Hs.

 

228.000

            102.01 Vadesiz TL (228.000)

 

 

 

Malların gümrükten çıkarılıp, teslim alınması kaydı;

 

B

A

/

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

1.068.000

 

159 Ver.Sip.Av.Hs.

 

1.068.000

    159.02.01 Mal Bedeli  (840.000)

 

 

      159.02.02 Gümr. Verg. (168.000)

 

 

    159.02.03 Ba.Fa.Kom. (15.000)

 

 

     159.02.04 Harç ve Mas.(45.000)

 

 

 

Cari İthalat İşlemleri: Cari ithalatta ise ödenen avansın dışında kalan borç, 320 Satıcılar hesabı altında takip edilecektir.

 

Örnek: X A.Ş., yurtdışındaki bir Y firmasından 150.000$ değerinde ticari mal ithal edecektir. 240.000 TL sipariş avansı ödemiştir.

 

Sipariş avansının ödenmesi kaydı;

 

B

A

/

 

 

159 Ver.Sip.Av.Hs.

240.000

 

    159.02 İth.Sip.Av.

 

 

 159.02.01 Mal Bedeli  (240.000)

 

 

       102 Bankalar Hs.

 

240.000

          102.01 Vadesiz TL (240.000)

 

 

 

İthal edilen mallar için ödenen gümrük vergisi, banka komisyonu, harç ve masrafların kaydı;

 

B

A

/

 

 

159 Ver.Sip.Av.Hs.

228.000

 

    159.02 İth.Sip.Av.

 

 

 159.02.02 Güm.Ver. (168.000)

 

 

      159.02.03 Ban.Fa.Kom. (15.000)

 

 

      159.02.04 Harç. Mas. (45.000)

 

 

        102 Bankalar Hs.

 

228.000

          102.01 Vadesiz TL (228.000)

 

 

 

Malların gümrükten çıkarılıp, teslim alınması kaydı;

 

B

A

/

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

1.068.000

 

    159 Ver.Sip.Avans.Hs.

 

468.000

   159.02.01 Mal Bedeli (240.000)

 

 

  159.02.02 Güm.Ver. (168.000)

 

 

      159.02.03 Ban.Fa.Kom. (15.000)

 

 

       159.02.04 Harç. Mas. (45.000)

 

 

320 Satıcılar Hs.

 

600.000

 

*Vade farkından oluşacak ilgili muhasebe kaydı için tıklayınız.

 

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Me...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...

Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...