İthalat Muhasebe Kaydı

İTHALAT MUHASEBE KAYDI

Peşin İthalat İşlemleri: Peşin ithalat, ithalat bedelinin fiili ithalattan önce ödemesinin yapıldığı bir ithalat şeklidir.

Örnek: X A.Ş., yurtdışındaki bir Y firmasından 150.000$ değerinde ticari mal ithal edecektir;

 

Gümrük vergisi: %20

Banka komisyonu ve faiz: 15.000 TL

Harç, sigorta ve masraflar45.000 TL

Dolar kuru: 5.60’dan sabitlenmiştir. (60 gün için)

 

Yevmiye kayıtları;

Malın bedelinin peşin olarak ödenmesi kaydı;

 

B

A

/

 

 

159 Ver.Sip.Avans.Hs.

840.000

 

    159.02 İthalat Sip.Avans.

 

 

   159.02.01 Mal Bedeli (840.000)

 

 

102 Bankalar Hs.

 

840.000

        102.01 Vadesiz TL (840.000)

 

 

 

İthal edilen mallar için ödenen gümrük vergisi, banka komisyonu, harç ve masrafların kaydı;

 

B

A

/

 

 

159 Ver.Sip.Avans.Hs.

228.000

 

    159.02 İthalat Sip.Avans.

 

 

   159.02.02 Gümr. Verg. (168.000)

 

 

  159.02.03 Ba..Fa.Kom. (15.000)

 

 

   159.02.04 Harç ve Mas.(45.000)

 

 

        102 Bankalar Hs.

 

228.000

            102.01 Vadesiz TL (228.000)

 

 

 

Malların gümrükten çıkarılıp, teslim alınması kaydı;

 

B

A

/

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

1.068.000

 

159 Ver.Sip.Av.Hs.

 

1.068.000

    159.02.01 Mal Bedeli  (840.000)

 

 

      159.02.02 Gümr. Verg. (168.000)

 

 

    159.02.03 Ba.Fa.Kom. (15.000)

 

 

     159.02.04 Harç ve Mas.(45.000)

 

 

 

Cari İthalat İşlemleri: Cari ithalatta ise ödenen avansın dışında kalan borç, 320 Satıcılar hesabı altında takip edilecektir.

 

Örnek: X A.Ş., yurtdışındaki bir Y firmasından 150.000$ değerinde ticari mal ithal edecektir. 240.000 TL sipariş avansı ödemiştir.

 

Sipariş avansının ödenmesi kaydı;

 

B

A

/

 

 

159 Ver.Sip.Av.Hs.

240.000

 

    159.02 İth.Sip.Av.

 

 

 159.02.01 Mal Bedeli  (240.000)

 

 

       102 Bankalar Hs.

 

240.000

          102.01 Vadesiz TL (240.000)

 

 

 

İthal edilen mallar için ödenen gümrük vergisi, banka komisyonu, harç ve masrafların kaydı;

 

B

A

/

 

 

159 Ver.Sip.Av.Hs.

228.000

 

    159.02 İth.Sip.Av.

 

 

 159.02.02 Güm.Ver. (168.000)

 

 

      159.02.03 Ban.Fa.Kom. (15.000)

 

 

      159.02.04 Harç. Mas. (45.000)

 

 

        102 Bankalar Hs.

 

228.000

          102.01 Vadesiz TL (228.000)

 

 

 

Malların gümrükten çıkarılıp, teslim alınması kaydı;

 

B

A

/

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

1.068.000

 

    159 Ver.Sip.Avans.Hs.

 

468.000

   159.02.01 Mal Bedeli (240.000)

 

 

  159.02.02 Güm.Ver. (168.000)

 

 

      159.02.03 Ban.Fa.Kom. (15.000)

 

 

       159.02.04 Harç. Mas. (45.000)

 

 

320 Satıcılar Hs.

 

600.000

 

*Vade farkından oluşacak ilgili muhasebe kaydı için tıklayınız.

 

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...