İthalat Muhasebe Kaydı

İTHALAT MUHASEBE KAYDI

Peşin İthalat İşlemleri: Peşin ithalat, ithalat bedelinin fiili ithalattan önce ödemesinin yapıldığı bir ithalat şeklidir.

Örnek: X A.Ş., yurtdışındaki bir Y firmasından 150.000$ değerinde ticari mal ithal edecektir. Gümrük vergisi: %20

Banka komisyonu ve faiz: 15.000 TL

Harç, sigorta ve masraflar: 45.000 TL

Dolar kuru: 5.60’dan sabitlenmiştir. (60 gün için)

 

Yevmiye kayıtları;

Malın bedelinin peşin olarak ödenmesi kaydı;

--------------------/--------------------

159 Ver.Sip.Avans.Hs.    840.000

    159.02 İthalat Sip.Avans.

        159.02.01 Mal Bedeli  840.000

            102 Bankalar Hs.        840.000

                102.01 Vadesiz TL 840.000

--------------------/--------------------

İthal edilen mallar için ödenen gümrük vergisi, banka komisyonu, harç ve masrafların kaydı;

--------------------/---------------------

159 Ver.Sip.Avans.Hs.    228.000

    159.02 İthalat Sip.Avans.

       159.02.02 Gümrük Vergisi   168.000

       159.02.03 Banka Faiz.Kom.   15.000

       159.02.04 Harç ve Masraflar   45.000

            102 Bankalar Hs.        228.000

               102.01 Vadesiz TL 228.000

--------------------/----------------------

Malların gümrükten çıkarılıp, teslim alınması kaydı;

--------------------/-----------------------

153 Ticari Mallar Hs.     1.068.000

            159 Ver.Sip.Avans.Hs.  1.068.000

               159.02 İthalat Sip.Avans.

                         159.02.01 Mal Bedeli    840.000

                         159.02.02 Gümrük Ver. 168.000

                         159.02.03 Bank.Fa.Kom. 15.000

                         159.02.04 Harç ve Masr.  45.000

--------------------/------------------------

 

Cari İthalat İşlemleri: Cari ithalatta ise 102 Bankalar hesabı yerine 320 Satıcılar hesabı altında takip edilecektir.

 

Örnek: X A.Ş., yurtdışındaki bir Y firmasından 150.000$ değerinde ticari mal ithal edecektir. 240.000 TL sipariş avansı ödemiştir.

 

Sipariş avansının ödenmesi kaydı;

--------------------/--------------------

159 Ver.Sip.Avans.Hs.    240.000

    159.02 İthalat Sip.Avans.

        159.02.01 Mal Bedeli  240.000

            102 Bankalar Hs.        240.000

                102.01 Vadesiz TL 240.000

--------------------/--------------------

İthal edilen mallar için ödenen gümrük vergisi, banka komisyonu, harç ve masrafların kaydı;

--------------------/---------------------

159 Ver.Sip.Avans.Hs.    228.000

    159.02 İthalat Sip.Avans.

       159.02.02 Gümrük Vergisi   168.000

       159.02.03 Banka Faiz.Kom.   15.000

       159.02.04 Harç ve Masraflar   45.000

            102 Bankalar Hs.        228.000

               102.01 Vadesiz TL 228.000

--------------------/----------------------

Malların gümrükten çıkarılıp, teslim alınması kaydı;

--------------------/-----------------------

153 Ticari Mallar Hs.     1.068.000

            159 Ver.Sip.Avans.Hs.     468.000

               159.02 İthalat Sip.Avans.

                         159.02.01 Mal Bedeli    240.000

                         159.02.02 Gümrük Ver. 168.000

                         159.02.03 Bank.Fa.Kom. 15.000

                         159.02.04 Harç ve Masr.  45.000

                 320 Satıcılar Hs.               600.000   

--------------------/------------------------

 

*Vade farkından oluşacak ilgili muhasebe kaydı için tıklayınız.

Bu kategorideki diğer yazılar