Vade Farkı Muhasebe Kaydı

İşletmeler finansman kaynağı olarak yabancı kaynakları kullanırken bazen kredili alışlarda bir nevi finansman kaynağı olabilmektedir. Bir başka deyişle ticaret hayatında vadeli alış-veriş olması kaçınılmazdır. Bu işlemlerden dolayı satış fiyatlarında farklar oluşabilmektedir. Bu fark ‘’vade farkı’’ adlandırılmakta ve ona göre muhasebe kaydı yapılmaktadır.

 

Vade farkı aslında 2 farklı başlıkta toplanabilir. Mal ve hizmet teslimi esnasında bir vade farkı varsa aynı faturada gösterilebilir. Fakat ödeme süresi geçmiş olan bir borçtan dolayı oluşan vade farkı var ise bunun için ayrı bir vade farkı faturası düzenlenmelidir. Bu her iki işlemi aşağıda ki kayıtlarda özetlemek istedik.

 

 

Vadeli Mal Alış-Satış Muhasebe Kaydı

 

Bu başlık altında işletmenin 4000 TL’lik ticari malı vade farkından dolayı 5000 TL’ye satması sonucu yapılması gereken muhasebe kaydı örneklendirilmektedir.

 

Vadeli Mal Satış Kaydı;

 

B

A

/

 

 

120 Alıcılar Hs.

5.900

 

   600 Yurtiçi Sat.Hs.

 

4.000

    602 Diğ.Gelirler Hs.

 

1.000

391 Hes.Kdv.Hs.

 

900

 

Vadeli Mal Alış Kaydı;

 

B

A

/

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

5.000

 

191 İndirilecek Kdv Hs.

900

 

320 Satıcılar Hs.

 

5.900

 

 

Mal teslimi yapılıp, fatura ödeme vadesi geçmiş ise bu durumda muhasebe kaydı aşağıda ki gibi olacaktır.

 

Mal Teslimi Sonrası Vadesi Geçmiş Satış Kaydı;

 

B

A

/

 

 

120 Alıcılar Hs.

1.180

 

      642 Faiz Gelirleri Hs.

 

1.000

391 Hes.Kdv.Hs.

 

180

 

 

 

Mal Teslimi Sonrası Vadesi Geçmiş Alış Kaydı

 

 

B

A

/

 

 

780 Finansman Gid.Hs.

1.000

 

191 İndirilecek Kdv.Hs.

180

 

320 Satıcılar Hs.

 

1.180

 

Ayrıca vade farkından dolayı düzenlenen faturanın hangi dönemde beyan edileceği de tartışma konusudur. Vade farkı farklı bir fatura ile işleme alındıysa kullanılacak hesap kodları ve muhasebe kaydı değişiklik gösterecektir. Ayrıca fatura tarihinin farklı olmasından dolayı muhasebe kaydı da mevzuata göre ilgili dönemde yapılacaktır. Vade farkı ile ilgili olabilecek bir özelgeyi sizlerle paylaşmak istedik.

İlgili Özelge İçin Tıklayınız

 

Bu kategorideki diğer yazılar