Vade Farkı Muhasebe Kaydı

İşletmeler finansman kaynağı olarak yabancı kaynakları kullanırken bazen kredili alışlarda bir nevi finansman kaynağı olabilmektedir. Bir başka deyişle ticaret hayatında vadeli alış-veriş olması kaçınılmazdır. Bu işlemlerden dolayı satış fiyatlarında farklar oluşabilmektedir. Bu fark ‘’vade farkı’’ adlandırılmakta ve ona göre muhasebe kaydı yapılmaktadır.

 

Vade farkı aslında 2 farklı başlıkta toplanabilir. Mal ve hizmet teslimi esnasında bir vade farkı varsa aynı faturada gösterilebilir. Fakat ödeme süresi geçmiş olan bir borçtan dolayı oluşan vade farkı var ise bunun için ayrı bir vade farkı faturası düzenlenmelidir. Bu her iki işlemi aşağıda ki kayıtlarda özetlemek istedik.

 

 

Vadeli Mal Alış-Satış Muhasebe Kaydı

 

Bu başlık altında işletmenin 4000 TL’lik ticari malı vade farkından dolayı 5000 TL’ye satması sonucu yapılması gereken muhasebe kaydı örneklendirilmektedir.

 

Vadeli Mal Satış Kaydı;

 

B

A

/

 

 

120 Alıcılar Hs.

5.900

 

   600 Yurtiçi Sat.Hs.

 

4.000

    602 Diğ.Gelirler Hs.

 

1.000

391 Hes.Kdv.Hs.

 

900

 

Vadeli Mal Alış Kaydı;

 

B

A

/

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

5.000

 

191 İndirilecek Kdv Hs.

900

 

320 Satıcılar Hs.

 

5.900

 

 

Mal teslimi yapılıp, fatura ödeme vadesi geçmiş ise bu durumda muhasebe kaydı aşağıda ki gibi olacaktır.

 

Mal Teslimi Sonrası Vadesi Geçmiş Satış Kaydı;

 

B

A

/

 

 

120 Alıcılar Hs.

1.180

 

      642 Faiz Gelirleri Hs.

 

1.000

391 Hes.Kdv.Hs.

 

180

 

 

 

Mal Teslimi Sonrası Vadesi Geçmiş Alış Kaydı

 

 

B

A

/

 

 

780 Finansman Gid.Hs.

1.000

 

191 İndirilecek Kdv.Hs.

180

 

320 Satıcılar Hs.

 

1.180

 

Ayrıca vade farkından dolayı düzenlenen faturanın hangi dönemde beyan edileceği de tartışma konusudur. Vade farkı farklı bir fatura ile işleme alındıysa kullanılacak hesap kodları ve muhasebe kaydı değişiklik gösterecektir. Ayrıca fatura tarihinin farklı olmasından dolayı muhasebe kaydı da mevzuata göre ilgili dönemde yapılacaktır. Vade farkı ile ilgili olabilecek bir özelgeyi sizlerle paylaşmak istedik.

İlgili Özelge İçin Tıklayınız

 

Takdir Komisyonlarının KDV Reddi Hk.

9. Daire 2014/4977 E. , 2014/4573 K. SAHTE FATURA, KATMA DEĞER VERGISI, TAKDIR ...

Ecrimisil Gider Olarak Yazılır Mı (Özelge)

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükell...

Yansıtma Faturaların KDV ve KV Yönünden İncelenmesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIBURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMÜKELLEF H...Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ?

Kapıcılara Ödenen Maaş Stopaja Tabi Midir ? Gelir Vergisi Kanunun 23 Madde...

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi

İthalat İşlemlerinde Gümrükte Ödenen KDV İndirimi İthal edilen ürünle...

Promosyon Ürünlerin Vergisel Durumu

İşletmeler satışlarının devam ettirmek ve arttırmak adına farklı kampa...Özel Okullarda Eğitim-Öğretim Desteğinin Faturalandırılması

Bilindiği üzere, özel okullara kayıt olan öğrencilerin bir kısmı eğiti...

Eşe ve Çocuklara Ödenen Ücretler Gider Yazılır Mı?

Eşe ve çocuklara ödenen ücret ve sgk primlerinin muhasebeleştirilmesi her ...

Hem Ticari Hem Zirai Kazancın Aynı Defterde Tutulması

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerin aynı zamanda zirai faaliyete başlama...Zirai Ürün Alımlarında Yapılan Avans Ödemeleri Hk.

Bilindiği üzere çiftçilerin defter tutmaya tabii olmaları için belirli ko...

Tiyatro Hizmetlerinde KDV Oranı

Tiyatro ve benzeri hizmetlerin kdv oranının ne olacağı her zaman tartışma...

Rent a Car İşletmesi Araç Alış KDV Oranı

Rent a car işletmeleri günümüzde artış göstermektedir. Bir çok ara...