Vade Farkı Muhasebe Kaydı

İşletmeler finansman kaynağı olarak yabancı kaynakları kullanırken bazen kredili alışlarda bir nevi finansman kaynağı olabilmektedir. Bir başka deyişle ticaret hayatında vadeli alış-veriş olması kaçınılmazdır. Bu işlemlerden dolayı satış fiyatlarında farklar oluşabilmektedir. Bu fark ‘’vade farkı’’ adlandırılmakta ve ona göre muhasebe kaydı yapılmaktadır.

 

Vade farkı aslında 2 farklı başlıkta toplanabilir. Mal ve hizmet teslimi esnasında bir vade farkı varsa aynı faturada gösterilebilir. Fakat ödeme süresi geçmiş olan bir borçtan dolayı oluşan vade farkı var ise bunun için ayrı bir vade farkı faturası düzenlenmelidir. Bu her iki işlemi aşağıda ki kayıtlarda özetlemek istedik.

 

 

Vadeli Mal Satış – Alış Muhasebe Kaydı

 

Bu başlık altında işletmenin 4000 TL lik Ticari Malı vade farkından dolayı 5000 TL ye satması sonucu yapılması gereken muhasebe kaydı örneklendirilmektedir.

 

Vadeli Mal Satış Kaydı

 --------------------/-----------------------

120 Alıcılar  Hs.         5900 TL

600 Yurtiçi Satışlar Hs.          4000 TL         

602 Diğer Gelirler Hs.            1000 TL

391 Hesap Kdv. Hs.                 900 TL                      

 --------------------/-----------------------

 

Vadeli Mal Alış Kaydı

 --------------------/-----------------------

153 Ticari Mallar  Hs.   5000 TL

191 İnd. KDV Hs.           900 TL     

320 Satıcılar Hs.                     5900 TL               

 --------------------/-----------------------

 

 

Mal teslimi yapılıp fatura ödeme vadesi geçmiş ise bu durumda muhasebe kaydı aşağıda ki gibi olacaktır.

 

Mal Teslimi Sonrası Vadesi Geçmiş Satış Kaydı

 --------------------/-----------------------

120 Alıcılar  Hs.         1180 TL

642 Faiz Gelirleri Hs. 1000 TL        

391 Hesap Kdv. Hs.                 180 TL                      

 --------------------/-----------------------

 

 

Mal Teslimi Sonrası Vadesi Geçmiş Alış Kaydı

 --------------------/-----------------------

780 Finansman Gideri  1000 TL

191 İnd. KDV Hs.            180 TL         

320 Satıcılar Hs.                     1180 TL                

 --------------------/-----------------------

 

Ayrıca vade farkından dolayı düzenlenen faturanın hangi dönemde beyan edileceği de tartışma konusudur. Vade farkı farklı bir fatura ile işleme alındıysa kullanılacak hesap kodları ve muhasebe kaydı değişiklik gösterecektir. Ayrıca fatura tarihinin farklı olmasından dolayı muhasebe kaydı da mevzuata göre ilgili dönemde yapılacaktır. Vade farkı ile ilgili olabilecek bir özelgeyi sizlerle paylaşmak istedik.

İlgili Özelge İçin Tıklayınız


Bu kategorideki diğer yazılar