GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

Kira ve kira yerine sayılan haller nelerdir? Kira Gelirine Konu Mal ve Haklar Nelerdir?

-          Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,

-          Voli mahalleri ve dalyanlar,

-          Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,

-          Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,

-          Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alametifarika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar,

-          Telif hakları,

-          Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,

-          Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.

 

Kira Gelirinin Elde Edilmesi? Kira Gelirin Elde Edildiği Yıl ?

-          Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edilen yılın hasılatı sayılır.

Örneğin : 2017-2018 yıllarına ait kira bedelinin 2019 yılında tahsil edilmesi durumunda, bu gelirler 2019 yılı geliri olarak kabul edilecektir.

-          Gelecek yıllara ait olup, peşin olarak tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir.

Örneğin : 2020-2021 yılına ait kira gelirleri 2019 yılında tahsil edilir ise, bu gelirler ilgili yılın geliri olarak beyan edilecektir.

 

Kira Bedeli Ayni Olarak Tahsil Edilmesi ?

 

Kira bedelleri ayni olarak elde edilmesi durumunda VUK hükümlerine göre “emsal bedeli” üzerinden paraya çevrilir.

 

Tevsik Zorunluluğu ?

-Konutlar için aylık 500 TL ve üzerinde olması durumunda banka yolular ödenmesi zorunludur.

-Konutlar eğer aylık periyodlar yerine günlük, haftalık ve benzer süreli kiraya verilmesi durumunda tutara bakılmaksızın banka yoluyla ödenmesi gerekmektedir

-İşyerlerinde tutara bakılmaksızın banka yoluyla ödenmelidir.  


Konunun Devamı İçin TIKLAYINIZ

Bu kategorideki diğer yazılar