GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2

Kira Bedelinin Olmaması veya Düşük Olması

 

Bu durumda emsal kira bedeli esası uygulanacaktır. Bina ve arazi için kira bedeli yapılmamış ise bina veya arazinin emlak vergisi değerinin %5 dir.

Bina ve arazi dışında kalan mal ve haklar için ise maliyet bedelinin %10 dur.

Örneğin: Emlak vergisi değeri 200.000 TL olan bir apartman dairesi bedelsiz olarak kiraya verilmiştir. Bu durumda 200.000 x %5 = 10.000 TL ilgili yılın kira bedeli olarak kabul edilecektir.

 

Mesken Kiralarında İstisna Uygulaması

 

Konut kiraları için 2019 yılı istisna tutarı 5.400 TL dir.

 

İstisnadan Yararlanamayacaklar

-          Ticari Kazanç,  Zirai Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı elde edenler istisnadan yararlanamazlar.

-          Beyanı gerekliliği bakılmaksızın ücret tarifesinden 3. (Üçüncü) gelir dilimini aşanlar istisnadan yararlanamazlar.

 

Kira Gelirinde İndirilecek Giderler

-          Gerçek Gider Yöntemi

-          Götürü Gider Yöntemi (Hakların Kiraya Verilmesi Durumunda Geçerli Değildir)

 

Gerçek Gider Yöntemi

 

İndirilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabii Tutar / Toplam Hasılat

Formülü ile hesaplanmaktadır.

 

Örneğin : 2019 yılı için gayrisafi kira bedeli 18.000 TL , konut için yapılan giderler toplamı 10.000 TL bu durumda

Safi Kira Geliri : 18.000 – 5.400 = 12.600 TL

10.000 x 12.600 = 126.000.000

126.000.000 / 18.000 = 7.000 TL  Bu durumda beyan edilecek kira geliri : 18.000 – 7.000 = 11.000 TL olacaktır.

Götürü Gider Yöntemi

 

Götürü gider yöntemine göre gayrisafi kira gelirinin %15 i kadar indirilebilir gider oluşmaktadır.

 

Örneğin : 2019 yılı için 20.000 TL kira bedeli elde edilmiştir. Gider yöntemi olarak götürü gider yöntemi seçilmiştir. Bu durumda 20.000 x %15 = 3.000 TL Vergiye Tabi Tutar = 20.000 – 3000 = 17.000 TL

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...