GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2

Kira Bedelinin Olmaması veya Düşük Olması

 

Bu durumda emsal kira bedeli esası uygulanacaktır. Bina ve arazi için kira bedeli yapılmamış ise bina veya arazinin emlak vergisi değerinin %5 dir.

Bina ve arazi dışında kalan mal ve haklar için ise maliyet bedelinin %10 dur.

Örneğin: Emlak vergisi değeri 200.000 TL olan bir apartman dairesi bedelsiz olarak kiraya verilmiştir. Bu durumda 200.000 x %5 = 10.000 TL ilgili yılın kira bedeli olarak kabul edilecektir.

 

Mesken Kiralarında İstisna Uygulaması

 

Konut kiraları için 2019 yılı istisna tutarı 5.400 TL dir.

 

İstisnadan Yararlanamayacaklar

-          Ticari Kazanç,  Zirai Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı elde edenler istisnadan yararlanamazlar.

-          Beyanı gerekliliği bakılmaksızın ücret tarifesinden 3. (Üçüncü) gelir dilimini aşanlar istisnadan yararlanamazlar.

 

Kira Gelirinde İndirilecek Giderler

-          Gerçek Gider Yöntemi

-          Götürü Gider Yöntemi (Hakların Kiraya Verilmesi Durumunda Geçerli Değildir)

 

Gerçek Gider Yöntemi

 

İndirilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabii Tutar / Toplam Hasılat

Formülü ile hesaplanmaktadır.

 

Örneğin : 2019 yılı için gayrisafi kira bedeli 18.000 TL , konut için yapılan giderler toplamı 10.000 TL bu durumda

Safi Kira Geliri : 18.000 – 5.400 = 12.600 TL

10.000 x 12.600 = 126.000.000

126.000.000 / 18.000 = 7.000 TL  Bu durumda beyan edilecek kira geliri : 18.000 – 7.000 = 11.000 TL olacaktır.

Götürü Gider Yöntemi

 

Götürü gider yöntemine göre gayrisafi kira gelirinin %15 i kadar indirilebilir gider oluşmaktadır.

 

Örneğin : 2019 yılı için 20.000 TL kira bedeli elde edilmiştir. Gider yöntemi olarak götürü gider yöntemi seçilmiştir. Bu durumda 20.000 x %15 = 3.000 TL Vergiye Tabi Tutar = 20.000 – 3000 = 17.000 TL

Bu kategorideki diğer yazılar