Binek Araç Gider ve Amortisman Kısıtlamaları

7 Aralık Cumartesi Tarihli 30971 sayılı Resmi gazete de yayınlanan 7194 Sayılı kanunun 13. maddesine göre binek araç amortisman paylarına ve binek araç ile ilgili giderlere kısıtlama yapılmıştır. 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan kanun vergi mükelleflerini yakından ilgilendirmektedir. Kanunda belirlenen vergi mükellefleri hariç diğerleri kanunun sınırlama getirdiği hadler kadar amortismana tabi tutar ve gider kaydedebilecektir.

 

Binek Araç Amortisman ve Gider Kısıtlamasından Kimler Muaf?

 

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek araçlar için herhangi bir kısıtlama yapılmayacaktır.

 

Satın Alınan Binek Araçlar İçin Amortisman Tutarı?

 

Sıfır alınan binek araçlar için ÖTV ve KDV tutarları en fazla 140.000 TL’ye kadar gider ya da aktife kayıt edilebilecektir. Bilindiği üzere binek araçlara ait olan KDV tutarları indirim konusu yapılamamaktadır. Maliyet ya da gider olarak kayıt edilen vergiler için 01/01/2020 tarihinden itibaren 140.000 TL sınır koyulmuştur. Vergiler için düzenlenen hadler dışında araçların iktisap bedelleri ise 160.000 TL’yi geçemeyecektir.

 

Binek araçlar sıfır olarak ya da 2. El olarak satın alınsa da binek araçların muhasebe kayıtları maliyet ve gider toplamı olarak 300.000 TL’yi geçemeyecektir.

 

Binek Araç Amortisman ve Gider Kısıtlaması Örnek Uygulama

 

Sıfır Binek Araç Alış Kaydı 2020 (Maliyet Hesabı Örneği)

 

*KDV ve ÖTV’nin Maliyet Hesabında izlendiği var sayılmıştır.

 

Binek Araç Bedeli : 200.000 TL

ÖTV                      : 120.000 TL

KDV                      :   57.600 TL

Vergi Toplamları   :  120.000 + 57.600 = 177.600 TL

Genel Toplam       :  377.600 TL

 

 

B

A

/

 

 

254 Taşıtlar Hs.

377.600

 

254.01.01 Araç Bed. (160.000)

 

 

254.01.02 Verg.Top. (140.000)

 

 

254.01.03 K.K.E.G.    (77.600)

 

 

102 Bankalar Hs.

 

377.600

/

 

 

950 K.K.E.G.

77.600

 

951 K.K.E.G.

 

77.600

 

 

Sıfır Binek Araç Kaydı 2020 (Gider Hesabı Örneği)
*KDV ve ÖTV Gider Hesabında izlendiği var sayılmıştır.

 

 

B

A

/

 

 

254 Taşıtlar Hs.

200.000

 

254.01.01 Araç Bed. (160.000)

 

 

254.01.02 K.K.E.G.    (40.000)

 

 

770 Genel Yön.Gid.Hs.

177.600

 

770.05 Vergiler (140.000)

 

 

770.06 K.K.E.G. (37.600)

 

 

102 Bankalar Hs.

 

377.600

/

 

 

950 K.K.E.G

77.600

 

951 K.K.E.G.

 

77.600

 

*Ayrıca binek araçların cari dönemdeki giderleri (Yakıt, bakım-onarım v.b.), %70 oranında gider yazılacaktır.

 

Araç Kiralama ile İlgili Düzenlemeler İçin Tıklayınız


 

 

Bu kategorideki diğer yazılar