Binek Araç Gider ve Amortisman Kısıtlamaları

7 Aralık Cumartesi Tarihli 30971 sayılı Resmi gazete de yayınlanan 7194 Sayılı  kanunun 13. Maddesine göre binek araç amortisman paylarına ve Binek araç ile ilgili giderlere kısıtlama yapılmıştır. 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan kanun Vergi mükelleflerini yakından ilgilendirmektedir. Kanunda belirlenen vergi mükellefleri hariç diğerleri kanunun sınırlama getirdiği hadler kadar amortismana tabi tutar ve gider kaydedebilecektir.

 

Binek Araç Amortisman ve Gider Kısıtlamasından Kimler Muaf ?

 

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek araçlar için herhangi bir kısıtlama yapılmayacaktır.

 

Satın Alınan Binek Araçlar İçin Amortisman Tutarı ?

 

Sıfır alınan binek araçlar için  ÖTV ve KDV tutarları en fazla 115.000 TL kadar gider yada aktife kayıt edilebilecektir. Bilindiği üzere binek araçlara ait olan KDV tutarları indirim konusu yapılamamaktadır. Maliyet yada Gider olarak kayıt edilen vergiler için 01/01/2020 tarihinden tarihinden itibaren 115.000 TL sınır koyulmuştur. Vergiler için düzenlenen hadler dışında araçların iktisap bedelleri ise 135.000 TL yi geçemeyecektir.

 

Binek araçlar sıfır olarak yada 2. El olarak satın alınsa da Binek araçların muhasebe kayıtları maliyet ve gider toplamı olarak 250.000 TL yi geçemeyecektir.

 

Binek Araç Amortisman ve Gider Kısıtlaması Örnek Uygulama

 

Sıfır Binek Araç Alış Kaydı 2020 (Maliyet Hesabı Örneği)

 

*KDV ve ÖTV nin Maliyet Hesabında izlendiği var sayılmıştır.

 

Binek Araç Bedeli : 200.000 TL

ÖTV : 120.000 TL

KDV : 57.600 TL

Vergi Toplamları : 120.000 + 57.600 = 177.600 TL

Genel Toplam : 377.600 TL

 

----------------------/----------------------

254.01 Araç Bedeli    135.000

254.02 Vergiler Top.  115.000  

254.03 K.K.E.G.         127.600

            102 Bankalar Hs.    377.600  

----------------------/----------------------

950 K.K.E.G.           127.600

951 K.K.E.G.        127.600

----------------------/----------------------

 

 

Sıfır Binek Araç Kaydı 2020 (Gider Hesabı Örneği)


*KDV ve ÖTV Gider Hesabında izlendiği var sayılmıştır.

 

----------------------/----------------------

254.01 Araç Bedeli    135.000

254.02 K.K.E.G.          65.000

700.01 Vergiler          115.000  

770.02 K.K.E.G.          62.600

            102 Bankalar Hs.    377.600  

----------------------/----------------------

950 K.K.E.G.           127.600

951 K.K.E.G.        127.600

----------------------/----------------------

 

*Ayrıca binek araçların cari dönemdeki giderleri ( Yakıt, Bakım- Onarım v.b. ) %70 oranında gider yazılacaktır.

 

Araç Kiralama ile İlgili Düzenlemeler İçin Tıklayınız

Bu kategorideki diğer yazılar