Binek Araç Alış / Satış Muhasebe Kaydı

Binek Araç Alış/Satış Muhasebe Kaydı

İşletmeler sürekli taşıtlarla faaliyetlerini sürdürmektedir. Taşıtlar, binek-ticari olarak ayrışmaktadır. Bu hususta VUK’ya göre binek-ticari araç ayrımı satın alınan aracın arkasında koltuk varsa, küllük varsa, emniyet kemeri veya emniyet kemeri olmayıp da sadece tertibatı bile varsa ve yine şoför ile yolcuyu ayıran bir bariyer yoksa bu araç binek araç sınıfındadır diyerek konuya açıklık getirmiştir.

 2020 Yılı Binek Araç Alış Kaydı İçin Tıklayınız  

Binek Araç Alış Kaydı;

 

Taşıt Satış Fiyatı: 200.000 TL (KDV Hariç)

ÖTV Tutarı (%35):  70.000 TL

KDV Tutarı (%18):  48.600 TL

 

 

B

A

/

 

 

254 Taşıtlar Hs.

200.000

 

770 Genel Yön.Gid.Hs. (KDV)

48.600

 

770 Genel Yön.Gid.Hs. (ÖTV)

70.000

 

320 Satıcılar Hs.

 

318.600

 


Binek Araç Alış Kaydı (KDV Tutarının Maliyete Alınması)

 

 

B

A

/

 

 

254 Taşıtlar Hs.

248.600

 

770 Genel Yön.Gid.Hs. (ÖTV)

70.000

 

320 Satıcılar Hs.

 

318.600

 

 

Binek Araca Alınan Lastik Vb. Tertibatın Muhasebeleştirilmesi

 

 

B

A

/

 

 

254 Taşıtlar Hs.

2.000

 

191 İndirilecek Kdv.

360

 

100/102 Kasa/Banka Hs.

 

2.360

 

Yukarıdaki kayıtta binek araca alınan lastik v.b. tertibatın maliyete eklenerek ve faydalı ömrüne göre giderleştirilmesi kayıt altına alınmıştır. VUK’ya göre eğer lastiklerin faydalı ömrü 1 yıldan az olması halinde doğrudan gider olarak yazılabileceğinden bahsedilmektedir. Ayrıca ticari araç için alınan lastiklerin doğrudan gider yazılmasında sakınca yoktur.

 

Binek Araç Amortisman Kaydı

Amortisman hesaplanırken dikkat edilmesi gereken husus binek aracın aktif değeridir.

Araç 254 Nolu hesapta hangi tutar ile aktife alındıysa o tutar üzerinden amortisman ayrılır. Ayrıca binek araçlarda uygulanacak olan amortisman yöntemi; “Kıst Amortisman” yöntemidir.

 

Araç Aktif Değeri: 120.000 TL

Alış Tarihi            : 05.03.2017

Ekonomik Ömür :  5 yıl

 

Dönem Sonunda Birikmiş Amortisman Hesaplaması ve Kaydı

 

 Cari dönem için Marttan itibaren 10 aylık amortisman tutarı şu şekilde hesaplanır;

120.000 x 1 / 5 = 24.000 TL (Yıllık)

  24.000 / 12    =    2.000 TL (Aylık)

    2.000 x 10   =   20.000 TL (2017 dönemi amortismanı)

 

NOT: Ocak ve Şubat ayları için ayrılmayan amortisman tutarı (4.000 TL), son yıl amortisman tutarına eklenecektir.

 

 

B

A

31.12.2018

 

 

770 Genel Yön.Gid.Hs.

20.000

 

257 Birikmiş Amort.Hs.

 

20.000

 

Binek Araç Satış Muhasebe Kaydı

 

Binek Araç Aktif Değeri : 100.000 TL

Birikmiş Amortisman     :   24.000 TL

Satış Fiyatı                      :   70.000 TL

 

 

B

A

/

 

 

120 Alıcılar Hs.

70.700

 

257 Birikmiş Amort.Hs.

24.000

 

689 D.Ol.Dış.Gid.Zar.Hs.

6.000

 

254 Taşıtlar Hs.

 

100.000

     391 Hesaplanan Kdv.Hs.

 

700

 

Binek araç satışından dolayı KDV oranı yüzde 1 olarak hesaplanmıştır.2020 Yılı Binek Araç Alış Kaydı İçin Tıklayınız 

 

Bu kategorideki diğer yazılar