Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

 

Kapsamdaki İşletmeler (tüm koşullar sağlanmalı)

-          2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden

-          27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan

-          2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olan

-          2020 takvim yılındaki cirosu, 2019 yılı cirosuna oranla  %50 ve üzerinde azalan

-          Yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren

-          NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip

-          Katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler

Destek tutarı

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ü kadar ödenecek.

İşletme cirolarının tespiti

27.1.2021 itibariyle verilmiş olan Katma Değer Vergisi beyannamelerindeki ‘’Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)’’ satırlarında yer alan tutarların toplamı esastır.

27.1.2021 tarihinden sonra 2019 ve 2020 ilgili dönemlerine ilişkin verilen  beyannameler (düzeltme beyannameleri dahil) ciro hesaplamasında dikkate alınmaz

 

Gelir Kaybı Desteği (3323) alanlar, Ciro Kaybı desteğinden faydalanabilir mi?

Iki hibe desteğini birlikte hak  edenlerde, 3323 sayılı karar kapsamında hak ettikleri tutar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilir ve kalması halinde artan tutar ödenir.

Ciro Kaybı Destek Başvuruları nasıl yapılacak?

-          www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden

-          İşletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından

-          İlgili taahhütname elektronik ortamda onaylanarak yapılacak.

Destek ödemeleri

Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılacaktır.

 

SMMM Nevin GÜNEŞ

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Me...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...

Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...