Yıl İçerisinde Birden Fazla İşyerinde Çalışanlar Dikkat!


YIL İÇERİSİNDE BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE ÇALIŞANLAR DİKKAT!

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan  100.000 (Yüz Bin ) Kişiye Vergi Borcu Şoku.

Türk vergi sisteminde ücret gelirleri kaynakta kesinti yoluyla vergilendirilir. Tevkif yoluyla vergilendirilmemiş ücret gelirleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 64. Maddesinde yer alan diğer ücret hariç) ise Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilir. Birden fazla işverenden alınan ve kesinti yolu ile vergilendirilen ücretlerden 2017 yılı için 30.000 TL ,2018 yılı için 34.000 TL’ nı aşan kısımlar için Gelir Vergisi Beyannamesi verilmesi gerekiyor.

160 Seri nolu Gelir Vergisi genel tebliğinde,’’ …Buna göre bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde , her bir işverenin ödediği ücretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla , vergi tarifesi, her işverenin ödediği ücrete , diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır. Ancak söz konusu ücretlerin gayrisafi tutarları toplamının, Gelir Vergisi Kanununun 86. Maddesinde belirtilen haddi aşması halinde , bu ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.’’ açıklamalarına yer veriliyor.

Ücretin Safi Tutarı

İşveren tarafından verilen ücret ve ayınlardan sağlanan yararlar toplamından belli indirimlerin yapılmasından sonra kalan tutarlardır.

Ücrette yapılan indirimler şunlardır;

*Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri,

*OYAK ve benzeri kamu kurumlarınca yapılan yasal kesintiler,

*Sosyal güvenlik destekleme primi,

*Bireysel emeklilik katkı payları

*Sakatlık indirimi

Kısaca şu şekilde özetlersek aynı işyerinde çalışanlardan stopaj yolu içi alındığı için ayrıca beyanname vermek zorunda değiller fakat; birden fazla işyerinde çalışanlar ikinci işverenden alınan ücret toplamı 34.000 TL’yi aşması durumunda Gelir Vergisi Beyannamesi vermesi gerekiyor. Aksi durumda cezai işlemle karşılaşacaklar.

 

Saygılarımla

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Gülsüm ÇAKMAK GÜNERİ

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...