Yeni İşe Girenler Yıllık İzin Kullanabilir Mi?

Yıllık Ücretli İzin Kimler Kullanabilir?

·         Yıllık ücretli izin kullanabilmek için işyerinde en az 1 yıl çalışması gerekmektedir.

·         1-5 yıl çalışanlar  en az 14 gün

·         5-15 yıl çalışanlar  en az 20 gün

·         15 yıl ve daha fazlası çalışanlar en az 26 gün

·         50 yaş üstü ve 18 yaş altı ise en az 20 gün

Olmak üzere ücretli yıllık izin kullanabilir.

Yeni işe giren izin kullanamaz mı?

4857 sayılı iş kanununa göre 1 yıldan az süre ile çalışanlar ücretli yıllık izin kullanamıyor. Fakat işveren yıllık izni avans yada kendi arzusu ile verebilir. Ayrıca ücretsiz izin hakkı her zaman saklıdır.

Yıllık izin için gerekli 1 yıl hesaplanırken işyerinde bulunulan tüm zamanlar dikkate alınır. Yani deneme süresi de bu 1 yıla dahil edilir. Doğum izni gibi yasal izinler de 1 yıllık süre hesabına katılır.

İzin kullanılmaz ise ne olur?

Kullanılmayan izin yanar mı?

·         Kullanılmayan izin yanmaz.

 Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödenir.

·         Yıllık izinler 10 günden az olmamak koşulu ile bölünebilir.


Kısmi Süreli (Part Time ) Çalışanların Yıllık İzin Hakkı ?

4857 Sayılı İş Kanununun “Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri” başlıklı 53. maddesine göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; daimi çalışan işçi ile aynıdır.

Kısmi Süreli (Part Time) Çalışanlar Hangi Günler İzin Kullanabilir ?

4857 Sayılı İş Kanununun 53. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin “Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin” başlıklı 13. Maddesine göre kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır.

Kısmi Süreli (Part Time) Çalışanların Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

·         Daimi çalışan ile hesaplama yöntemi aynıdır.

·         Kaç gün izin kullanıldı ise o kadar günlük ücret ödenir, yol harcı v.b. harçlar izin günleri için kesilir.

Bu kategorideki diğer yazılar