Yeni İşe Girenler Yıllık İzin Kullanabilir Mi?

Yıllık Ücretli İzin Kimler Kullanabilir?

·         Yıllık ücretli izin kullanabilmek için işyerinde en az 1 yıl çalışması gerekmektedir.

·         1-5 yıl çalışanlar  en az 14 gün

·         5-15 yıl çalışanlar  en az 20 gün

·         15 yıl ve daha fazlası çalışanlar en az 26 gün

·         50 yaş üstü ve 18 yaş altı ise en az 20 gün

Olmak üzere ücretli yıllık izin kullanabilir.

Yeni işe giren izin kullanamaz mı?

4857 sayılı iş kanununa göre 1 yıldan az süre ile çalışanlar ücretli yıllık izin kullanamıyor. Fakat işveren yıllık izni avans yada kendi arzusu ile verebilir. Ayrıca ücretsiz izin hakkı her zaman saklıdır.

Yıllık izin için gerekli 1 yıl hesaplanırken işyerinde bulunulan tüm zamanlar dikkate alınır. Yani deneme süresi de bu 1 yıla dahil edilir. Doğum izni gibi yasal izinler de 1 yıllık süre hesabına katılır.

İzin kullanılmaz ise ne olur?

Kullanılmayan izin yanar mı?

·         Kullanılmayan izin yanmaz.

 Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödenir.

·         Yıllık izinler 10 günden az olmamak koşulu ile bölünebilir.


Kısmi Süreli (Part Time ) Çalışanların Yıllık İzin Hakkı ?

4857 Sayılı İş Kanununun “Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri” başlıklı 53. maddesine göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; daimi çalışan işçi ile aynıdır.

Kısmi Süreli (Part Time) Çalışanlar Hangi Günler İzin Kullanabilir ?

4857 Sayılı İş Kanununun 53. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin “Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin” başlıklı 13. Maddesine göre kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır.

Kısmi Süreli (Part Time) Çalışanların Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

·         Daimi çalışan ile hesaplama yöntemi aynıdır.

·         Kaç gün izin kullanıldı ise o kadar günlük ücret ödenir, yol harcı v.b. harçlar izin günleri için kesilir.

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...