Türkiye’de Finansal Kiralamanın Sektörel Dağılımı

Türkiye’de Finansal Kiralamanın Sektörel Dağılımı

                Türkiye’de yapılan finansal kiralama işlemlerinin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ;  son yıllarda ki sektörel dağılımlar ise aşağıda ki gibidir.

 

Tarım Sektörü :

TARIM SEKTÖRÜ

2012

2013

2014

Yatırım Tutarı (USD)

230.215

327.518

265.55

Toplamdaki Payı (%)

4.29

4.57

2.66

www.fider.org.tr

 

Tarım sekötrünün toplam payı incelendiğinde 2014 yılı sonu itibariyle düşüş yaşadığı görülmektedir.Fakat mal gruplarına göre dağılımlarda aktifleşen sözleşme tutarlarında artış olmasına rağmen Türkiye’de Finansal Kiralama işlem hacminin artış oranının altında kalmasından dolayı toplam payda kayıp yaşamıştır.

Yatırım tutarlarında ki dalgalanma 2013 yılının içerisinde aktifleşen sözleşmelerdeki tarımsal işlevlerin değişkenliğinden kaynaklıdır.Ayrıca toplam paydaki artış normal karşılanmalıdır.

Uzun vadede diğer sektörlere göre en az artış göstermesi beklenen sektör tarım sektörüdür.  Her geçen gün birçok alternatifle beraber tarımsal işlemlerinde azaldığı da aşikardır.

İmalat Sanayi :

İMALAT SANAYİ

2012

2013

2014

Yatırım Tutarı (USD)

2.335.486

3.098.937

3.654.048

Toplamdaki Payı (%)

43.75

44.45

47.74

www.fider.org.tr

Lider olan hizmet sektörünü takip eden imalat sanayi G-20 ülkelerinde kaçınılmaz yatırım sektörüdür. Her geçen yıl hizmet sektörünün toplam payına yaklaşan sektör , ülkede ki imalat sanayiye yapılan yatırımı da yansıtmaktadır.

2012 yılındaki mal gruplarına göre dağılımda lider olan ‘’Metal İşleme Makineleri’’ imalat sanayinin gelişimini ayrıca kanıtlamaktadır.Bu nedenle yapılan yatırımların bir çoğu uzun vadeli olup varlıklara ihtiyaçları vardır.İşletmeler bu tarz iş anlaşmalarında alternatif finansman kaynağı olan finansal kiralamayı tercih etmektedirler.

2014 yılında imalat sanayi payını arttırmış olsa dahi tekstil gibi sınıflarda ciddi bir düşüş görülmektedir.Kauçuk ve plastik imalatında artış gösteren imalat sanayi geçmiş son 2 yıla göre işlem hacmini arttırmıştır.

 

 

Hizmet Sektörü :

HİZMET SEKTÖRÜ

2012

2013

2014

Yatırım Tutarı (USD)

2.747.829

3.495.284

3.647.327

Toplamdaki Payı (%)

51.11

50.00

47.94

www.fider.org.tr

 

Toplamdaki pay ile lider olan hizmet sektörü entelektüel sermayelerle beraber insanların hizmet anlayışının bir nevi geliştiğini göstermektedir. Yatırım tutarının 2013-2014 yıllarına göre az olması mal gruplarına göre dağılımlarda bir çok sınıfa ayrılmasından kaynaklanmaktadır.

2013 yılı için ciddi bir yatırım tutarı artışı ile karşımıza çıkan sektör fakat aynı trendi toplam payda göstermemiştir.2013 yılında imalat sanayi ye payını kaptıran sektör liderliğini korumuştur.

2014 yılı için mal gruplarına göre dağılımı günümüzde hizmet sektörünün artış gösterdiğini ve gelecek yıllarda da trend’in devam edeceği  görülmektedir.

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...