Turizm Katkı Payı Beyannamesi Muhasebe Kaydı

Turizm Katkı Payı Beyannamesi Muhasebe Kaydı

 

Bilindiği üzere artık turizm katkı payı beyannamesi hayatımıza girdi. Turizm katkı payı beyannamesi beyan edilip ödendikten sonra gider yazılabilmektedir. Turizm beyannamesi ile ilgili muhasebe kaydı aşağıda ki gibi olmalıdır.

 

Örnek : X işletmesi ilgili dönemde 75 lira turizm katkı payı ödemiştir. Buna göre muhasebe kaydı aşağıda ki gibidir.

 --------------------/-----------------------

740 HİZMET ÜRETİM GİD. HS.    75

    360 ÖDENECEK VER. VE FON. HS.   75

 --------------------/-----------------------

 --------------------/-----------------------

360 ÖDENECEK VER. VE FON. HS.   75

    102 BANKALAR HESABI                     75

 --------------------/-----------------------

 

Turizm Katkı Payı Beyannamesi ile ilgili Resmi Gazete İçin Tıklayınız

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Me...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...

Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...