TMS 17 ye Göre Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Kiralanması

TMS 17 ye Göre Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Kiralanması

Arazi ve bina kiralaması işlemleri diğer varlık kiralamalarından farklıdır. Bilindiği gibi araziler sınırsız yararlı ekonomik ömre sahiptir. Bu nedenle kiralama süresi sonunda mülkiyet hakkı kiracıya geçmiyorsa, faaliyet kiralaması olarak kabul edilir. Bu tür kiralama işlemlerinde yapılan ödemeler peşin ödenmiş kiralama bedelini temsil eder ve bu durumda kiralanan araziden elde edilen faydaya uygun şekilde kiralama dönemi içinde itfa edilir. 

Sözleşmenin arazi ve binayı birlikte içermesi durumunda :

Söz konusu varlıklar bina ve arazi için ayrı ayrı değerlendirilir.Kiralama sonunda arazinin yada binanın kiracıya geçmesi durumuna göre değerlendirilip sınıflandırılır.

Arazi ve bina kiralama işlemlerinin sınıflandırılması ve muhasebeleştirilmesi amacıyla , asgari kira ödemeleri , bu varlıkların kira hisselerinin kiralama sözleşmenin başlangıcındaki gerçeğe uygun değerleriyle orantılı olarak arazi ve bina arasında dağıtılır. Kira ödemelerinin sözü edilen iki varlık arasında güvenilir bir biçimde dağıtılamaması durumunda, kiralamanın tamamının faaliyet kiralaması olarak nitelendirilir.

 

Arazi İçin Tutarın Önemsiz Olduğu Durumlarda :

Arazi ve bina tek bir birim olarak dikkate alınır ve finansal kiralama yada faaliyet kiralama olarak sınıflandırılır.Bu durumda binanın yararlı ekonomik ömrü, kiralama konusu varlığın tamamının yararlı ekonomik ömrü olarak dikkate alınır.

Kiracının hem arazi hem de bina üzerindeki tasarrufunun TMS40 Yatırımı Amaçlı Gayrimenkuller Standardına göre yatırım amaçlı olarak sınıflandırılması ve gerçeğe uygun değer yönteminin uygulanması durumunda : kiralamanın arazi ve bina kısımlarının ayrı ayrı değerlendirilmesine gerek yoktur.Bina ve araziden birinin ya da her ikisinin sınıfının belirlenememesi durumunda, sözü edilen değerlendirmeye ilişkin ayrıntılı hesaplamaların yapılması gerekir.

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...