Teminat Mektubu Muhasebe Kaydı


TEMİNAT MEKTUBU MUHASEBE KAYDI

 

Teminat Mektubu Nedir?

Teminat mektubu talebinde bulunan kişinin, muhataba karşı olan bir taahhüdünü garanti altına alan, taahhüdünü yerine getirmediği durumlarda ise garantör sıfatıyla bankaya kayıtsız şartsız ödeme zorunluluğu getiren mektuplara Teminat Mektubu denir.

 

Örnek: X A.Ş., kazandığı bir ihale için, 400.000 TL nakit teminat vermiş ve 600.000 TL tutarında teminat mektubu için, Y Bankasına başvuru yapmıştır ve teminat mektubu düzenlenmiştir. Banka tarafından bu tutar, işletmenin Y Bankası hesabından alınmıştır. Aynı vergilendirme dönemi içerisinde ihale tamamlanmış ve teminatlar iade alınmıştır.

 

Teminat Mektubu Talebi Muhasebe Kaydı:

 

B

A

/

 

 

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.

1.000.000

 

126.01 Nakdi Teminatlar  (400.000)

 

 

126.02 Teminat Mektupl. (600.000)

 

 

102 Bankalar Hs.

 

1.000.000

     102.01 Vadesiz TL Hs. (600.000)

 

 

   102.02 Teminat Hs.  (400.000)

 

 

 

Nazım hesaplarda izlenmelidir;

 

B

A

/

 

 

901 Teminat Mektupları Borçlu Hs.

600.000

 

901.01 Verilen Tem.Mek. (600.000)

 

 

900 Teminat Mektupları Alacaklı Hs.

 

 

900.01 X Bankası Teminat (600.000)

 

600.000

 

 

İhalenin tamamlanması ve teminatların iadesi kayıtları;

 

B

A

/

 

 

102 Bankalar Hs.

1.000.000

 

102.01 Vadesiz TL Hs. (400.000)

 

 

102.02 Teminat Hs.      (600.000)

 

 

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.

 

1.000.000

126.01 Nakdi Teminatlar (400.000)

 

 

126.02 Teminat Mektupl.  (600.000)

 

 

 

 

B

A

/

 

 

900 Teminat Mektupları Alacaklı Hs.

600.000

 

900.01 X Bankası Teminat (600.000)

 

 

901 Teminat Mektupları Borçlu Hs.

 

600.000

901.01 Verilen Tem.Mek. (600.000)

 

 

 

 

Örnek: X A.Ş., bir proje için ihale açmış ve ihaleyi kazanan firmadan 450.000 TL nakit teminat ve 800.000 TL tutarında da teminat mektubu almıştır. 8 ay sonunda (aynı vergilendirme dönemi içerisinde) firma, projeyi tamamlamış ve teminat mektubu da geri verilmiştir.

 

Teminat Mektubu Alınması Muhasebe Kaydı:

 

 

B

A

/

 

 

102 Bankalar Hs.

1.250.000

 

102.01 Vadesiz TL   (450.000)

 

 

102.02 Tem. Mekt. (800.000)

 

 

326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hs.

 

1.250.000

326.01 Nakdi Tem.   (450.000)

 

 

    326.02 Teminat Mekt.  (800.000)

 

 

 

 

Nazım hesaplarda izlenmelidir;

 

B

A

/

 

 

900 Teminat Mektupları Alacaklı Hs.

800.000

 

900.01 Alın.Tem.Mektp. (800.000)

 

 

901 Teminat Mektupları Borçlu Hs.

 

800.000

901.01 Tem.Verenler  (800.000)

 

 

 

Projenin tamamlanması ve teminatların iadesi kayıtları;

 

 

B

A

/

 

 

326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hs.

1.250.000

 

326.01 Nakd.Tem.   (450.000)

 

 

326.02 Tem.Mekt.   (800.000)

 

 

102 Bankalar Hs.

 

1.250.000

102.01 Vadesiz TL (450.000)

 

 

102.02 Tem.Mekt.  (800.000)

 

 

 

 

B

A

/

 

 

901 Teminat Mektupları Borçlu Hs.

800.000

 

901.01 Tem.Verenler  (800.000)

 

 

900 Teminat Mektupları Alacaklı Hs.

 

800.000

    900.01 Alın.Tem.Mekt.  (800.000)

 

 

 

 SMMM Mete YİĞİTLER

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...BA BS Formlarına Uygulanacak Cezalar

BA BS cezası ve cezaları bildirimlerinin kanuni süresi içerisinde vermeyen y...

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

4857 sayılı iş kanunun 30. Maddesine göre işverenlerin eski hükümlü ve ...

Kitlesel Fonlama Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir ?Bir projenin veya girişim hareketinin ihtiyaç duydu...Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2020

Bilindiği üzere binek araç alışlarının aktife kayıtları bakımından 0...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2

Kira Bedelinin Olmaması veya Düşük Olması Bu durumda emsal kira bedeli es...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ki...Tecil Taksitlendirme Zor Durum Oranı - Talep Formu

6183 Sayılı Kanun gereği vadesi geçmiş amme borçlarını tecil – taksit...

Resesyon Nedir ?

Resesyon Nedir? Kelime anlamı olarak ‘’Ekonomik Durgunluk’’ manasına ...

Ekonomik Döngü

Ekonomik Döngü2019 yılı itibariyle asgari ücret net 2020 lira. Bu ücret ...