Teminat Mektubu Muhasebe Kaydı


TEMİNAT MEKTUBU MUHASEBE KAYDI

 

Teminat Mektubu Nedir?

Teminat mektubu talebinde bulunan kişinin, muhataba karşı olan bir taahhüdünü garanti altına alan, taahhüdünü yerine getirmediği durumlarda ise garantör sıfatıyla bankaya kayıtsız şartsız ödeme zorunluluğu getiren mektuplara Teminat Mektubu denir.

 

Örnek: X A.Ş., kazandığı bir ihale için, 400.000 TL nakit teminat vermiş ve 600.000 TL tutarında nakit blokaj karşılığı teminat mektubu için, Y Bankasına başvuru yapmıştır ve teminat mektubu düzenlenmiştir. Banka tarafından bu tutar, işletmenin Y Bankası hesabından 600.000 TL bloke edilmiştir. Aynı vergilendirme dönemi içerisinde ihale tamamlanmış ve teminatlar iade alınmıştır.

 

Teminat Mektubu Talebi Muhasebe Kaydı:

 

B

A

/

 

 

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.

1.000.000

 

126.01 Nakdi Teminatlar  (400.000)

 

 

126.02 Teminat Mektupl. (600.000)

 

 

102 Bankalar Hs.

 

1.000.000

     102.01 Vadesiz TL Hs. (600.000)

 

 

   102.02 Teminat Hs.  (400.000)

 

 

 

Nazım hesaplarda izlenmelidir;

 

B

A

/

 

 

901 Teminat Mektupları Borçlu Hs.

600.000

 

901.01 Verilen Tem.Mek. (600.000)

 

 

900 Teminat Mektupları Alacaklı Hs.

 

 

900.01 X Bankası Teminat (600.000)

 

600.000

 

 

İhalenin tamamlanması ve teminatların iadesi kayıtları;

 

B

A

/

 

 

102 Bankalar Hs.

1.000.000

 

102.01 Vadesiz TL Hs. (400.000)

 

 

102.02 Teminat Hs.      (600.000)

 

 

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.

 

1.000.000

126.01 Nakdi Teminatlar (400.000)

 

 

126.02 Teminat Mektupl.  (600.000)

 

 

 

 

B

A

/

 

 

900 Teminat Mektupları Alacaklı Hs.

600.000

 

900.01 X Bankası Teminat (600.000)

 

 

901 Teminat Mektupları Borçlu Hs.

 

600.000

901.01 Verilen Tem.Mek. (600.000)

 

 

 

 

Örnek: X A.Ş., bir proje için ihale açmış ve ihaleyi kazanan firmadan 450.000 TL nakit teminat ve 800.000 TL tutarında da teminat mektubu almıştır. 8 ay sonunda (aynı vergilendirme dönemi içerisinde) firma, projeyi tamamlamış ve teminat mektubu da geri verilmiştir.

 

Teminat Mektubu Alınması Muhasebe Kaydı:

 

 

B

A

/

 

 

102 Bankalar Hs.

1.250.000

 

102.01 Vadesiz TL   (450.000)

 

 

102.02 Tem. Mekt. (800.000)

 

 

326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hs.

 

1.250.000

326.01 Nakdi Tem.   (450.000)

 

 

    326.02 Teminat Mekt.  (800.000)

 

 

 

 

Nazım hesaplarda izlenmelidir;

 

B

A

/

 

 

900 Teminat Mektupları Alacaklı Hs.

800.000

 

900.01 Alın.Tem.Mektp. (800.000)

 

 

901 Teminat Mektupları Borçlu Hs.

 

800.000

901.01 Tem.Verenler  (800.000)

 

 

 

Projenin tamamlanması ve teminatların iadesi kayıtları;

 

 

B

A

/

 

 

326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hs.

1.250.000

 

326.01 Nakd.Tem.   (450.000)

 

 

326.02 Tem.Mekt.   (800.000)

 

 

102 Bankalar Hs.

 

1.250.000

102.01 Vadesiz TL (450.000)

 

 

102.02 Tem.Mekt.  (800.000)

 

 

 

 

B

A

/

 

 

901 Teminat Mektupları Borçlu Hs.

800.000

 

901.01 Tem.Verenler  (800.000)

 

 

900 Teminat Mektupları Alacaklı Hs.

 

800.000

    900.01 Alın.Tem.Mekt.  (800.000)

 

 

 

 SMMM Mete YİĞİTLER

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ? 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 Sayılı ...

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...