Teminat Mektubu Muhasebe Kaydı

TEMİNAT MEKTUBU MUHASEBE KAYDI

 

Teminat Mektubu Nedir?

Teminat mektubu talebinde bulunan kişinin, muhataba karşı olan bir taahhüdünü garanti altına alan, taahhüdünü yerine getirmediği durumlarda ise garantör sıfatıyla bankaya kayıtsız şartsız ödeme zorunluluğu getiren mektuplara Teminat Mektubu denir.

 

Örnek: X A.Ş., kazandığı bir ihale için, 400.000 TL nakit teminat vermiş ve 600.000 TL tutarında teminat mektubu için, Y Bankasına başvuru yapmıştır ve teminat mektubu düzenlenmiştir. Banka tarafından bu tutar, işletmenin Y Bankası hesabından alınmıştır. Aynı vergilendirme dönemi içerisinde ihale tamamlanmış ve teminatlar iade alınmıştır.

 

Teminat Mektubu Talebi Muhasebe Kaydı:

 

B

A

/

 

 

126 Ver.Dep.ve Teminat.Hs.

1.000.000

 

126.02.01 Nakdi Teminatl.  (400.000)

 

 

126.02.02 Teminat Mektup. (600.000)

 

 

102 Bankalar Hs.

 

1.000.000

     102.01 Vadesiz TL Hs.(600.000)

 

 

     102.02 Teminat Hs.    (400.000)

 

 

 

Nazım hesaplarda izlenmelidir;

 

B

A

/

 

 

901 Teminat Mekt.Borçlar Hs.

600.000

 

 901.01 Ver. Tem.Mekt. (600.000)

 

 

900 Teminat Mekt.Alac.Hs.

 

 

900.01 … Bank. Tem. (600.000)

 

600.000

 

 

İhalenin tamamlanması ve teminatların iadesi kayıtları;

 

B

A

/

 

 

102 Bankalar Hs.

1.000.000

 

  102.01 Vadesiz TL Hs. (400.000)

 

 

  102.02 Teminat Hs.      (600.000)

 

 

126 Ver.Dep.Tem.Hs.

 

1.000.000

126.01 Nakd.Tem. (400.000)

 

 

126.02 Tem.Mekt.  (600.000)

 

 

 

 

B

A

/

 

 

900 Tem.Mekt.Alac.Hs.

600.000

 

900.01 … Bankası Tem. (600.000)

 

 

901 Tem.Mekt.Borçlar Hs.

 

600.000

901.01 Ver.Tem.Mekt. (600.000)

 

 

 

 

Örnek: X A.Ş., bir proje için ihale açmış ve ihaleyi kazanan firmadan 450.000 TL nakit teminat ve 800.000 TL tutarında da teminat mektubu almıştır. 8 ay sonunda (aynı vergilendirme dönemi içerisinde) firma, projeyi tamamlamış ve teminat mektubu da geri verilmiştir.

 

Teminat Mektubu Alınması Muhasebe Kaydı:

 

 

B

A

/

 

 

102 Bankalar Hs.

1.250.000

 

102.01 Vadesiz TL   (450.000)

 

 

102.02 Temin.Mekt. (800.000)

 

 

326 Al.Dep.ve Tem.Hs.

 

1.250.000

326.02.01 Nakd.Tem. (450.000)

 

 

326.02.02 Tem.Mekt.  (800.000)

 

 

 

 

Nazım hesaplarda izlenmelidir;

 

B

A

/

 

 

900 Tem.Mekt.Alac.Hs.

800.000

 

900.01 Alın.Tem.Mektp. (800.000)

 

 

901 Tem.Mekt.Borçlar Hs.

 

800.000

901.01 Tem.Verenler  (800.000)

 

 

 

Projenin tamamlanması ve teminatların iadesi kayıtları;

 

 

B

A

/

 

 

326 Alın.Dep.Tem.Hs.

1.250.000

 

326.02.01 Nakd.Tem. (450.000)

 

 

326.02.02 Tem.Mekt.   (800.000)

 

 

102 Bankalar Hs.

 

1.250.000

102.01 Vadesiz TL (450.000)

 

 

102.02 Tem.Mekt.  (800.000)

 

 

 

 

B

A

/

 

 

901 Tem.Mekt.Borçlar Hs.

800.000

 

901.01 Tem.Verenler  (800.000)

 

 

900 Tem.Mekt.Alac.Hs.

 

800.000

     900.01 Alın.Tem.Mekt.  (800.000)

 

 

 

Bu kategorideki diğer yazılar