Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmış ve 20 yıldır ticaret hayatına etki etmektedir. 4691 Sayılı Kanununun 1. Maddesinde bu kanunun amacı açıklanmıştır. Kanunun amaçlarından biri de “üretim maliyetlerini düşürmek” olarak tanımlanmıştır. 4691 Sayılı Kanun Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ( Teknokent, Teknopark v.b. ) amacına yönelik olarak bir çok teşvik imkanı tanımıştır. Bu yazımızda 4691 Sayılı Kanundan yararlanan işletmelerin ücret bordrolamasını ele alacağız.

Öncelikle 4691 Sayılı Kanun çerçevesinde (Proje dahilinde) çalışan personellerin ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi  uygulanacaktır. Asgari geçim indirimi uygulamasından sonra hesaplanan gelir vergisi müstesna olacaktır. Yani başka bir deyişle tahakkuk eden vergi terkin edilecektir. Ayrıca damga vergisinden istisna olan ücretlerin yanı sıra personellerin aynı zaman SGK prim teşviklerinden yararlanma hakkı da bulunmaktadır. 4691 Sayılı Kanuna göre proje dahilinde çalışan personellerin işveren hisselerinin %50 si istisnadır. Buna göre 4691 Sayılı Kanuna göre Teknokent – Teknopark bölgelerinde yapılacak bordro örneği aşağıda ki gibi olacaktır.

 

4691 Sayılı Kanuna Göre Bordro Örneği :

4691 Sayılı Kanun kapsamında 30 gün çalışan personelin Brüt Ücreti : 5000 TL olduğunu varsayalım bu durumda hesaplamalar aşağıda ki gibi olacaktır.

SGK Matrahı : 5000 TL

SGK İşçi His. : 5000 x %14 = 700 TL

SGK İşveren His. : 5000 x %20,5 = 1025 TL

5510 Say. Kan. Teşviği : 5000 x %5 = 250 TL

4691 Say. Kan. İşveren His. Teşvik Hesaplaması : 1025 - 250 = 775 TL

775 x 0,5 = 387,5 TL (4691 Say. Kan. Tevşik Tutarı)

İşsizlik Primi İşçi His. : 5000 x %1 = 50 TL

İşsizlik Primi İşveren His. : 5000 x %2 = 100 TL

Ödenecek SGK Primi : 700 + 1025 - 250 - 387,5 + 50 + 100 = 1237,50 TL

Gelir Vergisi Matrahı : 5000 - 700 - 50 = 4250 TL

Gelir Vergisi : 4250 x %15 = 637,50 TL

2021 AGİ (Bekar) : 268,31 TL

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi : 637,50 - 268,31 = 369,19 TL (4691 Say. Kan. Teşviğinden Dolayı Tamamı Müstesna Olacaktır )

Damga Vergisi : 5000 x 0,00759 = 37,95 TL (4691 Say. Kan. Teşviğinden Dolayı Tamamı Müstesna Olacaktır)

Net Ödenecek Ücret : 4250 - 637,50 - 37,95 = 3574,55 TL

Net (Agi Dahil) Ücret : 3574,55 + 268,31 = 3842,86 TL

 

SMMM Mete YİĞİTLER

 

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...

Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...

Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...

Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...