Stopaj Vergisi Nedir? Muhtasar Beyanname Nedir?

Stopaj Nedir?

 

Stopaj kelimesinin anlamına bakıldığında kaynakta kesme olarak açıklanabilir.Aslen Fransızca ve İngilizce dillerinden türemiş bir kelimedir.Türk vergi sisteminde stopaj vergisi önümüze sıklıkla çıkmakta ve birçok gelir üzerinden stopaj kesintisi yapılarak bütçeye aktarılmaktadır.

 

Stopaj vergisi mükellefiyeti hem kurumlar vergisi hem de gelir vergisi mükelleflerine doğmaktadır.Bunun yanı sıra stopaj vergisi kira ödemelerinde de bulunmakta ve yüzde 20 oranında brüt kiradan kesinti yapılarak stopaj kesintisi olarak vergi dairesine yatırılmaktadır.

 

Hangi gelir ve iratlarda stopaj kesintisi vardır?

·         Serbest meslek ödemeleri

·         Gider pusulası

·         Personele yapılan ücret ödemesi

·         Kira ödemesi

·         Kar payları

 

Yukarıda belirtilen ücretlerin her birinin farklı stopaj kesinti oranı olup aynı zamanda belirli hadleri vardır.Bu oranları değiştirmek bakanlar kurulunun yetkisi altındadır.

 

Muhtasar Beyannamesi Nedir?

 

Muhtasar beyanname aslında stopaj kesintilerinin beyan edildiği beyanname türüdür. Bu beyanname aylık ve 3 aylık olmak üzere iki farklı türde beyan etme süresine sahiptir.

 

 Konut ve İşyeri Stopaj Vergisi Nasıl Hesaplanır?

 

Stopaj kesintisi brüt ücret üzerinden hesaplanmakla beraber en çok merak edilen ise konut ve işyeri kiralanın ayrımıdır. Stopaj kesintisi konut kiraları için söz konusu değildir.

İşyerleri için stopaj oranı yüzde 20 olmakla beraber brüt ücret üzerinden stopaj kesintisi yapılı ve kiracı tarafından ödenir.

 

Stopaj Vergisi Hesaplama

 

Örnek :

 

Brüt Kira Tutarı : 2000 TL

Stopaj Oranı : %20

Stopaj Kesintisi : 2000 TL x 0.20 = 400 TL

 

Bu durumda kiracı 400 TL stopaj vergisi ödeyecek net kira tutarı ise 1600 TL olacaktır.

 

Stopaj Kodları Nelerdir?

 

Ücret Kodları : 011 ( Asgari Ücret)

                       : 012 ( Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler )

 

Kira Stopaj Kodları :  041 70 inci Mad. Yazılı ve Hakların Kiralanması Karş. Yap. Ödemeler

                                 :  042  Koop. Ait Taşınmazların Kiralanması Karş. Yap. Ödemeler

                                    

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...

Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...

Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...