Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDI

Özel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sigortalı işçi çalıştıran işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini süresinde vermeleri, primleri zamanında ödemeleri, kayıt dışı işçi çalıştırmamaları ve ilgili kanunlarda belirtilen özel şartları sağlamaları koşuluyla prim teşviklerinden yararlanma imkanı bulunmaktadır.

Alınan teşvikler, sübvansiyon niteliğinde olduğu için “602 Diğer Gelirler Hesabı” nda takip edilecektir.

İşçi ücret bordroları ve alınan teşvik için yapılacak yevmiye kayıtları şu şekilde olmalıdır:

 

 

B

A

/

 

 

770 Genel Yönetim Giderl. Hs.

XXX

 

   770.01 Brüt ücretler      (XX)

 

 

   770.02 SGK İşv. Payı   (XX)

 

 

   770.03 SGK İşv. İşsiz.  (XX)

 

 

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs.

 XXX

 

   136.01 AGİ  (XX)

 

 

360 Öden. Vergi ve Fonlar Hs.

 

XXX

   360.01 İşçi Gel.Verg. (XX)

 

 

   360.02 Damga Verg.  (XX)

 

 

361 Öden. Sos.Güv.Kesint.Hs.

 

XXX

   361.01 SGK İşçi Payı          (XX)

 

 

   361.02 SGK İşçi İşsiz.Payı  (XX)

 

 

   361.03 SGK İşv.Payı           (XX)

 

 

   361.04 SGK İşv.İşsiz.Payı  (XX)

 

 

335 Personele Borçlar Hs.

 

XXX

Ücret bordrosu tahakkuku

 

 

 

 

B

A

/

 

 

335 Personele Borçlar Hs.

XXX

 

102 Bankalar Hs.

 

 XXX

Ücret ödemesi

 

 

 

 

B

A

/

 

 

360 Öden. Vergi ve Fonlar Hs.

XXX

 

   360.01 İşçi Gel.Verg.  (XX)

 

 

   360.02 Damga Verg.   (XX)

 

 

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs.

 

XXX

     136.01 AGİ  (XX)

 

 

   102 Bankalar Hs.

 

 XXX

AGİ Mahsubu ve vergi ödeme

 

 

 

 

B

A

/

 

 

361 Öden. Sos.Güv.Kesint.Hs.

 XXX

 

361.01 SGK İşçi Payı          (XX)

 

 

361.02 SGK İşçi İşsiz.Payı  (XX)

 

 

361.03 SGK İşv.Payı           (XX)

 

 

361.04 SGK İşv.İşsiz.Payı   (XX)

 

 

770 Genel Yönetim Giderl.Hs.

XXX

 

    602 Diğer Gelirler Hs.

 

XXX

      602.01 5510 %5 İndirim (XX)

 

102 Bankalar Hs.

 

XXX

 SGK prim ödeme ve teşvik

 

 

 

Sgk Teşvikleri ile ilgili sizler için özelge (mukteza) araştırdık. Sgk teşviklerinde yapılacak muhasebe kaydı aşağıda yer alan özelgede bulunmaktadır.

İlgili özelge için tıklayınız

Bu kategorideki diğer yazılar