Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDI

Özel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sigortalı işçi çalıştıran işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini süresinde vermeleri, primleri zamanında ödemeleri, kayıt dışı işçi çalıştırmamaları ve ilgili kanunlarda belirtilen özel şartları sağlamaları koşuluyla prim teşviklerinden yararlanma imkanı bulunmaktadır.

Alınan teşvikler, sübvansiyon niteliğinde olduğu için “602 Diğer Gelirler Hesabı” nda takip edilecektir.

İşçi ücret bordroları ve alınan teşvik için yapılacak yevmiye kayıtları şu şekilde olmalıdır:

 

 

B

A

/

 

 

770 Genel Yönetim Giderl. Hs.

XXX

 

   770.01 Brüt ücretler      (XX)

 

 

   770.02 SGK İşv. Payı   (XX)

 

 

   770.03 SGK İşv. İşsiz.  (XX)

 

 

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs.

 XXX

 

   136.01 AGİ  (XX)

 

 

360 Öden. Vergi ve Fonlar Hs.

 

XXX

   360.01 İşçi Gel.Verg. (XX)

 

 

   360.02 Damga Verg.  (XX)

 

 

361 Öden. Sos.Güv.Kesint.Hs.

 

XXX

   361.01 SGK İşçi Payı          (XX)

 

 

   361.02 SGK İşçi İşsiz.Payı  (XX)

 

 

   361.03 SGK İşv.Payı           (XX)

 

 

   361.04 SGK İşv.İşsiz.Payı  (XX)

 

 

335 Personele Borçlar Hs.

 

XXX

Ücret bordrosu tahakkuku

 

 

 

 

B

A

/

 

 

335 Personele Borçlar Hs.

XXX

 

102 Bankalar Hs.

 

 XXX

Ücret ödemesi

 

 

 

 

B

A

/

 

 

360 Öden. Vergi ve Fonlar Hs.

XXX

 

   360.01 İşçi Gel.Verg.  (XX)

 

 

   360.02 Damga Verg.   (XX)

 

 

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs.

 

XXX

     136.01 AGİ  (XX)

 

 

   102 Bankalar Hs.

 

 XXX

AGİ Mahsubu ve vergi ödeme

 

 

 

 

B

A

/

 

 

361 Öden. Sos.Güv.Kesint.Hs.

 XXX

 

361.01 SGK İşçi Payı          (XX)

 

 

361.02 SGK İşçi İşsiz.Payı  (XX)

 

 

361.03 SGK İşv.Payı           (XX)

 

 

361.04 SGK İşv.İşsiz.Payı   (XX)

 

 

770 Genel Yönetim Giderl.Hs.

XXX

 

    602 Diğer Gelirler Hs.

 

XXX

      602.01 5510 %5 İndirim (XX)

 

102 Bankalar Hs.

 

XXX

 SGK prim ödeme ve teşvik

 

 

 

Sgk Teşvikleri ile ilgili sizler için özelge (mukteza) araştırdık. Sgk teşviklerinde yapılacak muhasebe kaydı aşağıda yer alan özelgede bulunmaktadır.

İlgili özelge için tıklayınız

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...