Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

6948 Sayılı sicili kanununa göre bir maddenin vasıf, şeklini veya terkibini makine, cihaz gibi vasıtalar ile değiştirip veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halde imal eden işletmeler “sanayi işletmesi” bu işletmeleri işletenler ise “sanayici” sayılır.

Sanayi işletmelerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bünyesindeki sanayi siciline kaydettirilmesi mecburidir. Böylelikle sanayi sicil belgesine sahip olan işletmeler çalışma ruhsatı , işyeri açma ruhsatı gibi ilgili belgeler için ibraz edilmesi mecburidir.

Sanayi Sicil Belgesi E- Devlet portalı üzerinden “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” vasıtasıyla alınabilmektedir. Bu portalda hem başvuru hemde sahip olunana sanayi sicil belgelerine ulaşılabilmektedir. Ayrıca sanayi işletmeleri ( sanayi sicil belgesine sahip olanlar ) elektrik su doğalgaz gibi giderlerinde indirimli tarifelerden yararlanabilmektedirler.

Online Sanayi Sicil Belgesi ?

Birden fazla üretim işyerine (fabrika v.b.) sahip olan işverenler, her üretim işyerlerinde bulunan demirbaş, teçhizat, cihazlar farklı kullanıma maruz kalacağı için  ayrı ayrı sanayi sicil belgesi almak zorundadır.

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Me...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...

Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...