Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

6948 Sayılı sicili kanununa göre bir maddenin vasıf, şeklini veya terkibini makine, cihaz gibi vasıtalar ile değiştirip veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halde imal eden işletmeler “sanayi işletmesi” bu işletmeleri işletenler ise “sanayici” sayılır.

Sanayi işletmelerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bünyesindeki sanayi siciline kaydettirilmesi mecburidir. Böylelikle sanayi sicil belgesine sahip olan işletmeler çalışma ruhsatı , işyeri açma ruhsatı gibi ilgili belgeler için ibraz edilmesi mecburidir.

Sanayi Sicil Belgesi E- Devlet portalı üzerinden “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” vasıtasıyla alınabilmektedir. Bu portalda hem başvuru hemde sahip olunana sanayi sicil belgelerine ulaşılabilmektedir. Ayrıca sanayi işletmeleri ( sanayi sicil belgesine sahip olanlar ) elektrik su doğalgaz gibi giderlerinde indirimli tarifelerden yararlanabilmektedirler.

Online Sanayi Sicil Belgesi ?

Birden fazla üretim işyerine (fabrika v.b.) sahip olan işverenler, her üretim işyerlerinde bulunan demirbaş, teçhizat, cihazlar farklı kullanıma maruz kalacağı için  ayrı ayrı sanayi sicil belgesi almak zorundadır.

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...