Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

6948 Sayılı sicili kanununa göre bir maddenin vasıf, şeklini veya terkibini makine, cihaz gibi vasıtalar ile değiştirip veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halde imal eden işletmeler “sanayi işletmesi” bu işletmeleri işletenler ise “sanayici” sayılır.

Sanayi işletmelerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bünyesindeki sanayi siciline kaydettirilmesi mecburidir. Böylelikle sanayi sicil belgesine sahip olan işletmeler çalışma ruhsatı , işyeri açma ruhsatı gibi ilgili belgeler için ibraz edilmesi mecburidir.

Sanayi Sicil Belgesi E- Devlet portalı üzerinden “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” vasıtasıyla alınabilmektedir. Bu portalda hem başvuru hemde sahip olunana sanayi sicil belgelerine ulaşılabilmektedir. Ayrıca sanayi işletmeleri ( sanayi sicil belgesine sahip olanlar ) elektrik su doğalgaz gibi giderlerinde indirimli tarifelerden yararlanabilmektedirler.

Online Sanayi Sicil Belgesi ?

Birden fazla üretim işyerine (fabrika v.b.) sahip olan işverenler, her üretim işyerlerinde bulunan demirbaş, teçhizat, cihazlar farklı kullanıma maruz kalacağı için  ayrı ayrı sanayi sicil belgesi almak zorundadır.

Bu kategorideki diğer yazılar