Resesyon Nedir ?

Resesyon Nedir?

 

Kelime anlamı olarak ‘’Ekonomik Durgunluk’’ manasına gelen resesyon iktisadi bir terim olarak karşımıza çıkar. Ülkelerin ekonomik büyümelerinde kullanılan hesaplama yöntemleri vardır, genellikle de çeyrek bazlı olarak ele alınır. Resesyonun makro ekonomide kabul görmüş tanımı ise, gayri safi yurt içi hasılanın (Büyüme) 2 veya daha fazla çeyreklik dönemde negatif olması durumudur. Bir diğer tanımla; bir ülke ekonomisinin iki çeyrek üst üste küçülmesidir. Burada birbirini takip eden iki çeyrek olması önemlidir. (Örneğin 6 aylık bir dönemin temel alınması)

Resesyon ülke ekonomilerinin karşılaşabileceği genel bir durumdur. Genellikle de küresel çapta kısa vadeli krizler resesyonu tetikleyebilir. Bu durum geçmişe bakıldığında aslında sıkça yaşandığı da görülmektedir. Örneğin 2008 krizi küresel manada ciddi bir resesyon örneğidir. Uzun süreli bir resesyon ekonomik çöküşe neden olur. Resesyon sonucunda ülke ekonomisindeki büyüme hızının ülke nüfus artış hızından daha düşük olması nedeniyle kişi başına düşen milli gelir azalır, bu da ülkenin fakirleşmesine sebebiyet verir.

Resesyon Özellikleri

Resesyonun en belirgin özelliklerini; işsizliğin artması, ekonomik büyümenin nüfus büyüme hızının altına inmesi ve üretim faaliyetlerinin azalması olarak sayabiliriz. Bunun önüne geçmek için de özellikle virüs salgınının olumsuz ekonomik şartlarından ve resesyondan daha az etkilenmek adına birçok ülke finansal acil eylem planlarını devre soktu. Türkiye de 100 Milyar liralık bir paketle resesyonun önüne geçmek için tedbirini aldı. Özel sektörde büyük markalar mağazalarını kapatmaya başlasa da özellikle turizm sektörü tarihin en büyük krizinden etkileneceği aşikardır. Yine ulaşım ve havacılık sektörü başta olmak üzere imalat ve üretim yapan işletmeler de olumsuz etkileneceği kesin. Umuyoruz ki rüzgâr tersine eser ve bu salgın bir an önce durağanlaşıp hayat normale döner.

 

 

 

 

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Me...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...

Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...