Resesyon Nedir ?

Resesyon Nedir?

 

Kelime anlamı olarak ‘’Ekonomik Durgunluk’’ manasına gelen resesyon iktisadi bir terim olarak karşımıza çıkar. Ülkelerin ekonomik büyümelerinde kullanılan hesaplama yöntemleri vardır, genellikle de çeyrek bazlı olarak ele alınır. Resesyonun makro ekonomide kabul görmüş tanımı ise, gayri safi yurt içi hasılanın (Büyüme) 2 veya daha fazla çeyreklik dönemde negatif olması durumudur. Bir diğer tanımla; bir ülke ekonomisinin iki çeyrek üst üste küçülmesidir. Burada birbirini takip eden iki çeyrek olması önemlidir. (Örneğin 6 aylık bir dönemin temel alınması)

Resesyon ülke ekonomilerinin karşılaşabileceği genel bir durumdur. Genellikle de küresel çapta kısa vadeli krizler resesyonu tetikleyebilir. Bu durum geçmişe bakıldığında aslında sıkça yaşandığı da görülmektedir. Örneğin 2008 krizi küresel manada ciddi bir resesyon örneğidir. Uzun süreli bir resesyon ekonomik çöküşe neden olur. Resesyon sonucunda ülke ekonomisindeki büyüme hızının ülke nüfus artış hızından daha düşük olması nedeniyle kişi başına düşen milli gelir azalır, bu da ülkenin fakirleşmesine sebebiyet verir.

Resesyon Özellikleri

Resesyonun en belirgin özelliklerini; işsizliğin artması, ekonomik büyümenin nüfus büyüme hızının altına inmesi ve üretim faaliyetlerinin azalması olarak sayabiliriz. Bunun önüne geçmek için de özellikle virüs salgınının olumsuz ekonomik şartlarından ve resesyondan daha az etkilenmek adına birçok ülke finansal acil eylem planlarını devre soktu. Türkiye de 100 Milyar liralık bir paketle resesyonun önüne geçmek için tedbirini aldı. Özel sektörde büyük markalar mağazalarını kapatmaya başlasa da özellikle turizm sektörü tarihin en büyük krizinden etkileneceği aşikardır. Yine ulaşım ve havacılık sektörü başta olmak üzere imalat ve üretim yapan işletmeler de olumsuz etkileneceği kesin. Umuyoruz ki rüzgâr tersine eser ve bu salgın bir an önce durağanlaşıp hayat normale döner.

 

 

 

 

Bu kategorideki diğer yazılar