Ödenmeyen SGK Primleri Muhasebe Kaydı

 Ödenmeyen SGK Primleri Muhasebe Kaydı

 

Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda ödenmeyen sgk primlerinin gider yazılamayacağı sair şekilde yer almaktadır. Bunun yanı sıra 5510 sayılı kanun ise ‘’Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının Gelir ve Kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı’’nı ifade etmektedir.

 

Tek düzen hesap planında tahakkuk eden SGK primleri 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri hesabında izlenmektedir. Fakat prim ödeme işlemi olduğunda alacaklı olan 361 nolu hesap borçlandırılmalıdır. Sehven ödenmiş gibi muhasebe kaydı yapmak hem vergi ziyai oluşturacak hem de yanıltıcı finansal tablolara yol açacaktır.

 

Ödenmedi ise nasıl olacak?

 

Ödenmeyen SGK primleri için kullanılacak hesap ise “368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Vergi ve Diğ. Yükümlülükler” hesabıdır. Bu hesap hem ödenmeyen yani müeccel durumdaki borçlar için hem de yasadan yararlanıp yapılandırılmış sgk primleri veya vergi ödemeleri kaydı için ayrıca 6183 sayılı kanuna göre tecil edilen sgk primleri ve vergi ödemeleri için kullanılabilmektedir.

*Nazım hesap kullanılması bu noktada Finansal Tablolar Notlarını da etkileyecektir.

 **Aşağı da örnek olarak verilen ödenmeyen sgk primleri muhasebe kaydı aynı zamanda vergi borçları içinde kullanılabilir.

  

SGK Priminin Tahakkuk Kaydı,

 

B

A

30.11.2018

 

 

770 Genel Yön.Gid.Hs.

XXX

 

770.01 İşçi Ücretleri (XXX)

 

 

770.02 İşveren SGK (XXX)

 

 

   335 Personele Borç.Hs.

 

XXX

   360 Öden.Ver.ve Fon.Hs.

 

XXX

 361 Öden.Sos.Güv.Prim.Hs.

 

XXX

 

Dönem sonunda Ödenemeyen SGK Primlerinin Tahakkuku;

 

B

A

31.12.2018

 

 

361 Öden.Sos.Güv.Prim.Hs.

XXX

 

368 Vad.Geç.Ert.V.Diğ.Y.Hs.

 

XXX

31.12.2018

 

 

900 K.K.E.G. Hs.

XXX

 

900.01 Ödenm.Sgk.Prim.(XXX)

 

 

901 K.K.E.G. Alac.Hs.

 

XXX

          901.01 Ödenm.Sgk.Prim.(XXX)

 

 Ödenemeyen SGK primleri ödendiği zaman yapılacak kayıt;

 

B

A

31.12.2018

 

 

368 Vad.Geç.Ert.V.Diğ.Y.Hs.

XXX

 

100/102 Kasa/Banka.Hs.

 

XXX

/

 

 

910 Ver.Matrah.İnd.Uns.Hs.

XXX

 

910.01 Geç.Yıl.Sgk.Primleri (XXX)

 

 

900 Ver.Mat.İnd.Uns.Karş.Hs.

 

XXX

 

 

 

Bu kategorideki diğer yazılar