Müstahsil Makbuzu Nedir?

Müstahsil Makbuzu Nedir?

 

Müstahsil kelimesi özüne bakılır ise üretici anlamına gelmektedir. Bu durumda Müstahsil Makbuzu üreticiye düzenlenir.

 

Müstahsil Makbuzu Nasıl Düzenlenir?

 

Müstahsil makbuzu düzenleme şekli VUK 235 inci maddesine göre düzenlenmelidir.

Üretici olan ve defter tutma zorunluluğu olmayan yani herhangi bir fatura düzenleyemeyen başka bir değiş ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan mallar için müstahsil makbuzu düzenlenmek zorundadır.

 

Çiftçiden avans üzerine yapılan mubayaalarda, makbuz, malın teslimi sırasında verilir.

Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.

Müstahsil makbuzunda en az aşağıda yazılı bilgiler bulunur:

 

1. Makbuzun tarihi;

2. (Değişik: 30/12/1980 - 2365/38 md.) Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı ve unvanı;

3. Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgâhı adresi;

4. Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli.

Bu maddede yazılı makbuzlar hiçbir resim ve harca tabi değildir.

 

Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.

 

Müstahsil Makbuzunun Muhasebe Kaydı

 

Yapılan işlem ticaret borsasında tescil ettirilmemiş ise stopaj oranı %2 eğer tescil edilmiş ise %1 oranından stopaj kesintisi yapılması gerekmektedir.

 

Ticaret Borsası’nda tescil ettirilmiş işlem için 2.000 TL lik işlem için örnek muhasebe kaydı %1 stopaj kesintisi ile yapılmıştır. Stopaj tutarı muhtasar beyanname ile, bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenecektir.

 

 --------------------/-----------------------

153 Ticari Mallar             2.000 

    360 Öde.Ver. Fon.                    20

    100   Kasa                               1980

 --------------------/-----------------------

 

Eğer ticaret borsasına işlem tescil ettirilmemiş olsaydı stopaj kesintisi %2 olarak uygulanacaktır.

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ? 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 Sayılı ...

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...