Müstahsil Makbuzu Nedir?

Müstahsil Makbuzu Nedir?

 

Müstahsil kelimesi özüne bakılır ise üretici anlamına gelmektedir. Bu durumda Müstahsil Makbuzu üreticiye düzenlenir.

 

Müstahsil Makbuzu Nasıl Düzenlenir?

 

Müstahsil makbuzu düzenleme şekli VUK 235 inci maddesine göre düzenlenmelidir.

Üretici olan ve defter tutma zorunluluğu olmayan yani herhangi bir fatura düzenleyemeyen başka bir değiş ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan mallar için müstahsil makbuzu düzenlenmek zorundadır.

 

Çiftçiden avans üzerine yapılan mubayaalarda, makbuz, malın teslimi sırasında verilir.

Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.

Müstahsil makbuzunda en az aşağıda yazılı bilgiler bulunur:

 

1. Makbuzun tarihi;

2. (Değişik: 30/12/1980 - 2365/38 md.) Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı ve unvanı;

3. Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgâhı adresi;

4. Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli.

Bu maddede yazılı makbuzlar hiçbir resim ve harca tabi değildir.

 

Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.

 

Müstahsil Makbuzunun Muhasebe Kaydı

 

Yapılan işlem ticaret borsasında tescil ettirilmemiş ise stopaj oranı %2 eğer tescil edilmiş ise %1 oranından stopaj kesintisi yapılması gerekmektedir.

 

Ticaret Borsası’nda tescil ettirilmiş işlem için 2.000 TL lik işlem için örnek muhasebe kaydı %1 stopaj kesintisi ile yapılmıştır. Stopaj tutarı muhtasar beyanname ile, bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenecektir.

 

 --------------------/-----------------------

153 Ticari Mallar             2.000 

    360 Öde.Ver. Fon.                    20

    100   Kasa                               1980

 --------------------/-----------------------

 

Eğer ticaret borsasına işlem tescil ettirilmemiş olsaydı stopaj kesintisi %2 olarak uygulanacaktır.

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...BA BS Formlarına Uygulanacak Cezalar

BA BS cezası ve cezaları bildirimlerinin kanuni süresi içerisinde vermeyen y...

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

4857 sayılı iş kanunun 30. Maddesine göre işverenlerin eski hükümlü ve ...

Kitlesel Fonlama Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir ?Bir projenin veya girişim hareketinin ihtiyaç duydu...Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2020

Bilindiği üzere binek araç alışlarının aktife kayıtları bakımından 0...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2

Kira Bedelinin Olmaması veya Düşük Olması Bu durumda emsal kira bedeli es...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ki...Tecil Taksitlendirme Zor Durum Oranı - Talep Formu

6183 Sayılı Kanun gereği vadesi geçmiş amme borçlarını tecil – taksit...

Resesyon Nedir ?

Resesyon Nedir? Kelime anlamı olarak ‘’Ekonomik Durgunluk’’ manasına ...

Ekonomik Döngü

Ekonomik Döngü2019 yılı itibariyle asgari ücret net 2020 lira. Bu ücret ...