Maluliyet İçin Gereken Şartlar ?

Malul Ne Demek?


Malul kelimesi sözlük anlamına göre fiziki olarak sakatlık/eksiklik anlamına gelmektedir.


Maluliyet İçin Gereken Şartlar ?

 

En az 10 yıl sigortalılık süresine sahip olmakla beraber toplam 1800 gün sigorta primi bildirilmiş olmalıdır. Fakat başka birinin bakımına muhtaç olan kimseler için bu şartlar aranmaz.

 

Maluliyet İçin Gereken Rapor Nereden Alınır ?

 

SGK tarafından maluliyet için alınan sevk yazısı ile Devlet Hastaneleri , Eğitim Araştırma Hast. V.b. hastanelere gidilip ilgili rapor alınabilir. Hastanede verilecek rapor sağlık kurulundan geçerek SGK ya gönderilir. Rapor neticesinde maluliyet kararı verilir. Karar kabul , red ya da ara karar olarak çıkabilir. Kararın sonucunu SGK merkezlerinden öğrenebilirsiniz.
Maluliyet için bilindiği üzere %60 fiziki kaybın olması gerekmektedir. Eğer %60 lık kayıp olmadığı gerekçesi ile red karara verilirse, bu durumda tekrar incelenmek üzere yüksek sağlık kuruluna başvuruda bulunulur.

 

İşe Giriş Öncesi %60 lık Çalışma Gücü Var İse ?

 

Kişi ilk sigortalı olduğunda eğer yüzde 60 lık çalışma gücü kaybı var ise bu durumda maluliyet aylığı bağlanmaz. Fakat maluliyet aylığı bağlanamaması Yaşlılık Aylığı başvurusu için engel teşkil etmemektedir.

 

Yaşlılık Aylığı Nasıl Bağlanır?

İlgili Yazı İçin Tıklayınız

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Me...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...

Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...