Malulen Emekli Olma Şartları Nelerdir ?


MALULEN EMEKLİLİK NEDİR? EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Değerli okurlar her hafta yazığım yazılar sizler tarafından gelen sorulara göre şekilleniyor. Bu haftaki yazımda son zamanlarda sıkça sorulan ‘’Malulen Emekliliği’’ konu almış bulunmaktayım.

Kimler malul sayılır? Önce bu konuya değinelim.

Çalışanların vücutlarında meydana gelen arızalar veyahut uğradıkları tedavi imkansız hastalıklar nedeniyle ;görevlerini yapamayacak duruma gelmeleri halinde uygulanan emeklilik işlemine malulen emeklilik denir. İşverenin veyahut çalışanın talebi üzerine SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerden alınan raporun en az %60 oranında meslekte kazanma gücünün olmadığına dair tespiti yapılanlar, malul sayılır.

4-A (SSK) Malulen emeklilik için gerekli yıl ve prim şartı şudur;  en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak ve 1800 gün prim günü olması gerekiyor.

Malulen emeklilik yönetmeliğinin 12. maddesine göre şu durumlar bakıma muhtaçlık kavramı içine giriyor.

1.   Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi edilemeyen psikotik  hastalıklar.

2.    Kuadripleji ,parapleji,dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozukları.

3.       İki elin kaybı.

4.       Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı.

5.       Her iki bacağın alttan en az 1/3 ‘ünün kaybı.

6.      Tedavisi olanaksız bir hastalıktan gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler.

7.       Solunum yetmezliği nedeniyle yardımcı solunum cihazlarının sürekli kullanılması.

Malulen emekli olanların çalışması durumuna da değinmek istiyorum.

Malulen emekli olanlar 5510 sayılı kanuna göre malullük aylığı almakta iken bir işyerinde sigortalı olarak çalışanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir ve çalıştıkları süre boyunca bunlar için kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır. İşten ayrılan kişi tekrar malullük aylığının bağlanması için talepte bulunması ve hastaneden kontrol muayenesine tabi tutularak aynı şartları sağlaması halinde ,tekrar malullük aylığını almaya başlar.

 

Sayılarımla

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Gülsüm ÇAKMAK GÜNERİ

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...