Leasing Nedir? Finansal Kiralama Nedir?

 

Leasing kelimesi,  kiralama anlamına gelmektedir. Kiralama ise : ekonomik bir varlığın kullanım hakkının belirli bir dönem boyunca taraflar arasında kararlaştırılmış kira ödemeleri karşılığında sahibi tarafından kullanıcıya devredilmesidir ( Toroslu, 1999 : 111).

Türkiye’de finansal kiralama kabulu 28 Haziran 1985  tarihinde yayınlanan 18795 sayılı resmi gazete 3226 sayılı kanun olarak önümüze çıkmaktadır. Kiralayan; finansal kiralama şirketini,  Kiracı; finansal kiralamayı kabul edeni, şeklinde tanımlanmıştır.

European Leasing Association tanımı ise ‘’Belirli bir süre için kiralayan (lessor) ve kiracı (lessee) arasında imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir malın mülkiyetini kiralayanda, kullanımı ise kiracıda bırakan bir sözleşme olup, malın kullanımının belirli bir kira ödemesi karşılığında kiracıya bırakılmasıdır.(Çevik , 2003: 26)

Leasing işlemi , leasing şirketi , kiracı ve varlığın üreticisi olmak üzere 3 taraf bulunmaktadır.Leasing şirketi kendi ürettiği varlığı da kiraya verebilir.Eğer böyle bir durum söz konusu ise işlem 2 taraftan oluşacaktır.Leasing işleminde uygulanacak bazı basamaklar şu şekildedir.

 

1.Kiracı firma tarafından yatırım malı seçilerek üretici firma ile fiyat ve teslim koşullarını içeren bir ön anlaşma yapılır.

2.Projeye finansman sağlanması aşamasına gelindiğinde yatırımcı firma bir leasing şirketine başvurur.Değerlendirme için gerekli bilgi ve belgeleri leasing şirketine verir.

3.Leasing şirketi gerekli mali analizleri yaparak yatırımcı firmaya bir teklifte bulunur.Gerekli görürse yatırımcı firmadan teminat talep edebilir.

4.Anlaşmaya varıldığı zaman leasing şirketi ile yatırımcı firma arasında noter onaylı leasing sözleşmesi imzalanır.Yatırımların teşvikli olması durumunda leasing sözleşmesi imzalandıktan sonra Hazine Müşteşarlığı’na başvurularak teşvik belgesi leasing şirketine devredilir.

5.Leasing şirketi mal bedelini üretici firmaya öder.

6.Leasing konusu mallar kiracıya teslim edilir.

7.Kiracı leasing sözleşmesinde belirtilen anapara ve faizi leasing şirketine öder.

8.Sözleşme süresinin sonunda ya mallar kiracı tarafından sözleşmede daha önceden belirtilen bir bedel ile saten alınır, ya da leasing sözleşmesi daha düşük bir kira tutarı ile uzatılır veya mallar kiracı tarafından leasing şirketine iade edilir. (Dünya Gazetesi Leasing Eki , 1997)

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...

BA BS Formlarına Uygulanacak Cezalar

BA BS cezası ve cezaları bildirimlerinin kanuni süresi içerisinde vermeyen y...

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

4857 sayılı iş kanunun 30. Maddesine göre işverenlerin eski hükümlü ve ...Kitlesel Fonlama Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir ?Bir projenin veya girişim hareketinin ihtiyaç duydu...

Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2020

Bilindiği üzere binek araç alışlarının aktife kayıtları bakımından 0...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2

Kira Bedelinin Olmaması veya Düşük Olması Bu durumda emsal kira bedeli es...GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ki...

Tecil Taksitlendirme Zor Durum Oranı - Talep Formu

6183 Sayılı Kanun gereği vadesi geçmiş amme borçlarını tecil – taksit...

Resesyon Nedir ?

Resesyon Nedir? Kelime anlamı olarak ‘’Ekonomik Durgunluk’’ manasına ...