Leasing Nedir? Finansal Kiralama Nedir?

 

Leasing kelimesi,  kiralama anlamına gelmektedir. Kiralama ise : ekonomik bir varlığın kullanım hakkının belirli bir dönem boyunca taraflar arasında kararlaştırılmış kira ödemeleri karşılığında sahibi tarafından kullanıcıya devredilmesidir ( Toroslu, 1999 : 111).

Türkiye’de finansal kiralama kabulu 28 Haziran 1985  tarihinde yayınlanan 18795 sayılı resmi gazete 3226 sayılı kanun olarak önümüze çıkmaktadır. Kiralayan; finansal kiralama şirketini,  Kiracı; finansal kiralamayı kabul edeni, şeklinde tanımlanmıştır.

European Leasing Association tanımı ise ‘’Belirli bir süre için kiralayan (lessor) ve kiracı (lessee) arasında imzalanan ve üreticiden kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir malın mülkiyetini kiralayanda, kullanımı ise kiracıda bırakan bir sözleşme olup, malın kullanımının belirli bir kira ödemesi karşılığında kiracıya bırakılmasıdır.(Çevik , 2003: 26)

Leasing işlemi , leasing şirketi , kiracı ve varlığın üreticisi olmak üzere 3 taraf bulunmaktadır.Leasing şirketi kendi ürettiği varlığı da kiraya verebilir.Eğer böyle bir durum söz konusu ise işlem 2 taraftan oluşacaktır.Leasing işleminde uygulanacak bazı basamaklar şu şekildedir.

 

1.Kiracı firma tarafından yatırım malı seçilerek üretici firma ile fiyat ve teslim koşullarını içeren bir ön anlaşma yapılır.

2.Projeye finansman sağlanması aşamasına gelindiğinde yatırımcı firma bir leasing şirketine başvurur.Değerlendirme için gerekli bilgi ve belgeleri leasing şirketine verir.

3.Leasing şirketi gerekli mali analizleri yaparak yatırımcı firmaya bir teklifte bulunur.Gerekli görürse yatırımcı firmadan teminat talep edebilir.

4.Anlaşmaya varıldığı zaman leasing şirketi ile yatırımcı firma arasında noter onaylı leasing sözleşmesi imzalanır.Yatırımların teşvikli olması durumunda leasing sözleşmesi imzalandıktan sonra Hazine Müşteşarlığı’na başvurularak teşvik belgesi leasing şirketine devredilir.

5.Leasing şirketi mal bedelini üretici firmaya öder.

6.Leasing konusu mallar kiracıya teslim edilir.

7.Kiracı leasing sözleşmesinde belirtilen anapara ve faizi leasing şirketine öder.

8.Sözleşme süresinin sonunda ya mallar kiracı tarafından sözleşmede daha önceden belirtilen bir bedel ile saten alınır, ya da leasing sözleşmesi daha düşük bir kira tutarı ile uzatılır veya mallar kiracı tarafından leasing şirketine iade edilir. (Dünya Gazetesi Leasing Eki , 1997)

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ? 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 Sayılı ...

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...