Leasing Makinenin Kiracıya Kiraya Verilmesi (Muhasebe Kaydı)

Finansal kiralama sözleşmesinin yapılması ve makinenin kiracıya kiraya verilmesi

 

VUK'a Göre Kiracıya Devredilmesi :

  --------------------/-----------------------

120 ALICILAR           XXX

220 ALICILAR           XXX

    124 KAZANIL. FİN. KİRA. FAİZ GEL.           XXX     

    224 KAZANIL. FİN. KİRA. FAİZ GEL.           XXX

    160 FİN. KİRALAMA KON. VAR.                  XXX

Fatura karşılığı varlığın devredilmesi                                                            

 --------------------/-----------------------

 

Net bilanço aktif değeri kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük veya eşit olması durumunda yukarıdaki madde geçerli olacaktır. Ancak, kalan değer üzerinden finansal kiralama şirketi amortisman ayıracaktır.

           

Eğer , net bilanço aktif değeri kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük veya eşit olmaması durumunda iktisadi kıymet değerinden değerlenecek ve aradaki fark gelir hesaplarının içerisine intikal edecektir.

 

 

 --------------------/-----------------------

120 ALICILAR           XXX

220 ALICILAR           XXX

    124 KAZANIL. FİN. KİRA. FAİZ GEL.           XXX     

     224 KAZANIL. FİN. KİRA. FAİZ GEL.           XXX

     160 FİN. KİRALAMA KON. VAR.                  XXX

     391 HESAPLANAN KDV                                 XXX

     679 DİĞ. OLAĞANDIŞI GEL.VE KARLAR   XXX

Fatura karşılığı devredilmesi

 --------------------/-----------------------

 

   TMS 17 ye göre varlığın kiracıya devredilmesi

  --------------------/-----------------------

120 ALICILAR           XXX

220 ALICILAR           XXX

   124 KAZ. FİN. KİR. FAİZ. GEL.       XXX

   224 KAZ. FİN. KİR. FAİZ GEL.        XXX

   600 YURTİÇİ SATIŞLAR                  XXX

Varlığın kiracıya verilmesi

  --------------------/-----------------------

 Aktif değeri kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük veya eşit olmaması durumunda ise TMS 17 ye göre kayıt VUK ile aynı olup değişiklik olmayacaktır.

 

  --------------------/-----------------------

120 ALICILAR           XXX

220 ALICILAR           XXX

    124 KAZANIL. FİN. KİRA. FAİZ GEL.           XXX     

     224 KAZANIL. FİN. KİRA. FAİZ GEL.           XXX

     160 FİN. KİRALAMA KON. VAR.                  XXX

     391 HESAPLANAN KDV                                 XXX

     679 DİĞ. OLAĞANDIŞI GEL.VE KARLAR   XXX

Fatura karşılığı devredilmesi

  --------------------/-----------------------

 

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Me...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...

Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...

Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...