Leasing Makinenin Kiracıya Kiraya Verilmesi (Muhasebe Kaydı)

Finansal kiralama sözleşmesinin yapılması ve makinenin kiracıya kiraya verilmesi

 

VUK'a Göre Kiracıya Devredilmesi :

  --------------------/-----------------------

120 ALICILAR           XXX

220 ALICILAR           XXX

    124 KAZANIL. FİN. KİRA. FAİZ GEL.           XXX     

    224 KAZANIL. FİN. KİRA. FAİZ GEL.           XXX

    160 FİN. KİRALAMA KON. VAR.                  XXX

Fatura karşılığı varlığın devredilmesi                                                            

 --------------------/-----------------------

 

Net bilanço aktif değeri kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük veya eşit olması durumunda yukarıdaki madde geçerli olacaktır. Ancak, kalan değer üzerinden finansal kiralama şirketi amortisman ayıracaktır.

           

Eğer , net bilanço aktif değeri kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük veya eşit olmaması durumunda iktisadi kıymet değerinden değerlenecek ve aradaki fark gelir hesaplarının içerisine intikal edecektir.

 

 

 --------------------/-----------------------

120 ALICILAR           XXX

220 ALICILAR           XXX

    124 KAZANIL. FİN. KİRA. FAİZ GEL.           XXX     

     224 KAZANIL. FİN. KİRA. FAİZ GEL.           XXX

     160 FİN. KİRALAMA KON. VAR.                  XXX

     391 HESAPLANAN KDV                                 XXX

     679 DİĞ. OLAĞANDIŞI GEL.VE KARLAR   XXX

Fatura karşılığı devredilmesi

 --------------------/-----------------------

 

   TMS 17 ye göre varlığın kiracıya devredilmesi

  --------------------/-----------------------

120 ALICILAR           XXX

220 ALICILAR           XXX

   124 KAZ. FİN. KİR. FAİZ. GEL.       XXX

   224 KAZ. FİN. KİR. FAİZ GEL.        XXX

   600 YURTİÇİ SATIŞLAR                  XXX

Varlığın kiracıya verilmesi

  --------------------/-----------------------

 Aktif değeri kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük veya eşit olmaması durumunda ise TMS 17 ye göre kayıt VUK ile aynı olup değişiklik olmayacaktır.

 

  --------------------/-----------------------

120 ALICILAR           XXX

220 ALICILAR           XXX

    124 KAZANIL. FİN. KİRA. FAİZ GEL.           XXX     

     224 KAZANIL. FİN. KİRA. FAİZ GEL.           XXX

     160 FİN. KİRALAMA KON. VAR.                  XXX

     391 HESAPLANAN KDV                                 XXX

     679 DİĞ. OLAĞANDIŞI GEL.VE KARLAR   XXX

Fatura karşılığı devredilmesi

  --------------------/-----------------------

 

Bu kategorideki diğer yazılar