Leasing (Finansal Kiralama) İşlemlerinde Dönem Sonu İşlemleri

Leasing (Finansal Kiralama) İşlemlerinde Dönem Sonu İşlemleri

 

 

VUK'a Göre

 

Varlıkla ilgili amortisman, yeniden değerleme – enflasyon düzeltmesi hakkı kiracıya aittir.Amortisman süresi ve oranı kira sözleşmesi süresine göre değil varlığın faydalı ömür çerçevesinde belirlenecektir. Konu ile ilgili olarak 4842 sayılı Kanun’un 25. Maddesiyle eklenen geçici maddede kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı VUK mükerrer 298 maddesi ve üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümünde kiralama konusu iktisadi kıymet için belirlenmiş esaslar çerçevesinde kiracı tarafından amortismana ve yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır.Ancak, 5024 sayılı kanun ile enflasyon düzeltmesi  yürürlüğe girdiğinden yeniden değerleme müessesi ortadan kalkmıştır.(Kaval , 2004 : 37 )

 

 --------------------/-----------------------

260 HAKLAR            XXX

   698 ENFL. DÜZ.  HS.  XXX

Yıl sonu enflasyon düzeltmesi

 --------------------/-----------------------

 

 --------------------/-----------------------

698 ENFL. DÜZ.  HS.        XXX                     

    257 BİRİK. AMORTİS.        XXX

Yıl sonu enflasyon düzeltmesi

 --------------------/-----------------------

 

Enflasyon düzeltme hesabı bazı uygulamalarda kullanılmayabilir.Eğer varlık yıllık  enflasyon oranından önemsenmeyecek değerde etkileniyorsa 698 Enflasyon Düzeltme Hesabı kullanılmayabilir.

 

 --------------------/-----------------------

770 GENEL YÖN.GİD.       XXX

   268 BİRİK. AMORTİS.          XXX

Yıl sonunda amortisman ayrılması

 --------------------/-----------------------

 

TMS ye Göre

Kiracı dönem sonun dönemsellik kavramını izlemek için gereken devri yapıp , yıl sonu amortisman işlemlerini de aşağıda ki gibi izleyecektir.

 --------------------/-----------------------

401 FİN. KİR. İŞL. BORÇ.              XXX

302 ERT. FİN. KİR. BORÇ. MAL.  XXX

301 FİN. KİR. İŞL. BORÇ               XXX

402 ERT. FİN. KİR. BORÇ.           XXX

 --------------------/-----------------------

 --------------------/-----------------------

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ         XXX

  268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR        XXX

Amortisman kaydı

 --------------------/-----------------------

 --------------------/-----------------------

770 GENEL YÖN.GİD.      XXX

   257 BİRİK. AMORTİS.         XXX

Yıl sonunda amortisman ayrılması

 --------------------/-----------------------

 

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı VUK'a göre uygulamalarda kullanılsa da TMS içinde kullanılabilir ya da alternatif olarak 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı da kullanılabilir.

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...