Leasing (Finansal Kiralama) İşlemlerinde Dönem Sonu İşlemleri

Leasing (Finansal Kiralama) İşlemlerinde Dönem Sonu İşlemleri

 

 

VUK'a Göre

 

Varlıkla ilgili amortisman, yeniden değerleme – enflasyon düzeltmesi hakkı kiracıya aittir.Amortisman süresi ve oranı kira sözleşmesi süresine göre değil varlığın faydalı ömür çerçevesinde belirlenecektir. Konu ile ilgili olarak 4842 sayılı Kanun’un 25. Maddesiyle eklenen geçici maddede kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı VUK mükerrer 298 maddesi ve üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümünde kiralama konusu iktisadi kıymet için belirlenmiş esaslar çerçevesinde kiracı tarafından amortismana ve yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır.Ancak, 5024 sayılı kanun ile enflasyon düzeltmesi  yürürlüğe girdiğinden yeniden değerleme müessesi ortadan kalkmıştır.(Kaval , 2004 : 37 )

 

 --------------------/-----------------------

260 HAKLAR            XXX

   698 ENFL. DÜZ.  HS.  XXX

Yıl sonu enflasyon düzeltmesi

 --------------------/-----------------------

 

 --------------------/-----------------------

698 ENFL. DÜZ.  HS.        XXX                     

    257 BİRİK. AMORTİS.        XXX

Yıl sonu enflasyon düzeltmesi

 --------------------/-----------------------

 

Enflasyon düzeltme hesabı bazı uygulamalarda kullanılmayabilir.Eğer varlık yıllık  enflasyon oranından önemsenmeyecek değerde etkileniyorsa 698 Enflasyon Düzeltme Hesabı kullanılmayabilir.

 

 --------------------/-----------------------

770 GENEL YÖN.GİD.       XXX

   268 BİRİK. AMORTİS.          XXX

Yıl sonunda amortisman ayrılması

 --------------------/-----------------------

 

TMS ye Göre

Kiracı dönem sonun dönemsellik kavramını izlemek için gereken devri yapıp , yıl sonu amortisman işlemlerini de aşağıda ki gibi izleyecektir.

 --------------------/-----------------------

401 FİN. KİR. İŞL. BORÇ.              XXX

302 ERT. FİN. KİR. BORÇ. MAL.  XXX

301 FİN. KİR. İŞL. BORÇ               XXX

402 ERT. FİN. KİR. BORÇ.           XXX

 --------------------/-----------------------

 --------------------/-----------------------

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ         XXX

  268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR        XXX

Amortisman kaydı

 --------------------/-----------------------

 --------------------/-----------------------

770 GENEL YÖN.GİD.      XXX

   257 BİRİK. AMORTİS.         XXX

Yıl sonunda amortisman ayrılması

 --------------------/-----------------------

 

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı VUK'a göre uygulamalarda kullanılsa da TMS içinde kullanılabilir ya da alternatif olarak 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı da kullanılabilir.

Bu kategorideki diğer yazılar