Kusursuz Sorumluluk Halleri Nelerdir?

Kusursuz Sorumluluk Halleri Nelerdir?

 

Kişinin kusur bulunmasa bile onu sorumlu tutan bir takım özel durumlara kusursuz sorumluluk denir. Bu kusursuz sorumluluk halleri üç ilkeye dayanmaktadır.

 

-Hakkaniyet İlkesi

-Tehlike İlkesi

-Özen İlkesi

 

Borçlar Kanununa göre kusursuz sorumluluk halleri şunlardır:

 

a-      Adam çalıştıranın sorumluluğu

Adam çalıştıran, çalışanının, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür

b-      Yapı malikinin sorumluluğu

Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, bunların yapımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararı gidermekle yükümlüdür.

c-      Hakkaniyet sorumluluğu

Tam ehliyetsiz kişiler kural olarak fiillerinden dolayı sorumlu değilidir. Ancak, istisnai olarak hakkaniyet gerektirdiğinde hakim tarafından verdikleri zararlardan ötürü kısmen veya tamamen sorumlu tutulabilmektedirler.

d-     Zor durumdan kaynaklı verilen zararlardan sorumluluk

e-      Hayvan bulunduranın sorumluluğu

f-        Tehlike sorumluluğu

       Bu sorumluluk anlayışında kişi kusuru olmadığını kanıtlasa dahi sorumluluktan kurtulamaz. Fakat kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiği ispat edilirse, sorumluluk ortadan kalkar.

Bu kategorideki diğer yazılar