Kitlesel Fonlama Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir ?

Bir projenin veya girişim hareketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla kitle fonlama aracılığıyla halktan para toplanması olarak tanımlanabilir. Kitlesel Fonlama az para (yatırım miktarı) ve çok insan (katılımcı-yatırımcı) ile oluşturulan sermayedir.

 

Kitle fonlama platformları ;

-          Ne halka açık ne de ihraççı statüsünden olamaz

-         Yatırım hizmetleri veya yan hizmetler olarak değerlendirilemez.

-          İzahname veya ihraç belgesi hazırlayamaz

-          SPK düzenlenen borsa ve piyasa işleticisi değildir

 

 

Ürün Bazlı Kitlesel Fonlama

En yaygın olarak kullanılan fonlama türüdür. Bu fonlama türü aynı zamanda ödül bazlı olarak da isimlendirilebilir. Proje sahiplerinin fonlama yağan kişilere karşı bir sorumluluğu yoktur. Genelde projelerin fonlama bütçeleri düşük olduğu için gerçekleşme olasılığı yüksektir.

 

Hisse Bazlı Kitle Fonlama

Bu tür fonlamalarda yatırımcılar projeye ortak olurlar. Ortaklık sonrası projedeki hisselerini satabilirler. Eğer proje beklenen sermayeyi toplayamaz ise yatırımcılara fonları geri ödenir. Bu tür kitle fonlamada SPK tanımı yapmış ve düzenleme hakkına sahiptir.

 

Borçlanma Bazlı Kitlesel Fonlama

Bu tür fonlamalar proje sahiplerinin fon sahiplerine borçlanması olarak söylenebilir. Buradaki en büyük etken proje sahiplerinin finansal kuruluşlar yerine daha avantajlı şartlar ile fon sahibi kişilere borçlanmasıdır.

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...

Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...

Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadık...Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci ...

Esnaf Vergi Muafiyeti Nedir

Esnaf Muaflığı Nedir ?17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede...

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...