Kitlesel Fonlama Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir ?

Bir projenin veya girişim hareketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla kitle fonlama aracılığıyla halktan para toplanması olarak tanımlanabilir. Kitlesel Fonlama az para (yatırım miktarı) ve çok insan (katılımcı-yatırımcı) ile oluşturulan sermayedir.

 

Kitle fonlama platformları ;

-          Ne halka açık ne de ihraççı statüsünden olamaz

-         Yatırım hizmetleri veya yan hizmetler olarak değerlendirilemez.

-          İzahname veya ihraç belgesi hazırlayamaz

-          SPK düzenlenen borsa ve piyasa işleticisi değildir

 

 

Ürün Bazlı Kitlesel Fonlama

En yaygın olarak kullanılan fonlama türüdür. Bu fonlama türü aynı zamanda ödül bazlı olarak da isimlendirilebilir. Proje sahiplerinin fonlama yağan kişilere karşı bir sorumluluğu yoktur. Genelde projelerin fonlama bütçeleri düşük olduğu için gerçekleşme olasılığı yüksektir.

 

Hisse Bazlı Kitle Fonlama

Bu tür fonlamalarda yatırımcılar projeye ortak olurlar. Ortaklık sonrası projedeki hisselerini satabilirler. Eğer proje beklenen sermayeyi toplayamaz ise yatırımcılara fonları geri ödenir. Bu tür kitle fonlamada SPK tanımı yapmış ve düzenleme hakkına sahiptir.

 

Borçlanma Bazlı Kitlesel Fonlama

Bu tür fonlamalar proje sahiplerinin fon sahiplerine borçlanması olarak söylenebilir. Buradaki en büyük etken proje sahiplerinin finansal kuruluşlar yerine daha avantajlı şartlar ile fon sahibi kişilere borçlanmasıdır.

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl, Nereden Alınır?

Sanayi Sicil Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?6948 Sayılı sicili kanununa gör...

Sgk Teşvikleri Muhasebe Kaydı

SGK TEŞVİKLERİ MUHASEBE KAYDIÖzel sektör işyerlerinde, hizmet akdiyle sig...

Altın KDV Oranı Nasıl Hesaplanır

Kuyumculuk İşlerinde KDV Oranı Nasıl Belirlenir ? Kuyumculuk işlerinin KDV...BA BS Formlarına Uygulanacak Cezalar

BA BS cezası ve cezaları bildirimlerinin kanuni süresi içerisinde vermeyen y...

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu

4857 sayılı iş kanunun 30. Maddesine göre işverenlerin eski hükümlü ve ...

Kitlesel Fonlama Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir ?Bir projenin veya girişim hareketinin ihtiyaç duydu...Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2020

Bilindiği üzere binek araç alışlarının aktife kayıtları bakımından 0...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2

Kira Bedelinin Olmaması veya Düşük Olması Bu durumda emsal kira bedeli es...

GMSİ Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ki...Tecil Taksitlendirme Zor Durum Oranı - Talep Formu

6183 Sayılı Kanun gereği vadesi geçmiş amme borçlarını tecil – taksit...

Resesyon Nedir ?

Resesyon Nedir? Kelime anlamı olarak ‘’Ekonomik Durgunluk’’ manasına ...

Ekonomik Döngü

Ekonomik Döngü2019 yılı itibariyle asgari ücret net 2020 lira. Bu ücret ...