Kitlesel Fonlama Nedir?

Kitle Fonlaması Nedir ?

 

Bir projenin veya girişim hareketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla kitle fonlama aracılığıyla halktan para toplanması olarak tanımlanabilir. Kitlesel Fonlama az para (yatırım miktarı) ve çok insan (katılımcı-yatırımcı) ile oluşturulan sermayedir.

 

Kitle fonlama platformları ;

-           Ne halka açık ne de ihraççı statüsünden olamaz

-          Yatırım hizmetleri veya yan hizmetler olarak değerlendirilemez.

-          İzahname veya ihraç belgesi hazırlayamaz

-          SPK düzenlenen borsa ve piyasa işleticisi değildir

 

 

 

Ürün Bazlı Kitlesel Fonlama

 

En yaygın olarak kullanılan fonlama türüdür. Bu fonlama türü aynı zamanda ödül bazlı olarak da isimlendirilebilir. Proje sahiplerinin fonlama yağan kişilere karşı bir sorumluluğu yoktur. Genelde projelerin fonlama bütçeleri düşük olduğu için gerçekleşme olasılığı yüksektir.

 

Hisse Bazlı Kitle Fonlama

 

Bu tür fonlamalarda yatırımcılar projeye ortak olurlar. Ortaklık sonrası projedeki hisselerini satabilirler. Eğer proje beklenen sermayeyi toplayamaz ise yatırımcılara fonları geri ödenir. Bu tür kitle fonlamada SPK tanımı yapmış ve düzenleme hakkına sahiptir.

 

Borçlanma Bazlı Kitlesel Fonlama

 

Bu tür fonlamalar proje sahiplerinin fon sahiplerine borçlanması olarak söylenebilir. Buradaki en büyük etken proje sahiplerinin finansal kuruluşlar yerine daha avantajlı şartlar ile fon sahibi kişilere borçlanmasıdır.

Bu kategorideki diğer yazılar