Kiracı Açısından Leasing (Finansal Kiralama) Muhasebe Kaydı

Kiracı Tarafından Finansal Kiralamaya Konu Olan Varlığa İlişkin Sözleşmenin Yapılması ve Kiralanması

 

VUK'a göre: VUK mükerrer 290. maddesinde kiracı tarafından finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıştırma işlemi, her bir dönem sonunda kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılacaktır. Bu esnada finansal kiralama konusu varlığı kullanacak olan işletmelerin borçlanma maliyetleri ve ana para ödemelerini hangi hesaplarda izleyecekleri 11 numaralı MSUGT de açıklanmıştır. (31.07.2003 tarih ve 25185 sayılı Resmî Gazete)

 

 

B

A

/

 

 

260 Haklar Hs.

XXX

 

302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri

XXX

 

402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri

 XXX

 

301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar

 

XXX

401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar

 

 XXX

Finansal kiralama konusu varlığın teslim alınması

 

 TMS 17’ye göre:

 

B

A

/

 

 

253 Tesis Makine ve Cihazlar Hs.

 XXX

 

302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri

 XXX

 

402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri

 XXX

 

301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar

 

 XXX

401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar

 

 XXX

Varlığın alınması

 

VUK'a göre: 260 Haklar Hesabında izlenen varlık TMS'ye göre 253 Tesis Makine ve Cihazlar hesabında izlenmiştir. Varlığın tüm haklarının kiracıya devredilmesini dikkate alan VUK bundan dolayı 260 Haklar Hesabını kullanmaktadır. Ayrıca alternatif muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi uygulanabilir:

 

 

B

A

/

 

 

253 Tesis Makine ve Cihazlar Hs.

 XXX

 

329 Diğer Ticari Borçlar Hs.

 XXX

 

429 Diğer Ticari Borçlar Hs.

 XXX

 

329 Diğer Ticari Borçlar Hs.

 

XXX

429 Diğer Ticari Borçlar Hs.

 

 XXX

Varlığın alınması

 

Aylık kira ana para ve borç ödemesi:

 

VUK'a göre: Kira ödeme süreleri, kiracının isteğine bağlı olarak değişmektedir. Ödediği faiz sonuç hesaplarında izlenirken KDV ise indirim konusu olacaktır.

 

 

B

A

/

 

 

301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar Hs.

 XXX

 

780 Finansman Giderleri Hs.

 XXX

 

191 İndirilecek Kdv. Hs.

 XXX

 

102 Bankalar Hs.

 

XXX

302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri

 

 XXX

Fatura karşılığı

 

 

TMS 17 ye göre:

 

B

A

/

 

 

301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar Hs.

 XXX

 

191 İndirilecek Kdv. Hs.

 XXX

 

780 Finansman Giderleri Hs.

 XXX

 

102 Bankalar Hs.

 

XXX

302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri

 

 XXX

Taksitin ödenmesi

 

VUK'a göre benzerlik gösteren muhasebe kaydı 329/429 Diğer Ticari Borçlar hesabı kullanılması durumunda aşağıdaki gibi yapılmalıdır. Bu hususta kesin bir ayrım olmamasına rağmen özün önceliğine uygun olabilmesi için yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

 

B

A

/

 

 

329 Diğer Ticari Borçlar Hs.

XXX

 

191 İndirilecek Kdv. Hs.

 XXX

 

780 Finansman Giderleri Hs.

 XXX

 

102 Bankalar Hs.

 

XXX

Taksitin ödenmesi

 

Yıl sonunda yapılacak işlemler:

 

 

VUK'a göre: Varlıkla ilgili amortisman, yeniden değerleme – enflasyon düzeltmesi hakkı kiracıya aittir. Amortisman süresi ve oranı kira sözleşmesi süresine göre değil varlığın faydalı ömür çerçevesinde belirlenecektir. Konu ile ilgili olarak 4842 sayılı Kanun’un 25. Maddesiyle eklenen geçici maddede kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı VUK mükerrer 298 maddesi ve üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümünde kiralama konusu iktisadi kıymet için belirlenmiş esaslar çerçevesinde kiracı tarafından amortismana ve yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır. Ancak, 5024 sayılı kanun ile enflasyon düzeltmesi yürürlüğe girdiğinden yeniden değerleme müessesi ortadan kalkmıştır.

 

 

B

A

/

 

 

260 Haklar Hs.

 XXX

 

698 Enflasyon Düzeltme Hs.

 

XXX

Yıl sonu enflasyon düzeltmesi

  

 

B

A

/

 

 

698 Enflasyon Düzeltme Hs.

XXX

 

268 Birikmiş Amortismanlar Hs.

 

XXX

Yıl sonu enflasyon düzeltmesi

 

Enflasyon düzeltme hesabı bazı uygulamalarda kullanılmayabilir. Eğer varlık yıllık enflasyon oranından önemsenmeyecek değerde etkileniyorsa 698 Enflasyon Düzeltme Hesabı kullanılmayabilir.

 

 

B

A

/

 

 

770 Genel Yönetim Giderleri Hs.

 XXX

 

268 Birikmiş Amortismanlar Hs.

 

XXX

Yıl sonunda amortisman ayrılması

 

TMS’ye göre: Kiracı dönem sonun dönemsellik kavramını izlemek için gereken devri yapıp, yıl sonu amortisman işlemlerini de aşağıdaki gibi izleyecektir.

 

B

A

/

 

 

401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar

 XXX

 

302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti

 XXX

 

301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar

 XXX

 

402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri

 

 XXX

 

 

B

A

/

 

 

730 Genel Üretim Giderleri Hs.

XXX

 

268 Birikmiş Amortismanlar Hs.

 

XXX

Amortisman kaydı

   

 

B

A

/

 

 

770 Genel Yönetim Giderleri Hs.

XXX

 

257 Birikmiş Amortismanlar Hs.

 

XXX

Yıl sonunda amortisman kaydı

 

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı VUK'a göre uygulamalarda kullanılsa da TMS içinde kullanılabilir ya da alternatif olarak 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı da kullanılabilir.

 

Kira süresinin sonunda varlığın devir alınması:

 

VUK'a göre: Finansal kiralama, VUK çerçevesinde yapılan sözleşmede belirtilen bedel üzerinden kiracı varlığı devir alacaktır. Bu işlemi ise aşağıdaki kayıtlarda izlenecektir:

 

 

B

A

/

 

 

268 Birikmiş Amortismanlar Hs.

XXX

 

260 Haklar Hs.

 

XXX

Kira süresi biten varlıklar

 

 

B

A

/

 

 

253 Tesis Makine ve Cihazlar Hs.

 XXX

 

191 İndirilecek Kdv. Hs.

 XXX

 

102 Bankalar Hs.

 

 XXX

Fatura ile varlık alımı 

 

 

B

A

/

 

 

268 Birikmiş Amortismanlar Hs.

XXX

 

253 Tesis Makine ve Cihazlar Hs.

 

XXX

Kira süresi biten varlıklar

   

 

B

A

/

 

 

253 Tesis Makine ve Cihazlar Hs.

 XXX

 

191 İndirilecek Kdv. Hs.

 XXX

 

102 Bankalar Hs.

 

 XXX

Fatura ile varlık alımı 

 

Sözleşmeye konu olan varlığın TMS'ye göre 260 Haklar Hesabında izlenilmemesinden dolayı 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı kullanılacaktır. (Varlığın Tesis Makine ya da Cihaz olduğu ön görülmüştür.)

 

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ? 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 Sayılı ...

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...