Kiracı Açısından Leasing (Finansal Kiralama) Muhasebe Kaydı

Kiracı tarafından finansal kiralamaya konu olan varlığın ilişkin sözleşmenin yapılması ve kiralanması

 

 VUK'a Göre

VUK mükerrer 290. maddesinde kiracı tarafından finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılması gerektiği belirtilmiştir.Ayrıştırma işlemi, her bir dönem sonunda kalan borç tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlayacak şekilde yapılacaktır.Bu esnada finansal kiralama konusu varlığı kullancak olan işletmelerin borçlanma maliyetleri ve ana para ödemelerini hangi hesaplarda izleyecekleri 11 numaralı MSUGT de açıklanmıştır.(31.07.2003 tarih ve 25185 sayılı Resmi Gazete)

 

---------------/------------

260 HAKLAR                                              XXX                         

302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA

            MALİYETLERİ                               XXX

402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA

            MALİYETLERİ                               XXX

                                   301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN

                                               BORÇLAR                            XXX

                                   401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN

                                               BORÇLAR                            XXX

Finansal kiralama konusu varlığın teslim alınması

--------------/--------------

 

 TMS 17 ye göre

--------------/----------------

253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR      XXX

302 ERT. FİN. KİR. BORÇ. MAL.             XXX

402 ERT. FİN. KİR. BORÇ. MAL.             XXX

301 FİN. KİR. İŞL. BORÇ.                         XXX

401 FİN. KİR. İŞL. BORÇ.                         XXX

Varlığın alınması

------------/------------------

VUK'a göre 260 Haklar Hesabında izlenen varlık TMS'ye göre 253 Tesis Makine ve Cihazlar hesabında izlenmiştir.Varlığın tüm haklarının kiracıya devredilmesini dikkate alan VUK bundan dolayı 260 Haklar Hesabını kullanmaktadır.Ayrıca alternatif muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibi uygulanabilir.

 

--------------/----------------

253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR                                          XXX

329 KISA VADELİ DİĞ. TİC. BORÇLAR                                  XXX

429 UZUN VADELİ DİĞ. TİC. BORÇLAR                                 XXX

            329 KISA VADELİ DİĞ. TİC. BORÇLAR                                  XXX

429 UZUN VADELİ DİĞ. TİC. BORÇLAR                                 XXX

Varlığın alınması

------------/------------------

 

Aylık kira ana para ve borç ödemesi :

 

VUK'a Göre

 

Kira ödeme süreleri, kiracının isteğine bağlı olarak değişmektedir.Ödediği faiz sonuç hesaplarında izlenirken KDV ise indirim konusu olacaktır.

 

------------/------------

301 FİNANSAL KİRALAMA

            İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR     XXX

780 FİNANSMAN GİDERLERİ                XXX

191 İNDİRİLECEK KDV                           XXX

 

                        102 BANKALAR                                                    XXX

                        302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA

                                   BORÇLANMAMALİYETLERİ                 XXX

Fatura karşılığı

------------/---------------

 

TMS 17 ye Göre

-------------/---------------

301 FİN. KİR. İŞL. BORÇ.                         XXX

191 İNDİRİLECEK KDV                                       XXX              

780 FİNANSMAN GİDERLERİ                            XXX

102 BANKALAR                                                     XXX

302 ERT. FİN. KİR. BORÇ. MAL.                         XXX  

Taksitin ödenmesi

------------/------------------

 

VUK'a göre benzerlik gösteren muhasebe kaydı 329/429 Diğer Ticari Borçlar hesabı kullanılması durumunda aşağıdaki gibi yapılmalıdır.Bu hususta kesin bir ayrım olmamasına rağmen özün önceliğine uygun olabilmesi için yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

-------------/---------------

329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR    XXX

191 İNDİRİLECEK KDV               XXX              

780 FİNANSMAN GİDERLERİ    XXX

102 BANKALAR                                         XXX

 

Taksitin ödenmesi

------------/------------------

 

Yıl sonunda yapılacak işlemler:

 

 

VUK'a Göre

 

           

Varlıkla ilgili amortisman, yeniden değerleme – enflasyon düzeltmesi hakkı kiracıya aittir.Amortisman süresi ve oranı kira sözleşmesi süresine göre değil varlığın faydalı ömür çerçevesinde belirlenecektir. Konu ile ilgili olarak 4842 sayılı Kanun’un 25. Maddesiyle eklenen geçiçi maddede kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı VUK mükerrer 298 maddesi ve üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümünde kiralama konusu iktisadi kıymet için belirlenmiş esaslar çerçevesinde kiracı tarafından amortismana ve yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır.Ancak, 5024 sayılı kanun ile enflasyon düzeltmesi  yürürlüğe girdiğinden yeniden değerleme müessesi ortadan kalkmıştır.

 

--------/------------------

260 HAKLAR                                                XXX

 

            698 ENFLASYON DÜZELTME

                                   HESABI                                XXX

Yıl sonu enflasyon düzeltmesi

-------/-----------------------

  

  --------------/---------------

698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI                        XXX

 

                        257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                    XXX

Yıl sonu enflasyon düzeltmesi

--------------/--------------

 

Enflasyon düzeltme hesabı bazı uygulamalarda kullanılmayabilir.Eğer varlık yıllık  enflasyon oranından önemsenmeyecek değerde etkileniyorsa 698 Enflasyon Düzeltme Hesabı kullanılmayadabilir.

 

-----------/-----------------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ             XXX

           

            268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                      XXX

Yıl sonunda amortisman ayrılması

----------/--------------

 

TMS ye Göre

 Kiracı dönem sonun dönemsellik kavramını izlemek için gereken devri yapıp , yıl sonu amortisman işlemlerini de aşağıda ki gibi izleyecektir.

 ------------------/------------------

401 FİN. KİR. İŞL. BORÇ.                         XXX

302 ERT. FİN. KİR. BORÇ. MAL.             XXX

301 FİN. KİR. İŞL. BORÇ                          XXX

402 ERT. FİN. KİR. BORÇ.                        XXX

---------------/--------------------

 -----------------/------------------

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ           XXX

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR        XXX

Amortisman kaydı

-----------------/-----------------

   

-----------/-----------------

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ       XXX

           

            257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR     XXX

Yıl sonunda amortisman ayrılması

----------/--------------

 

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı VUK'a göre uygulamalarda kullanılsa da TMS içinde kullanılabilir ya da alternatif olarak 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı da kullanılabilir.

 

Kira süresinin sonunda varlığın devir alınması :

 

 VUK'a Göre

 

Finansal Kiralama VUK çerçevesinde yapılan sözleşmede belirtilen bedel üzerinden kiracı varlığı devir alacaktır.Bu işlemi ise aşağıda ki kayıtlar da izlenecektir.

 

-----------/--------------

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR        XXX

                        260 HAKLAR                                   XXX

Kira süresi biten varlıklar

----------/---------------

 

------------/------------

253 TESİS, MAKİNE VE CiHAZLAR      XXX

191 İNDİRİLECEK KDV                           XXX

 

                                   102 BANKALAR                 XXX

Fatura ile varlık alımı

------------/------------

 

TMS 17 ye Göre

-----------/--------------

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                    XXX

                        253 TESİS, MAKİNE VE CiHAZLAR      XXX

Kira süresi biten varlıklar

----------/---------------

   

------------/------------

253 TESİS, MAKİNE VE CiHAZLAR      XXX

191 İNDİRİLECEK KDV                           XXX

 

                                   102 BANKALAR                 XXX

Fatura ile varlık alımı

------------/------------

Sözleşmeye konu olan varlığın TMS ' ye göre 260 Haklar Hesabında izlenilmemesinden dolayı 253 Tesis , Makine ve Cihazlar Hesabı kullanılanacaktır.(Varlığın Tesis , Makine yada Cihaz olduğu ön görülmüştür)

Bu kategorideki diğer yazılar